1. Nguyên tắc áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng cần tuân thủ

Việc áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng cần tuân thủ những nguyên tắc được quy định trong Điều 18 của Thông tư 49/2022/TT-BCA. Cụ thể, nguyên tắc áp dụng bao gồm hình thức kỷ luật và quy định về việc áp dụng chúng. Đối với hình thức kỷ luật, học sinh vi phạm nội quy trường giáo dưỡng sẽ bị kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 23 của Nghị định số 140/2021/NĐ-CP. Trong khi đó, trại viên vi phạm nội quy cơ sở giáo dưỡng bắt buộc sẽ bị kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 38 của Nghị định số 140/2021/NĐ-CP.

Đối với nguyên tắc áp dụng, các quy định sau đây phải được tuân thủ:

+ Học sinh và trại viên vi phạm nội quy phải được xem xét và xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh và đúng theo quy định pháp luật. Mỗi hành vi vi phạm chỉ được xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật.

+ Trong trường hợp có nhiều học sinh vi phạm trong cùng một vụ việc, mỗi học sinh sẽ được xem xét và xử lý kỷ luật. Nếu trong cùng một vụ việc, học sinh có nhiều hành vi vi phạm, thì sẽ áp dụng một hình thức kỷ luật chung, không tách riêng từng hành vi vi phạm để xử lý kỷ luật với các hình thức khác nhau.

+ Khi xử lý kỷ luật học sinh, cần xem xét và đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả, động cơ, mục đích, nguyên nhân, mức độ ăn năn, hối lỗi và quyết tâm sửa chữa vi phạm, khắc phục hậu quả để quyết định áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp.

 

Như vậy, việc xử lý kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng cần tuân thủ những nguyên tắc trên đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh và phù hợp với từng trường hợp vi phạm.

 

2. Xử lý học sinh trường giáo dưỡng có hành vi tổ chức bỏ trốn khỏi trường như thế nào?

Học sinh trường giáo dưỡng nếu có hành vi tổ chức bỏ trốn khỏi trường sẽ phải đối mặt với hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của Nội quy trường giáo dưỡng do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, kèm theo Thông tư 47/2022/TT-BCA, về những hành vi bị nghiêm cấm.

- Theo quy định này, có một số hành vi bị nghiêm cấm trong trường giáo dưỡng như sau: (liệt kê các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định)

- Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 19 của Thông tư 49/2022/TT-BCA, cũng quy định về việc xem xét và xử lý kỷ luật bằng hình thức giáo dục tại phòng riêng đối với học sinh trường giáo dưỡng.

- Theo quy định này, trong trường hợp học sinh đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà lại tiếp tục vi phạm một trong các hành vi quy định tại Điều 1 và các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 và 18 của Nội quy trường giáo dưỡng, hoặc trại viên đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà lại vi phạm một trong các hành vi quy định tại Điều 1 và các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18 và 19 của Nội quy cơ sở giáo dưỡng bắt buộc, thì sẽ được áp dụng hình thức kỷ luật bằng giáo dục tại phòng riêng.

- Ngoài ra, nếu học sinh hoặc trại viên vi phạm các hành vi quy định tại các khoản 3, 10 và 13 của Điều 2 Nội quy trường giáo dưỡng, hoặc vi phạm các hành vi quy định tại các khoản 3, 10, 11 và 14 của Điều 2 Nội quy cơ sở giáo dưỡng bắt buộc, cũng sẽ được xem xét và xử lý kỷ luật bằng hình thức giáo dục tại phòng riêng. Do đó, học sinh trường giáo dưỡng có hành vi tổ chức cho học sinh khác trốn khỏi trường sẽ phải đối mặt với hình thức xử lý kỷ luật bằng hình thức giáo dục tại phòng riêng, theo quy định của Nội quy và Thông tư liên quan.

