Năm 2011 ông A mang giấy chứng nhận QSD thửa đất trên đến Văn phòng đăng ký QSD đất cấp huyện để đăng ký giao dịch đảm bảo thế chấp QSD đất nông nghiệp để được vay vốn tại ngân hàng.

Năm 2012 Thanh tra Nhà nước tỉnh tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại cấp huyện và phát huyện thửa đất mà UBND huyện giao đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông A là sai đối tượng và đã đề nghị UBND huyện thu hồi giấy chứng nhận QSD đất của ông A. Căn cứ kết luận của Thanh tra Nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận QSD đất của ông A và đã thông báo cho ngân hàng biết đồng thời đã xử lý hành chính công chức, viên chức tham mưu giao đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông A. Tuy nhiên, đến nay ông A không có khả năng trả nợ cho ngân hàng nên ngân hàng tiến hành đấu giá thửa đất trên để thu hồi nợ, nhưng thửa đất trên đã bị UBND huyện thu hồi. Nên ngân hàng cho rằng nhà nước phải bồi thường cho ngân hàng số tiền mà ông A đã vay của ngân hàng. Nếu không bồi thường thì ngân hàng sẽ kiện ra tòa dân sự. Vậy trong trường hợp này ngân hàng đòi UBND huyện phải bồi thường số tiền ông A đã vay của ngân hàng có đúng không? Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký QSD đất đến đâu? Trách nhiệm của cơ quan giao đất cho ông A đến đâu? và trách nhiệm của từng cá nhân đến đâu?. Rất mong được tư vấn sớm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: T. B

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật MInh khuê.Với câu hỏi trên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau

1. Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất

Bộ luật dân sự năm 2005

Luật đất đai năm 2013

Nghị Định 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn về luật đất đai

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước  năm 2009

2. Nội dung phân tích:

- Thứ nhất, ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm phải bồi thường cho ngân hàng. Tuy nhiên trách nhiệm bồi thường bao nhiêu là do ngân hàng và ủy ban nhân dân huyện thỏa thuận với nhau.Ủy ban nhân dân huyện không có trách nhiệm phải bồi thường hết số tiền mà ông A dã vay thế chaaop của ngân hàng, vì theo khoản 8 Điều 13 Luật trách nhiệm bồi thường của cơ quan nhà nước

Điều 13. Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra trong các trường hợp sau đây:

8. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ theo kết luận của thanh tra nhà nước thì cán bộ công chức,viên chức đã tham mưu giao đất và cấp GCNQSDĐ cho ông A nên các cán bộ công chức viên chức này đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai theo khoản 8 điều 12 luật Đất đai năm 2013

Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.

Năm 2012 Thanh tra Nhà nước tỉnh tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại cấp huyện và phát huyện thửa đất mà UBND huyện giao đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông A là sai đối tượng và đã đề nghị UBND huyện thu hồi giấy chứng nhận QSD đất của ông A. Căn cứ kết luận của Thanh tra Nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận QSD đất của ông A và đã thông báo cho ngân hàng biết đồng thời đã xử lý hành chính công chức, viên chức tham mưu giao đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông A. 

Theo khoản 1c Điều 64  Luật đất đai năm 2013

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

Như vậy nếu đất được giao không đúng đối tượng sẽ bị nhà nước thu hồi theo  quy định của pháp luật (khoản 1c Điều 64). Theo khoản 6 Điều 17 Nghị Định 43/2013 Hướng dẫn thi hành luật đất đai

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ?

Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác trong việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật khác có liên quan thì Nhà nước tiến hành thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định mà không phải chờ cho đến khi giải quyết xong quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất giữa người có đất thu hồi và tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy thì ngân hàng không có quyền tiến hành đấu giá thửa đất trên để thu hồi nợ mà thửa đất trên được giao sai đối tượng sẽ bị nhà nước thu hồi

Ủy ban nhân dân huyện không phải bồi thường số tiền vay của ông A mà ủy ban nhân dân huyện chỉ phải bồi thường

2, Trách nhiệm của văn phòng đăng ký quyền sử dựng đất,trách  nhiệm của cơ quan giao đất cho ông A,

Nếu các cán bộ công chức, viên chức tham mưu với nhau trong việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông A. Theo khoản 1a Điều 207 Luật đất đai năm 2013:

Điều 207. Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai

1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm sau đây:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với quy định của pháp luật trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai;

3, Trách nhiệm của từng cá nhân

Theo các quy định của pháp luật như trên, Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ngân hàng do lỗi của cán bộ công chức,viên chức của ủy ban trong việc giao đất và cấp GCNQSDĐ cho ông A. Nguyên tắc giải quyết bồi thường theo quy đinh tại Điều 7 luật trách hiệm bồi thường của nhà nước như sau:

Điều 7. Nguyên tắc giải quyết bồi thường

Việc giải quyết bồi thường phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

1. Kịp thời, công khai, đúng pháp luật;

2. Được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan có trách nhiệm bồi thường với người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của họ;

3. Được trả một lần bằng tiền, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Cán bộ công chức,viên chức tham mưu với nhau sẽ bị xử lý tùy theo tính chất và mưc độ theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện chỉ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của cán bộ công chức gây ra chứ không có trách nhiệm bồi thường hết số tiền ông A đã vay. Trong trường hợp này ông A vẫn phải có trách nhiệm với số tiền đã vay của ngân hàng vì hợp dồng vay vốn giữa ông A và ngân hàng vẫn còn và việc xử lý hợp đồng này sẽ tuân theo quy định của pháp luật dân sự. Vì thế chấp tài sản chỉ chấm dứt theo Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2005

Điều 357. Chấm dứt thế chấp tài sản

Việc thế chấp tài sản chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt;

2. Việc thế chấp tài sản được huỷ bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;

3. Tài sản thế chấp đã được xử lý;

4. Theo thoả thuận của các bên.

Hợp đồng thế chấp giữa ông A và ngân hàng vẫn còn nên ông A vẫn phải có nghĩa vụ với khoản vay của ngân hàng

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

>> Xem thêm:  Mở rộng thêm ao khi được đền bù có lỗ không?

Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email  hoặc qua Tổng đài luật sư tư vấn 1900.6162
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn hành vi sử dụng đất sau khi nhà nước đã thu hồi ?