Đến tháng 1 năm 2014, kì thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục-đào tạo năm học 2012-2013 mới được tổ chức đối với các trường học thuộc bậc tiểu học, THCS. Các đơn vị trường học đã xét tuyển theo quy chế đã ban hành của công văn 832.
Tuy nhiên, trước khi kết quả thi tuyển được công bố, Sở giáo dục- đào tạo Ninh Thuận tiếp tục ban hành công văn số 126/SGDĐ-TCCB ngày 27/1/2015, về việc hủy bỏ công văn 832.Lí do là đã nảy sinh vướng mắc tại mục 12 của công văn này. Điều đó có thể làm thay đổi kết quả thi tuyển của thí sinh.
Vậy tôi xin hỏi, việc sở giáo dục- đào tạo tỉnh Ninh thuận hủy công văn 832 sau khi kì thi tuyển viên chức đã diễn ra như vậy có đúng không? Nếu không đúng, tôi có được phép khiếu nại về việc ban hành công văn 126 của sở giáo dục- đào tạo hay không? Thời hạn khiếu nại có còn không?
Tôi xin chân thành ơn. Kính thư.

Người gửi: Thi 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Việc hủy quyết định như vậy có đúng không ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

- Luật khiếu nại 2011

- Luật thanh tra 2010

Nội dung phân tích: 

- Việc sở giáo dục- đào tạo tỉnh Ninh thuận hủy công văn 832 sau khi kì thi tuyển viên chức đã diễn ra vì xét thấy rằng có vướng mắc nảy sinh tại mục 12 của công văn 832, thay vào đó Sở giáo dục- đào tạo Ninh Thuận tiếp tục ban hành công văn số 126/SGDĐ-TCCB .

Dù là văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật hay văn bản hành chính thì việc ban hành chúng đều phải đảm bảo các nguyên tắc và yêu cầu đó là: ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; tính hợp lý, tính khoa học, tính khả thi. Để các yêu cầu này được tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thì những việc quan trọng cần quan tâm trong quá trình ban hành và tổ chức thực hiện văn bản pháp luật đó là giám sát, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, phát hiện và xử lý các văn bản pháp luật “khiếm khuyết” là hết sức cần thiết.

Khi khi kiểm tra, giám sát, rà soát mà phát hiện văn bản có khiếm khuyết, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền sẽ tùy vào tính chất, mức độ khiếm khuyết của văn bản pháp luật và tính chất của mỗi biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để lựa chọn một trong rất nhiều các biện pháp xử lý như: Hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế, đình chỉ thi hành, tạm đình chỉ thi hành, sửa đổi.

>> Xem thêm:  Có được xét tuyển đặc cách khi thi tuyển viên chức, điều kiện thi tuyển viên chức ?

- Việc hủy bỏ một văn bản vi phạm pháp luật phải có cơ sở và được quy định trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

"Điều 9. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.

2. Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản phải sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới ngay trong văn bản mới đó; trong trường hợp chưa thể sửa đổi, bổ sung ngay thì phải xác định rõ trong văn bản đó danh mục văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản quy phạm pháp luật mới và có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trước khi văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực.

3. Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành."

- Hiện nay theo luật thanh tra cũng quy định hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên hoặc thanh tra đột xuất.

- Luật khiếu nại 2011 quy định:

" Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình."

-> Như vậy bạn đươc phép kiếu nại khi xét thấy quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là trái luật và xâm phạm đến lợi ích của mình.

>> Xem thêm:  Quy định mới về chế độ xét đặt cách viên chức năm ?

Đảm bảo đủ 2 điều kiện trên thì bạn có thể được tiến hành khiếu nại.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại quy định như sau:

"Điều 28. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý."

- Nếu như việc khiếu nại lần đầu bị hết thời hạn khiếu nại hoặc không được giải quyết, hoặc giải quyết không thỏa đáng bạn có thể tiến hành thủ tục khiếu nại lần hai theo quy định tại điều 33 bộ luật này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục khởi kiện đòi bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo ?

 

>> Xem thêm:  Xét tuyển đặc cách viên chức được quy định cụ thể như thế nào ?