1. Thế nào là tài sản cố định vô hình?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về tài sản cố định vô hình như sau:

- Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả...

Ngoài các loại tài sản cố định như nhà cửa, máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải, còn có các loại tài sản cố định khác như sau:

- Tài sản cố định thuê tài chính: Đây là các tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê từ công ty cho thuê tài chính. Sau một thời gian thuê, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng. Tổng số tiền thuê phải ít nhất bằng giá trị của tài sản tại thời điểm ký hợp đồng.

- Tài sản cố định tương tự: Đây là các tài sản có công dụng tương tự và giá trị tương đương trong cùng một lĩnh vực kinh doanh. Ví dụ, trong ngành sản xuất, một công ty có thể sử dụng nhiều loại máy móc hoặc thiết bị có chức năng tương đương để thực hiện các quy trình sản xuất khác nhau.

Những tài sản cố định thuê hoạt động là những tài sản cố định mà không đáp ứng các quy định của tài sản cố định thuê tài chính hoặc tài sản cố định tương tự. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các tài sản cố định mà không phù hợp với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

2. Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT được quy định cụ thể như sau:

 

STT

Danh mục

Thời gian sử dụng
(năm)

Tỷ lệ hao mòn
(% năm)

(1)

(2)

(3)

(4)

Loại 1

Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả

   

1

Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, sách giáo khoa

25

4

2

Chương trình máy tính

5

20

3

Dữ liệu sưu tập

25

4

4

Quyền tác giả khác

25

4

5

Học liệu, dữ liệu dạy học

5

20

6

Tin bài điện tử

4

25

Loại 2

Quyền sở hữu công nghiệp

   

1

Bằng phát minh, sáng chế

25

4

2

Giải pháp hữu ích

25

4

Loại 3

Quyền đối với giống cây trồng

   
 

Quyền đối với giống cây trồng

25

4

Loại 4

Phần mềm ứng dụng - Sản phẩm phần mềm

   

1

Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo

   

1.1

Phần mềm dạy học

5

20

1.2

Phần mềm quản lý đào tạo

5

20

1.3

Phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học

5

20

1.4

Phần mềm chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập

5

20

1.5

Phần mềm thư viện

5

20

1.6

Phần mềm ngoại ngữ

5

20

1.7

Phần mềm đào tạo dựa trên máy tính

5

20

1.8

Phần mềm giáo dục đa phương tiện

5

20

1.9

Phần mềm khác cho giáo dục đào tạo

5

20

2

Phần mềm khác

5

20

Loại 5

Tài sản cố định vô hình khác

5

20

 

   

 

3. Tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước

Bộ Tài chính vừa phát hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC để hướng dẫn việc quản lý, tính hao mòn và khấu hao tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý, không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2023. Cụ thể, Thông tư này đưa ra các quy định mới về việc tính hao mòn và khấu hao tài sản cố định, nhằm tăng cường sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài sản.

Theo Thông tư số 23/2023/TT-BTC, tài sản cố định hữu hình được phân loại thành các nhóm sau:

- Nhà cửa và công trình xây dựng: Bao gồm các loại nhà làm việc, nhà kho, nhà hội trường, nhà văn hóa, nhà tập luyện thể thao, nhà bảo tồn, nhà mẫu giáo, nhà xưởng, phòng học, nhà giảng đường, nhà ký túc xá, phòng khám, nhà an dưỡng, nhà khách và các công trình xây dựng khác.

- Vật kiến trúc: Bao gồm các loại kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, sân thể thao, bể bơi, giếng khoan, giếng đào, tường rào và các vật kiến trúc khác.

- Xe ô tô: Bao gồm các loại xe ô tô phục vụ công tác chức danh, công tác chung, chuyên dùng và phục vụ lễ tân nhà nước.

- Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô): Bao gồm các loại phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và các phương tiện vận tải khác.

- Máy móc, thiết bị: Bao gồm các loại máy móc, thiết bị văn phòng, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung, chuyên dùng và các loại máy móc, thiết bị khác.

- Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm.

- Tài sản cố định hữu hình khác.

Ngoài ra, tài sản cố định vô hình bao gồm các loại sau:

- Quyền sử dụng đất.

- Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.

- Quyền sở hữu công nghiệp.

- Quyền đối với giống cây trồng.

- Phần mềm ứng dụng.

-Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc đưa ra các quy định chi tiết như vậy giúp tăng cường sự rõ ràng và minh bạch trong việc quản lý và tính toán hao mòn, khấu hao tài sản cố định, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý tài sản trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

4. Các loại tài sản cố định không phải trích khấu hao

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư 45/2013/TT-BTC, được bổ sung bởi Thông tư 147/2016/TT-BTC, quy định rằng tất cả tài sản cố định hiện có của một doanh nghiệp phải trải qua quá trình khấu hao, ngoại trừ các tài sản cố định sau đây:

- Tài sản cố định đã được khấu hao hết nhưng vẫn đang được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh.

- Tài sản cố định chưa hoàn toàn khấu hao nhưng đã bị mất.

- Tài sản cố định được doanh nghiệp quản lý nhưng không phải là sở hữu của doanh nghiệp (trừ các tài sản cố định thuê tài chính).

- Tài sản cố định không được quản lý, theo dõi hoặc ghi vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

- Tài sản cố định được sử dụng cho các hoạt động phúc lợi phục vụ cho người lao động của doanh nghiệp (ngoại trừ các tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp, chẳng hạn như ký túc xá, nhà ăn, phòng thay đồ, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, bãi đậu xe, phòng khám hoặc trạm y tế, phương tiện đưa đón nhân viên, trung tâm đào tạo, nhà ở cho nhân viên do doanh nghiệp cung cấp).

- Tài sản cố định được nhận từ các nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao để phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Tài sản cố định vô hình, bao gồm quyền sử dụng đất trong thời hạn dài kèm theo phí sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất được chuyển nhượng hợp pháp.

- Các tài sản cố định thuộc loại 6 theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 của Thông tư 45/2013/TT-BTC, không phải trải qua quá trình khấu hao. Thay vào đó, các tài sản này được ghi chi tiết để theo dõi giá trị khấu hao hàng năm của mỗi tài sản mà không giảm nguồn vốn được sử dụng để hình thành các tài sản.

Xem thêm: Tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập ?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!