1. Hiểu thế nào về sự cố y khoa

Theo khoản 1 Điều 2 của Thông tư 43/2018/TT-BYT, đã được đưa ra khái niệm về sự cố y khoa như sau: Sự cố y khoa, hay còn gọi là Adverse Event, là những tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị y tế. Những tình huống này xuất hiện do sự tác động của các yếu tố khách quan và chủ quan, không phải do diễn biến bệnh lý hay cơ địa của người bệnh, cũng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Sự cố y khoa có thể bao gồm nhiều tình huống khác nhau, từ những sai sót trong quá trình chẩn đoán và điều trị, việc sử dụng sai các loại thuốc, phản ứng phụ không mong muốn sau khi dùng thuốc, cho đến những lỗi trong quy trình phẫu thuật hay sử dụng thiết bị y tế. Đặc biệt, sự cố y khoa thường xuất hiện khi có sự vi phạm các quy định, quy trình, quy chuẩn y tế hoặc do thiếu sót trong quản lý và giám sát y tế. Mục đích chính của việc định nghĩa sự cố y khoa là để xác định và phân loại đúng những tình huống không mong muốn này, từ đó đề xuất các biện pháp phòng ngừa và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Việc ghi nhận, báo cáo và phân tích sự cố y khoa là rất quan trọng để có cái nhìn tổng quan về tình hình an toàn và hiệu quả của hệ thống chăm sóc y tế.

Hơn nữa, việc phân tích nguyên nhân và học hỏi từ sự cố y khoa giúp cải thiện quá trình chăm sóc và điều trị, tăng cường kiến thức và kỹ năng của nhân viên y tế, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và áp dụng các biện pháp phòng ngừa để tránh tái diễn các sự cố tương tự trong tương lai.

Tổng kết lại, sự cố y khoa là những tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chăm sóc y tế. Việc nhận diện, báo cáo, phân tích, và học hỏi từ sự cố y khoa đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ y tế, từ đó nâng cao sự tin tưởng và hài lòng của người bệnh và cộng đồng trong việc sử dụng dịch vụ y tế.

 

2. Nguyên tắc chung

Theo quy định tại Thông tư 43/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, việc phòng ngừa sự cố y khoa được thực hiện dựa trên một số nguyên tắc quan trọng để đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ y tế.

- Nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc của việc "Nhận diện". Đây là quá trình xác định và ghi nhận kịp thời mọi sự cố y khoa xảy ra trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Việc nhận diện sự cố này đảm bảo rằng các vấn đề liên quan đến an toàn bệnh nhân sẽ được phát hiện sớm và đưa ra biện pháp xử lý.

- Nguyên tắc tiếp theo là nguyên tắc "Báo cáo". Theo quy định, cần báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi sự cố y khoa theo quy định được đưa ra. Việc báo cáo đúng quy trình và đúng thời hạn giúp cung cấp thông tin quan trọng cho việc phân tích và đánh giá sự cố, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục.

- Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc "Phân tích". Đây là quá trình phân tích nguyên nhân gốc rễ của các sự cố y khoa một cách khách quan và khoa học. Bằng cách nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng, chúng ta có thể xác định chính xác nguyên nhân gây ra sự cố và từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục hiệu quả.

- Nguyên tắc tiếp theo là nguyên tắc "Hành động". Sau khi đã phân tích, chúng ta cần thực hiện các biện pháp khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây ra sự cố y khoa và ngăn ngừa tái phát. Việc hành động quyết liệt và kịp thời là cần thiết để đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ y tế.

- Cuối cùng, nguyên tắc "Học hỏi" là quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Rút kinh nghiệm từ các sự cố y khoa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến an toàn và chất lượng. Những kinh nghiệm này được áp dụng để cải thiện quy trình chăm sóc sức khỏe, từ việc cung cấp đào tạo cho nhân viên y tế đến việc cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Tổng hợp lại, để phòng ngừa sự cố y khoa, chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc như nhận diện, báo cáo, phân tích, hành động và học hỏi. Qua việc áp dụng các nguyên tắc này một cách đồng nhất và có kế hoạch, chúng ta có thể đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ y tế tốt hơn, đồng thời nâng cao sự tin tưởng và sự hài lòng của người bệnh.

