Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê, liên quan đến vấn đề bạn hỏi, Luật sư tư vấn như sau:

Nếu trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa hai bên không thỏa thuận về việc hưởng cổ tức thì việc hưởng cổ tức năm 2015 của công ty áp dụng theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014;

Theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014:

4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

5. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.”

Theo quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần…

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo các quy định trên, bạn cần xác định thời điểm Đại hội đồng cổ đông họp thường niên. Và Hội đồng quản trị là cơ quan lập danh sách những cá nhân, tổ chức được hưởng cổ tức. Bởi vậy, việc ai hưởng cổ tức phụ thuộc vào Quyết định lập danh sách hưởng cổ tức của Hội đồng quản trị.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

Trên đây là tư vấn của Luật sư dựa trên thông tin bạn cung cấp.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan, bạn vui lòng liên hệ với LS hoặc công ty Luật Minh Khuê qua tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6162 để được hỗ trợ giải đáp trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Luật doanh nghiệp năm 2005 số 60/2005/QH11