>> Luật sư tư vấn luật dân sự gọi 1900.6162

 

Trả lời: 

1. Dịch vụ phi tư vấn là gì?

Căn cứ theo khoản 9 điều 4 của Luật Đấu thầu năm 2013 thì dịch vụ phi tư vấn được xác định là một hoặc một số hoạt động bao gồm Logistcs, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại các khoản 45 điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 điều này.

Tại khoản 45 thì quy định xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình hạng mục công trình. 

Tại khoản 8 có quy định thế nào là dịch vụ tư vấn thì dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm như là lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường,khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hò sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh gia hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác. 

Tóm lại thì dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao  logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này.

 

2. In ấn có phải là dịch vụ phi tư vấn không?

Do câu hỏi của bạn không được rõ ràng, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 8,9 Điều 4, Luật đấu thầu 2013 quy định: 

"8. Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

9. Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này."

Như vậy, dựa trên khái niệm được quy định tại  Khoản 8, Điều 4, Luật đấu thầu 2013 thì in ấn không phải là hoạt động thuộc dịch vụ tư vấn. Cho nên in ấn là dịch vụ phi tư vấn theo khoản 9, Điều 4, Luật đấu thầu 2013.

 

3. Các dịch vụ in ấn phổ biến hiện nay  

Do nhu cầu ngày càng cao, mà các hoạt động in ấn ngày càng phát triển. Sau đây là một số dịch vụ in ấn mà các bạn có thể tham khảo đó là:

- Thứ nhất là in bao bì và thương hiệu: ví dụ như túi giấy, thùng giấy các loại cho các nhãn hiệu... Mỗi doanh nghiệp khi muốn quảng bá sản phẩm ra thị trường thì đều cần cho mình một bao bì đẹp mắt và chất lượng và bảo vệ thương hiệu của mình. 

- Thứ hai là văn hóa sản phẩm văn hóa in: in tranh ảnh, bưu thiếp, in phong bì, in cho các dịch vụ văn hóa du lịch

- In ấn phẩm quảng cáo: các ấn phẩm quảng cáo là một trong những chiến lược quảng cáo của công ty mà ngân sách của công ty tương thích đầu tư của các ấn phẩm quảng cáo mà nó phải được thực hiện thường xuyên nhất. 

- in sách, tạp chí và báo: Có lẽ đây là hoạt động phát triển nhất trong hoạt động in ấn vì nhu cầu của nó cao, và lợi nhuận thu được từ hoạt động này cũng là vô cùng lớn. 

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp. Trân trọng!