- Nhưng trong năm 2010, tổng tài sản của doanh nghiệp ( bản đính kèm) là 7.070.180.365 đồng , nguồn vốn vay 5.407.500.000 đồng chủ yếu là vay ngoài không tính lãi, vay ngân hàng chỉ 2.500.000.000 đồng có đưa lãi vào hạch toán , khoản vay này được người khác bảo lãnh vay bằng tài sản không phải của doanh nghiệp.

- Thuế xuất toán lãi của khoản lãi vay 1.300.000.000 đồng, cho hỏi vốn đăng ký tăng có bao gồm hàng hóa tồn kho được hay không hoặc cách tháo gỡ vấn đề này như thế nào ?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư                                        

Người gửi: Phương Linh

>> Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

>> Xem thêm:  Lập báo cáo tài chính của công ty mẹ và chi nhánh như thế nào ?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2005  

Luật doanh nghiệp năm 2014

Thông tư số 19/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

2. Nội dung tư vấn:

Với  yêu cầu tư vấn của bạn là: vốn đăng ký tăng có bao gồm hàng hóa tồn kho được hay không hoặc cách tháo gỡ vấn đề này, do bạn không nêu rõ loại hình doanh nghiệp nên chứng tôi chia thành các trường hợp sau:

Trường hợp 1: công ty bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, theo qui định tại khoản 1 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2005:

"1. Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;

c) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới."

Trường hợp 2: công ty bạn là công ty trách hiệm hữu hạn một thành viên, theo qui định tại khoản 2 Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2005:

"Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác".

Trường hợp 3: Công ty của bạn là công ty cổ phần theo qui định tại Thông tư 19/2003/TT-BTC:

"Vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều chỉnh tăng trong các trường hợp sau:

a. Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thoả thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ.

b. Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần: Việc tăng vốn điều lệ chỉ được thực hiện khi đã đảm bảo đủ các điều kiện để trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần theo qui định của pháp luật và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

c. Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu.

d. Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty.

đ. Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ."

Như vậy, nếu công ty của bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì vốn đăng ký tăng không bao gồm hàng hóa tồn kho được . Nếu công ty bạn là công ty cổ phần, vốn đăng ký tăng có thể bao gồm hàng hóa tồn kho theo trường hợp : " Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ". Nếu công ty của bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, vốn đăng ký tăng có thể bao gồm hàng hóa tồn kho theo trường hợp: "Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty".

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật tài chính, thuế và ngân hàng

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với câu hỏi của bạn. Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật Minh khuê

--------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật về thuế;

2.Tư vấn đăng ký chất lượng hàng hóa;

3. Dịch vụ kê khai báo cáo thuế hàng tháng;

4. Kế toán thuế cho doanh nghiệp mới thành lập;

5. Tư vấn pháp luật thương mại quốc tế và thuế;

>> Xem thêm:  Dịch vụ kê khai báo cáo thuế hàng tháng cho cá nhân, doanh nghiệp

6. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên;

7. Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp;

8. Luật sư tư vấn pháp luật Tài Chính, Thuế và Ngân Hàng;

>> Xem thêm:  Dịch vụ viết sổ sách kế toán thuế và Quyết toán thuế