Chuyện là 15 năm trước ba tôi sang trung quốc nhưng bệnh nên mất đột ngột có để lại căn nhà (do ba tôi đứng tên). Do phát sinh nhiều chuyện xào xáo nên tôi muốn bán. Căn nhà có 2 hộ khẩu, chủ hộ là anh hai tôi (vừa mất - có vợ con). Vậy nếu muốn bán nhà thì phải làm sao? Tài sản chia như thế nào? Có cần 2 người em bên nước ngoài về ký tên để bán không? Nếu vợ con anh hai tôi không chịu bán thì phải làm sao?  

Xin cảm ơn Luật sư!

Người gửi: Phu Quan Ly.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn luật dân sự gọi 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

>> Xem thêm:  Không có sổ đỏ có bán được nhà không ?

Nội dung phân tích:

Căn cứ Phần thứ Tư, Chương XXII BLDS 2005. Theo đó, Thừa kế có 2 hình thức: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Thứ tự ưu tiên sẽ là Di chúc trước và thừa kế theo pháp luật sau.

Trường hợp thứ nhất: Bố anh đã lập di chúc thì việc định đoạt căn nhà này sẽ phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Theo đó, nếu căn nhà được di chúc ghi nhận rằng anh được quyền thừa kế hoàn toàn thì anh có toàn quyền quyết định việc bán căn nhà mà không cần lấy ý kiến bất kỳ ai.

Trường hợp thứ hai: Không có di chúc, chưa lập di chúc, di chúc không có hiệu lực.

Căn cứ Điều 641. Việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm  

Trong trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được người nào chết trước (sau đây gọi là chết cùng thời điểm) thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị theo quy định tại Điều 677 của Bộ luật này.

Điều 677. Thừa kế thế vị

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Theo đó, người anh chết còn trẻ, không vợ con sẽ không được tính vào việc chia thừa kế.

Căn cứ Điều 676 BLDS. Người thừa kế theo pháp luật  

>> Xem thêm:  Thế nào là nhà ở ? có văn bản nào quy định hoặc định nghĩa về nhà ở không ?

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Như vậy, những người được thừa kế ở trường hợp của anh sẽ là: 6 người anh em còn sống, và người con của người anh vừa mất thế chỗ cho người đã mất để hưởng thừa kế và mẹ của anh. (Tổng cộng 8 người nếu mẹ của các anh chưa mất)

Những người được nhắc đến ở trên là những người cùng thuộc một hàng thừa kế. Vì vậy  tỷ lệ phân chia tài sản của những người này là bằng nhau. Tài sản thừa kế ở đây là căn nhà (căn nhà là tài sản thừa kế duy nhất) thì về nguyên tắc căn nhà này sẽ được chia cho cả 8 người. Việc định đoạt toàn bộ căn nhà này sẽ phải được sự đồng ý của cả 8 người (Trừ trường hợp những người thừa kế kia từ chối việc thừa kế căn nhà này). Chỉ khi có sự đồng ý này hợp đồng mua bán được ký kết giữa anh với người mua mới có hiệu lực.

Như vậy, Có thể trả lời câu hỏi của anh ngắn gọn như sau:

Thứ nhất, Nếu không có di chúc thì anh chỉ có thể bán toàn căn nhà khi được sự đồng ý của các anh chị còn lại, con của người anh hai vừa mất và cuối cùng là mẹ của anh.

Thứ hai, tài sản chia thừa kế sẽ được chia đều cho 6 anh em còn sống, con của anh hai vừa mất và mẹ của anh. Tổng cộng 8 suất.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của anh, cảm ơn anh đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Có cách nào để không bán nhà từ đường không ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự

>> Xem thêm:  Tư vấn bán nhà khi đang thế chấp