Nếu được thì tuổi của đứa trẻ sẽ được tính như thế nào? (Ví dụ: 2015 đứa bé ra đời, tới lúc em kết hôn với người khác là 2020 cách nhau 5 tuổi) (trường hợp mẹ cũ của bé đồng ý). Mong luật sư giải đáp giúp em.
Em xin cám ơn.
Người gửi: H.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hôn nhân của Công ty Luật Minh Khuê.

tuổi của con

(Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình gọi: 1900.6162)

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn đã tin tưởng, thắc mắc của bnaj chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Vấn đề họ của con:

Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Dân sự thì cá nhân có quyền có họ, tên. Họ tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ và điểm e khoản 1 mục II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 của Bộ Tư pháp về đăng ký và quản lý hộ tịch thì:

“Khi đăng ký khai sinh, họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ”.

Theo đó, trong trường hợp cha mẹ thỏa thuận về việc lấy họ của cha hoặc lấy họ của mẹ để làm họ của con thì đứa trẻ sẽ được khai sinh theo sự thỏa thuận đó. Trường hợp cha mẹ không có thỏa thuận về việc lựa chọn cho đứa trẻ mang họ cha hay mang họ mẹ thì sẽ áp dụng theo tập quán nơi đứa trẻ được sinh ra. Nếu tập quán ở đó là họ của con được đặt theo họ của cha thì đứa trẻ sẽ mang họ của cha. Ngược lại, nếu tập quán nơi đó là họ của con được đặt theo họ của mẹ thì đứa trẻ sẽ mang họ mẹ.

Về nguyên tắc, đứa trẻ cũng chỉ có thể mang họ của cha hoặc của mẹ chứ không thể mang họ khác.

2. Vấn đề khai sinh cho con khi cha mẹ chưa đăng ký kết hôn:

Căn cứ điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2005/ NĐ - CP) về đăng ký và quản lý hộ tịch thì thủ tục đăng ký khai sinh được quy định như sau:

>> Xem thêm:  Ly hôn là gì ? Quy định pháp luật về li hôn

- Người đăng ký khai sinh phải nộp giấy chứng sinh và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ có đăng ký kết hôn).

- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu được sinh ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

- Nếu không có đăng ký kết hôn mà người được cho là cha của đứa trẻ muốn được pháp luật công nhận là cha và được ghi tên ở mục “Người cha” trên giấy khai sinh của con thì người đó phải làm thủ tục nhận con.

Cũng theo Điều 34 của Nghị định trên, thủ tục đăng ký việc nhận con quy định: 

"Người nhận con phải nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trong trường hợp cha nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ, trừ khi người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự".

Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì UBND cấp xã đăng ký việc nhận con. Trường hợp cần phải xác minh, thời hạn được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Pháp luật cho phép cùng một lúc với việc người mẹ đăng ký khai sinh cho con thì người cha làm thủ tục nhận con, UBND sẽ kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh để ghi tên người cha vào giấy khai sinh. Thủ tục này sẽ đảm bảo bạn có quyền nhận nuôi con sau này.

3. Tuổi của con bạn sẽ được tính theo thông tin trong giấy khai sinh của con.

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân và gia đình.

>> Xem thêm:  Ly thân là gì ? Quy định pháp luật về ly thân ?

>> Xem thêm:  Ly hôn khi vừa đăng kí kết hôn được 2 ngày ? Có yêu cầu hủy hôn được không ?