Xe nâng hàng (Fork-lift truck) là phương tiện dùng để di chuyển hàng hóa trong khu vực cảng, nhà kho hay trên tàu biển. Phương tiện này có lắp 2 thanh nâng (fork) nằm ngang dùng để đưa vào những chỗ trống đã định sẵn của container, đưa vào phía dưới các pa-lét hoặc đưa vào giữa những lô hàng có vật chèn lót, ngăn cách để nâng hàng hóa lên và di chuyển đến nơi đã định. Các thanh nâng được điều khiển bằng máy và có thê thay đổi độ cao (nâng lên hoặc hạ xuống) theo yêu cầu để nhấc và di chuyển các kiện hàng.