 

3. Các nguyên tắc cụ thể

Việc phòng ngừa sự cố y khoa không chỉ tuân thủ các nguyên tắc chung mà còn cần tuân thủ một số nguyên tắc cụ thể sau đây:

- Nguyên tắc Chính trực: Mọi hoạt động liên quan đến phòng ngừa sự cố y khoa phải được tiến hành một cách trung thực, khách quan và minh bạch. Điều này đảm bảo rằng các thông tin liên quan đến sự cố y khoa được truyền đạt một cách chính xác và không che dấu sự thật. Sự chính trực giúp tạo ra một môi trường đáng tin cậy và thúc đẩy sự tự tin của người bệnh và nhân viên y tế.

- Nguyên tắc Công khai: Việc công khai thông tin về các sự cố y khoa và các biện pháp phòng ngừa là rất quan trọng. Cán bộ y tế và người bệnh cần được thông báo đầy đủ về các sự cố y khoa đã xảy ra và các biện pháp đã được thực hiện để ngăn chặn sự cố tái diễn. Việc công khai giúp tăng cường sự hiểu biết và nhận thức của cộng đồng về an toàn và chất lượng dịch vụ y tế.

- Nguyên tắc Bảo mật: Bảo mật thông tin cá nhân liên quan đến các sự cố y khoa là rất quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo sự tin tưởng của người bệnh. Mọi thông tin cá nhân, bao gồm kết quả xét nghiệm, lịch sử bệnh án và chi tiết về sự cố y khoa nên được bảo mật và chỉ được tiết lộ cho những người có quyền truy cập.

- Nguyên tắc Tôn trọng: Tôn trọng quyền lợi của người bệnh và cán bộ y tế là một nguyên tắc quan trọng trong việc phòng ngừa sự cố y khoa. Điều này đòi hỏi sự tôn trọng và đồng tình với quyết định của người bệnh, đảm bảo sự tham gia chủ động và tôn trọng lựa chọn của họ trong quá trình chăm sóc y tế. Đồng thời, cần tôn trọng quyền và trách nhiệm của cán bộ y tế trong việc cung cấp chăm sóc an toàn và chất lượng.

Việc tuân thủ các nguyên tắc chính trực, công khai, bảo mật và tôn trọng trong phòng ngừa sự cố y khoa đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một hệ thống y tế an toàn, chất lượng và tin cậy. Sự tuân thủ các nguyên tắc này không chỉ đảm bảo sự an toàn và chất lượng dịch vụ y tế mà còn tôn trọng quyền lợi và tự trọng của người bệnh và cán bộ y tế.

 

4. Trách nhiệm thực hiện

Trách nhiệm thực hiện việc phòng ngừa sự cố y khoa là trọng trách của nhiều bên, bao gồm:

- Lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai chiến lược và chương trình phòng ngừa sự cố y khoa. Họ cần đảm bảo rằng các chính sách, quy trình và hướng dẫn liên quan đến phòng ngừa sự cố y khoa được thiết lập và thực hiện một cách chính xác. Lãnh đạo cần cung cấp nguồn lực và hỗ trợ cho việc triển khai các hoạt động phòng ngừa, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ và kiểm soát chất lượng.

- Cán bộ y tế: Cán bộ y tế đóng vai trò chủ chốt trong việc phòng ngừa sự cố y khoa. Họ có trách nhiệm báo cáo các sự cố y khoa mà họ gặp phải, bất kể đó là lỗi y khoa, tai nạn hay tình huống nguy hiểm. Ngoài việc báo cáo, họ cũng cần tham gia vào quá trình phân tích nguyên nhân của sự cố và đề xuất các biện pháp phòng ngừa. Cán bộ y tế nên thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng về phòng ngừa sự cố y khoa để có thể đáp ứng tốt trước các tình huống khẩn cấp và nguy hiểm.

- Tổ chức và cá nhân khác: Một yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa sự cố y khoa là sự phối hợp giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các tổ chức, cá nhân khác. Các tổ chức y tế, các cơ quan quản lý y tế, cùng với các cá nhân như nhà nghiên cứu y tế, chuyên gia y tế công cộng và các chuyên gia đánh giá chất lượng đều có trách nhiệm hỗ trợ và cung cấp thông tin, hướng dẫn cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa sự cố y khoa.

Việc phòng ngừa sự cố y khoa là một trách nhiệm chung, yêu cầu sự phối hợp và cùng nhau làm việc của nhiều bên liên quan. Chỉ khi tất cả các bên này thực hiện trách nhiệm của mình một cách có trách nhiệm và đồng thuận, chúng ta mới có thể đạt được một hệ thống y tế an toàn, chất lượng và đáng tin cậy.

Bài viết liên quan: Cách phân loại sự cố y khoa theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề:  Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!