Tài sản cố định vô hình

Bài tư vấn về chủ đề Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình là gì? Hạch toán tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình là gì? Hạch toán tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định vô hình là tài sản không có hình thái vật chất, nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong SXKD, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết hạch toán tài khoản 213 - tài sản cố định vô hình.

Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT

Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT
Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT theo quy định tại Quyết định 4627/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

Chuẩn mực kế toán tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp
Chuẩn mực kế toán tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp (chuẩn mực số 04) được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bài viết chia sẻ chi tiết về chuẩn mực kế toán đối với loại tài sản này.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng