>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8 về xuất cảnh, nhập cảnh, công dân Việt Nam ở trong nước đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả theo một trong các cách sau đây:

- Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú hoặc nơi đang tạm trú.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú và đề nghị được nhận kết quả qua đường bưu điện. Việc gửi hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện thực hiện theo thủ tục do Bộ Công an và tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam quy định.

- Ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú.

Việc ủy thác thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân được người đề nghị cấp hộ chiếu ủy thác nộp hồ sơ và nhận kết quả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đối chiếu chính xác giữa người đề nghị cấp hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân và tờ khai của họ.

Như vậy, trong trường hợp không trực tiếp đi làm hộ chiếu được, bạn có thể ủy thác cho văn phòng luật sư làm giúp. Việc ủy thác phải được lập thành văn bản.

Nghị định 136 quy định, với trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, thủ tục gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu quy định.

Trẻ em dưới 14 tuổi thì cha, mẹ hoặc người đỡ đầu của trẻ em đó khai và ký vào tờ khai; nếu cha hoặc mẹ có nhu cầu cho con dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu thì khai chung vào tờ khai của mình.

- Bản sao giấy khai sinh của trẻ em dưới 14 tuổi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê