1. Mục đích sử dụng của hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ?

Hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (GDCKVN) đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và công bố thông tin từ các thành viên giao dịch và người nội bộ. Theo quy định tại khoản 13 Điều 2 Quy chế thành viên của GDCKVN ban hành theo Quyết định 01/QĐ-SGDVN năm 2022, hệ thống này được sử dụng nhằm đáp ứng các mục đích cụ thể sau đây.

- Trước tiên, hệ thống công bố thông tin điện tử được áp dụng để tiếp nhận báo cáo và thông tin công bố từ các thành viên giao dịch. Theo đó, các thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán cần gửi thông tin quan trọng, báo cáo tài chính, báo cáo sự biến động vốn và các thông tin công bố khác thông qua hệ thống này. Điều này giúp GDCKVN thu thập và theo dõi thông tin liên quan đến hoạt động giao dịch và tài chính của các thành viên, từ đó đảm bảo tính minh bạch và công bằng trên thị trường.

- Hệ thống cũng cho phép người nội bộ, tức là các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến các thành viên giao dịch, gửi thông tin và báo cáo của mình thông qua nền tảng này. Như vậy, người nội bộ có thể cung cấp các thông tin về quy trình nghiệp vụ, tài liệu hướng dẫn và các tài liệu liên quan khác để đảm bảo việc giao dịch chứng khoán được thực hiện theo quy định.

- Hơn nữa, hệ thống công bố thông tin điện tử cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và cập nhật thông tin về hồ sơ thành viên. Các thành viên giao dịch phải thực hiện báo cáo và cung cấp thông tin về hồ sơ cá nhân của mình, bao gồm thông tin cá nhân và chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Qua đó, hệ thống giúp GDCKVN duy trì và cập nhật đầy đủ thông tin về các thành viên giao dịch và người nội bộ, đồng thời đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin này.

- Ngoài ra, hệ thống còn giúp GDCKVN thực hiện công tác giám sát giao dịch bằng cách yêu cầu các thành viên giao dịch phối hợp và gửi báo cáo giám sát hàng tháng. Các thành viên cũng phải tuân thủ Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến GDCKVN và thanh toán tiền dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính. Điều này giúp GDCKVN có cơ sở thông tin và dữ liệu chính xác để thực hiện công tác giám sát và quản lý thị trường chứng khoán một cách hiệu quả.

 

2. Cần xử lý như thế nào khi không thể gửi báo cáo qua Hệ thống công bố thông tin điện tử cho Sở GDCK Việt Nam hệ thống mạng gặp sự cố thì thành viên giao dịch ?

Trong trường hợp thành viên giao dịch không thể gửi báo cáo qua Hệ thống công bố thông tin điện tử do sự cố về hệ thống mạng, các thành viên cần tiếp tục xử lý theo quy định tại Điều 42 Quy chế thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-SGDVN năm 2022 như sau:

+ Thay vì sử dụng hệ thống công bố thông tin điện tử, các thành viên gửi báo cáo và thông tin công bố dưới hình thức văn bản giấy đến Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, họ cũng cần gửi bản dữ liệu điện tử tương ứng qua e-mail đúng thời hạn quy định trong Quy chế. Điều này đảm bảo rằng báo cáo và thông tin vẫn được chuyển đến Sở GDCKVN một cách đúng hẹn dù không thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử.

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố không thể gửi báo cáo, thông tin công bố qua hệ thống công bố thông tin điện tử do lý do bất khả kháng như sự cố về hệ thống mạng hoặc không thể sử dụng chứng thư số, thành viên giao dịch cần thông báo ngay cho Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam biết lý do không thể thực hiện gửi báo cáo, thông tin công bố qua hệ thống. Thông báo này sẽ giúp Sở GDCKVN hướng dẫn và khắc phục sự cố một cách kịp thời.

Tóm lại, khi hệ thống mạng gặp sự cố không thể gửi báo cáo qua Hệ thống công bố thông tin điện tử, thành viên giao dịch cần thông báo cho Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ngay lập tức và tiến hành gửi báo cáo bằng văn bản giấy cùng với bản dữ liệu điện tử tương ứng qua e-mail đúng thời hạn. Điều này đảm bảo tính chính xác và đúng hẹn của thông tin được gửi đến Sở GDCKVN.

 

3. Trường hợp nào thành viên giao dịch có thể tạm hoãn gửi báo cáo qua Hệ thống công bố thông tin điện tử cho Sở GDCK Việt Nam ?

Theo quy định tại Điều 42, Khoản 3 của Quy chế thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (SGDCKVN) ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-SGDVN năm 2022, thành viên giao dịch có thể tạm hoãn gửi báo cáo thông qua Hệ thống công bố thông tin điện tử cho SGDCKVN trong những trường hợp sau đây:

+ Theo Điều 8 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC, các trường hợp được cho phép tạm hoãn báo cáo gồm thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác. Đây là những tình huống không thể kiểm soát hoặc dự đoán trước được và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc gửi báo cáo thông tin qua hệ thống.

+ Trong trường hợp xảy ra sự kiện tạm hoãn công bố thông tin, thành viên giao dịch phải báo cáo ngay cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và SGDCKVN về việc tạm hoãn công bố thông tin. Trong báo cáo này, thành viên cần nêu rõ lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin. Đồng thời, thành viên cũng phải công bố thông tin về việc tạm hoãn công bố thông tin đến công chúng.

+ Việc thông báo và công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong hoạt động giao dịch chứng khoán. Điều này giúp các nhà đầu tư và công chúng có được thông tin đầy đủ và chính xác về tình hình kinh doanh và tài chính của các thành viên giao dịch.

Tóm lại, thành viên giao dịch được phép tạm hoãn gửi báo cáo thông qua Hệ thống công bố thông tin điện tử cho SGDCKVN trong các trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác. Thành viên cần thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và SGDCKVN về việc tạm hoãn công bố thông tin ngay khi xảy ra sự kiện, đồng thời công bố thông tin về việc tạm hoãn công bố để đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong hoạt động giao dịch chứng khoán. Thành viên giao dịch cần tuân thủ các quy định này và đảm bảo rằng báo cáo và thông tin được gửi đến SGDCKVN một cách chính xác và đúng hẹn, ngay cả khi không thể sử dụng Hệ thống công bố thông tin điện tử do sự cố về hệ thống mạng. Trong trường hợp xảy ra sự cố không thể gửi báo cáo qua hệ thống, thành viên giao dịch cần thông báo ngay cho SGDCKVN và tiến hành gửi báo cáo bằng văn bản giấy cùng với bản dữ liệu điện tử tương ứng qua email đúng thời hạn.

Việc tuân thủ quy định này giúp đảm bảo rằng các nhà đầu tư và công chúng nhận được thông tin đầy đủ và chính xác về tình hình kinh doanh và tài chính của các thành viên giao dịch. Đồng thời, nó cũng giúp SGDCKVN có được thông tin kịp thời về những trường hợp tạm hoãn công bố thông tin và hướng dẫn và đảm bảo tính liên tục và ổn định của hoạt động giao dịch chứng khoán.

Xem thêm >>> Sở giao dịch chứng khoán là gì? Đặc điểm của sở giao dịch chứng khoán

Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các vấn đề pháp lý, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp. Chúng tôi hiểu rằng việc hiểu rõ và áp dụng đúng pháp luật là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của quý khách. Vì vậy, chúng tôi đã thiết lập một tổng đài tư vấn pháp luật với số điện thoại 1900.6162và địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để quý khách có thể liên hệ và nhận được sự trợ giúp từ chuyên gia pháp luật của chúng tôi.