 

3. Việc tổ chức cho học sinh trốn khỏi trường giáo dưỡng có được xem là tình tiết tăng nặng hình thức kỷ luật không?

Theo quy định của khoản 2 Điều 20 trong Thông tư 49/2022/TT-BCA về tình tiết tăng nặng hình thức kỷ luật, những hành vi sau được coi là tình tiết tăng nặng hình thức kỷ luật:

+ Không tự nhận thức được khuyết điểm và vi phạm của bản thân mà còn lừa dối và che giấu sự vi phạm; không viết bản tường trình hoặc kiểm điểm;

+ Che giấu cho những người khác vi phạm; trả thù người tố cáo hành vi vi phạm hoặc người cung cấp tài liệu, chứng cứ về vi phạm;

+ Cung cấp thông tin hoặc báo cáo không chính xác; ngăn cản người khác cung cấp tài liệu, chứng cứ về vi phạm; phá hủy chứng cứ;

+ Chống đối, cản trở hoặc làm khó khăn cho quá trình xác minh và thu thập chứng cứ về vi phạm;

+ Vi phạm trong thời gian thử thách quy định tại Điều 25 của Thông tư này;

+ Vi phạm có tính chất tổ chức; là người tổ chức, chủ mưu, hoặc khởi xướng thực hiện hành vi vi phạm;

+ Ép buộc, tổ chức, kéo dài hoặc hỗ trợ người khác vi phạm.

Dựa trên quy định trên, việc tổ chức cho học sinh khác trốn ra khỏi trường giáo dưỡng được coi là tình tiết tăng nặng hình thức kỷ luật. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định về việc tổ chức trốn tránh trách nhiệm và ảnh hưởng đến sự trật tự của trường, mà còn liên quan đến các yếu tố như sự lừa dối, che giấu, và vi phạm nhiều tiêu chí khác trong danh sách tình tiết tăng nặng hình thức kỷ luật.

Do đó, việc tổ chức cho học sinh trốn tránh khỏi trường giáo dưỡng được coi là một hành vi vi phạm đáng bị xem xét xử lý kỷ luật với hình thức tăng nặng hơn so với các vi phạm khác.

 

4. Học sinh trường giáo dưỡng có hành vi tổ chức bỏ trốn khỏi trường vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Thông tư 49/2022/TT-BCA về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với trường hợp có tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng hình thức kỷ luật, chúng ta có thể xử lý hành vi tổ chức bỏ trốn của học sinh trường giáo dưỡng như sau:

Trường hợp 1: Nếu hành vi vi phạm của học sinh có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng, chúng ta áp dụng hình thức kỷ luật nhẹ hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm theo quy định. Trong trường hợp này, hình thức kỷ luật giáo dục tại phòng riêng có thể được áp dụng thay vì các hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn.

Trường hợp 2: Nếu hành vi vi phạm của học sinh có tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng tương đương nhau, chúng ta áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định. Điều này có nghĩa là hình thức kỷ luật giáo dục tại phòng riêng vẫn được áp dụng cho học sinh tổ chức bỏ trốn khỏi trường giáo dưỡng.

Trường hợp 3: Nếu hành vi vi phạm của học sinh có tình tiết giảm nhẹ ít hơn tình tiết tăng nặng, chúng ta áp dụng hình thức kỷ luật cao hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm theo quy định. Vì hình thức kỷ luật giáo dục tại phòng riêng là hình thức cao nhất, nên trong trường hợp này, chúng ta vẫn sẽ áp dụng hình thức này để xử lý kỷ luật đối với học sinh tổ chức bỏ trốn khỏi trường giáo dưỡng.

Tóm lại, cách xử lý kỷ luật học sinh trường giáo dưỡng có hành vi tổ chức bỏ trốn khỏi trường sẽ phụ thuộc vào tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng của hành vi vi phạm. Việc áp dụng hình thức kỷ luật nhẹ hơn, tương đương hoặc cao hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm sẽ được quyết định dựa trên quy định của Thông tư 49/2022/TT-BCA.

Xem thêm >>> Đưa vào trường giáo dưỡng là gì? Đối tượng đưa vào trường giáo dưỡng

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc vướng mắc nào liên quan đến bài viết hoặc các vấn đề pháp lý, chúng tôi mong muốn cung cấp sự hỗ trợ và giải quyết tốt nhất. Để đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của quý khách, chúng tôi đã thiết lập tổng đài tư vấn pháp luật với số điện thoại 1900.6162 và địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn.