1. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Sau khi đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, tổ chức cá nhân được sử dụng độc quyền nhãn hiệu cho hàng hoá, dịch vụ cụ thể. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2019), các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó.

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dich vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc.

- Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ân tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Ngoài ra, tại Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP quy định hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu cho mục đích kinh doanh, bao gồm các hành vi sau:

- Buôn bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hoá, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu;

- Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi buôn bán; chào hàng; vận chuyển; kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hoá, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

 

2. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu có thể bị xử phạt bao nhiêu?

2.1. Các hình thức xử phạt hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và hậu quả hành vi gây ra mà tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu có thể bị xử phạt vi phạm hành chính; bị áp dụng các biện pháp dân sự hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài các hình thức xử phạt chính, còn có các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả.

 

2.2. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Trách nhiệm hành chính: Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP

STT HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU GIÁ TRỊ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MỨC PHẠT 
1

- Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hoá, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

- Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bánh hàng hoá, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

(Khoản 1 đến khoản 12 Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP)

đến 3.000.000 đồng Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng
    từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng  Phạt tiền từ 2.000,000 đồng đến 4.000.000 đồng 
    từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
    từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
    từ trên 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng Phạt tiền từ 15.000.000 đòng đến 25.000.000 đồng
    từ trên 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
    từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng
    từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng
    từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng Phạt tiền 80.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng 
    từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng Phạt tiền 110.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng
    từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng Phạt tiền 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng
    trên 500.000.000 đồng Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng
2

- Thiết kế, chế tại, gia công, lắp ráp, chế biến, đóng gói hàng hoá mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

- In , dán, đính, đúc, dập khuôn hoặc bằng hình thức khắc tem, nhãn, vật phẩm khác mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu lên hàng hoá.

- Nhập khẩu hàng hoá mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

- Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi nêu trên.

(Khoản 13 Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP)

  Phạt tiền bằng 1,2 lần mức tiền phạt quy định từ Khoản 1 đến khoản 12
3

Các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu quy định từ Khoản 1 đến khoản 13

(Khoản 14 Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP)

Không có căn cứ xác định Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
4

Hành vi sử dụng dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên biển hiệu, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, bao bì hàng hoá. 

(Khoản 15 Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP)

  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Như vậy, mức phạt cao nhất với cá nhân có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là 250.000.000 đồng. 

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 99/2013/NĐ-CP thì mức phạt tiền cao nhất đối với tổ chức khi có hành vi xâm phạm quyền đới với nhãn hiệu là 500.000.000 đồng.

Trách nhiệm hình sự: 

Theo Điều 226 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định về Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, theo đó, người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt nam mà đối tượng là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hoá vi phạm trj giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

 

3. Dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ tại Luật Minh Khuê

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê muốn chia sẻ tới Quý khách hàng về mức phạt tiền đối với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.

Để được giải đáp mọi vướng mắc pháp lý của khách hàng về mức phạt đối với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, hãy liên hệ ngay tới Luật Minh Khuê qua số điện thoại 0986 386 648 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn, để được đội ngũ luật sư, chuyên viên của Chúng tôi liên hệ và hỗ trợ tư vấn nhanh chóng.