Nhưng vì bất đồng ý kiến nên bên A đã yêu cầu bên B cho bên B thuê lại mặt bằng với thời hạn 2 năm, cùng với đó là bên A cũng đã ủy quyền cho bên B về việc ký tên và mua bán hóa đơn đỏ ( hóa đơn bán hàng) cùng với thời gian trên theo mẫu ủy quyền tại chi cục thuế thành phố. Sau 2 năm bên A sẽ lấy lại mặt bằng kinh doanh. Vấn đề thứ 1: xin cho tôi hỏi nếu bên B có mua bán trái phép hóa đơn đỏ thì tôi có chịu trách nhiệm về pháp lý hay không. Nếu có xin cho tôi hỏi có mẫu đơn cam kết và hướng giải quyết để bên B chịu trách nhiệm về việc của mình.

Vấn đề thứ 2: bên A đứng tên chủ cơ sở liên quan đến những vấn đề như môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, cùng với những vấn đề nhạy cảm khác. Xin cho hỏi như vậy có cách nào để bên B chịu trách nhiệm trong thời gian 2 năm này không. Và hướng giải quyết ra sao ?

Xin chân thành cám ơn quý công ty đã đọc.

 

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Nội dung phân tích

Bên A đứng tên chủ cơ sở liên quan đến những vấn đề như môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, ... Vì vậy, anh là người có quyền điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của cơ sở. Việc Bên B và Bên A thỏa thuận để bên B quản lý quán trong 2 năm, bản chất là việc Bên A ủy quyền cho bên B quản lý hoạt động kinh doanh. Nếu anh muốn yêu cầu Bên B chịu trách nhiệm một phần thì có hai hướng giải quyết:

- Ràng buộc trách nhiệm của Bên B trong nội dung hợp đồng ủy quyền;

- Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Bên A và Bên B nêu rõ phần góp vốn, quyền và nghĩa vụ  của mỗi bên; phân chia kết quả hợp tác kinh doanh cho mỗi bên,...

Về vấn đề trách nhiệm trong hợp đồng ủy quyền: Theo quy định tại Điều 565, 566, 567, 568 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 565. Nghĩa vụ của bên được ủy quyền

1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.

3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.

4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.

5. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này.

Điều 566. Quyền của bên được ủy quyền

1. Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.

2. Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận.

Điều 567. Nghĩa vụ của bên ủy quyền

1. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.

2. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

3. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

Điều 568. Quyền của bên ủy quyền

1. Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền.

2. Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 565 của Bộ luật này.

Căn cứ theo quy định trên:

- Nếu người được anh ủy quyền thực hiện công việc đúng trong phạm vi ủy quyền thì anh là người chịu trách nhiệm về những hành vi của người được ủy quyền. Sau khi chịu trách nhiệm với bên thứ ba, anh có thể yêu cầu người được ủy quyền chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ hoặc một phần dựa theo nội dung hợp đồng ủy quyền anh ký kết với người được ủy quyền. Tuy nhiên, vấn đề chịu trách nhiệm này không đặt ra với những hành vi vi phạm pháp luật hình sự mà người chịu trách nhiệm là cá nhân thưc hiện hành vi. 

Theo đó, nếu bên B thực hiện mua bán trái phép hóa đơn đỏ, vẫn nằm trong phạm vi mà bên A ủy quyền thì bên A phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Vì vậy, trong nội dung Hợp đồng ủy quyền, anh có thể nêu rõ những hành vi không nằm trong phạm vi ủy quyền để hạn chế trách nhiệm và hậu quả phát sinh.

- Nếu người được anh ủy quyền thực hiện công việc trái pháp luật nằm ngoài phạm vi mà anh ủy quyền thì họ phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn hoạt động ủy quyền kinh doanh rượu bia, gọi:  1900.6162  để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê