Tuỳ thuộc vào loại sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tương ứng là cơ quan quản lý nhà nước khác nhau tiếp nhận hoạt động đăng ký chất lượng của doanh nghiệp. Căn cứ các qui định của pháp luật việc đăng ký chất lượng được thực hiện ở các hình thức khác nhau:

- Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng  hoá (tiêu chuẩn cơ sở);

- Công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn;

- Đăng ký kiểm định, kiểm nghiệm, đo lường.

.

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Dịch vụ của Công ty luật Minh Khuê trong lĩnh vực tư vấn đăng ký chất lượng:

- Tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký chất lượng hàng hoá;

- Tư vấn qui trình, thủ tục công bố chất lượng hàng hoá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường;

- Soạn thảo hồ sơ công bố chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, kiểm nghiệm sản phẩm, kiểm định đo lường;

- Theo dõi tiến trình công bố chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình công bố chất lượng hàng hoá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường ;

- Hướng dẫn khách hàng áp dụng tiêu chuẩn chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất  lượng (ISO);

- Tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn để khách hàng tham gia các giải thưởng trong nước và quốc tế về chất lượng.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: