Nhưng lần này lại không làm như vậy mà việc hiệp thương lại do các ban ngành thực hiện như vậy việc người dân giới thiệu ứng viên gần như không có tác dụng nữa. Vậy xin hỏi việc làm trên đã đúng quy trình chưa ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: T.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê ! Chúng tôi xin trả lời thắc mắc của bạn.

1. Cơ sở pháp lý :

>> Xem thêm:  Danh sách cử tri là gì ? Nguyên tắc, trình tự lập danh sách cử tri ?

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 hướng dẫn thực hiện dân chủ cấp xã, phường, thị trấn

Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

2. Nội dung phân tích:

* Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 hướng dẫn thực hiện dân chủ cấp xã, phường, thị trấn 

- Trưởng thôn do nhân dân trong thôn bầu.( Điều 13)

- Nghị quyết của hội nghị có giá trị khi có ít nhất quá nửa số cử trị đại diện cho các hộ gia đình của thôn thông qua. ( Điều 14)

* Căn cứ các điều 6,7,8,9 Mục I, Chương 2 Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN  và văn bản đi kèm hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn quy trình bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

- Theo khoản 2, điều 6 của nghị quyết, chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn, tổ dân phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1 -2 người). 

- Theo khoản 3, điều 8 của nghị quyết, trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

Nếu việc tổ chức bầu Trưởng thôn tiến hành đến lần thứ hai vẫn không thành (ví dụ: số người tham dự không đủ do bị khống chế) thì giải quyết như sau:

+ Trong trường hợp đã có Trưởng thôn của nhiệm kỳ cũ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã chỉ định tạm thời Trưởng thôn cũ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trong thời gian 6 tháng. Trong khoảng thời gian đó, giao trách nhiệm cho Ban công tác Mặt trận xã, thôn vận động nhân dân, lựa chọn ứng cử viên và chuẩn bị cho đợt bầu Trưởng thôn mới;

+ Trường hợp bầu Trưởng thôn lần đầu tiên (chưa từng có Trưởng thôn nào trước đó), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã có thể chỉ định một ứng cử viên trong danh sách đề cử làm Trưởng thôn lâm thời, trong khoảng thời gian do chính quyền xã ấn định (ví dụ: 6 tháng), một mặt giao trách nhiệm cho Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn, Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp các đoàn thể trong thôn tranh thủ tổ chức hiệp thương cho đợt bầu cử Trưởng thôn chính thức sau đó.

>> Xem thêm:  Ứng cử là gì ? Quy định pháp luật về ứng cử

Như vậy, việc bầu trưởng trôn tại địa phương bạn là sai quy trình do nhân dân trong thôn không được bỏ phiếu và lần bầu cử thứ 2 không đúng quy trình. 

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua 1900.6162 .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh khuê 

>> Xem thêm:  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cách thức bầu cử Tổng thống của một số nước ?