Người ký lên biên bản giao nhận của hai bên chỉ là nhân viên giao hàng (bên khách hàng) và thủ kho (của công ty em) như vậy biên bản giao nhận này có hợp lệ, hợp pháp hay không. Biên bản giao nhận hàng hóa có phải theo mẫu quy định hay không>mong luật sư tư vấn giúp. Cảm ơn.

Người gửi : NGUYEN THI NGOAN

Luật sư trả lời:

Hiện nay pháp luật không quy định về mẫu hay nội dung của biên bản giao nhận hàng hóa, bản chất của biên bản giao nhận hàng hóa hai bên lập nên là để xác nhận chắc chắn về việc một bên đã giao hàng và một bên đã nhận hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nên bên giao hàng hay bên nhận hàng làm biên bản giao nhận hàng hóa đều được. Biên bản giao nhận để hợp pháp thì phải có dấu của công ty và chữ ký tươi của người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền.

Để giúp các bạn trong quá trình làm việc, Luật Minh Khuê xin gửi tới các bạn mẫu Biên bản giao hàng tham khảo như sau:

                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                -------***-------

                                                                     BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:

BÊN BÁN (Bên A):

CÔNG TY .................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn về hợp đồng vay trả góp với công ty Home Credit ? Không trả tiền gốc mua trả góp có phạm tội ?

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................

Đại diện bởi ông : ......................................................................................................

Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại : ............................................. Fax: ......................................................

MST : ........................................................................................................................

BÊN MUA (Bên B):

CÔNG TY ...................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

Đại diện bởi ông : ........................................................................................................

Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa trả góp mới nhất năm 2020

Số điện thoại : ........................................................... Fax: ..........................................

MST : .........................................................................................................................

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………..........., bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản giao hàng theo các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng:...............................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.

- Số lượng: ................................................................................................................

- Tương đương với Trị giá: theo HD........................................................ đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).
(Bằng chữ: ……………………..).

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ……………........................ với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: …………………….. Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./....../20…..

>> Xem thêm:  Sổ đỏ đứng tên một mình vợ khi bán chồng có phải ký tên hay không ?

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở chung cư

>> Xem thêm:  Cho bạn mượn sổ đỏ để cầm cố vay tiền làm ăn phải làm thế nào để đòi lại?