Như thế có thể vay được không ? Bên ngân hàng đòi hỏi có đúng luật pháp không ạ ?

Em xin cảm ơn!

Người gửi: P.H

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Không có đủ chữ ký của các thánh viên trong gia đình có vay vốn ngân hàng được không ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kình gửi bạn P.H

Từ những thông tin bạn gửi về cho chúng tôi, tôi xin phép được giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Căn cứ vào điều 107 Bộ luật dân sự năm 2005 thì:Điều 107. Đại diện của hộ gia đình

1. Chủ hộ là đại diện của hộ gia đình trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ. Cha, mẹ hoặc một thành viên khác đã thành niên có thể là chủ hộ.

Chủ hộ có thể uỷ quyền cho thành viên khác đã thành niên làm đại diện của hộ trong quan hệ dân sự.

2. Giao dịch dân sự do người đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình.

Căn cứ vào điều 108 Bộ luật này thì:Điều 108. Tài sản chung của hộ gia đình  

Tài sản chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thoả thuận là tài sản chung của hộ.

Căn cứ vào khoản 2 điều 109 Bộ luật này thì:''2. Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý''.

Như vậy với việc gia đình bạn dùng giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để thế chấp vay vốn ngân hàng cũng có thể được xem như là định đoạt tài sản chung, tư liệu sản xuất nên phải có chữ ký của bạn khi bạn đã đủ 15 tuổi trở lên.

Mặt khác, căn cứ khoản 1 điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ - CP thì:''1. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên''.

Như vậy từ những căn cứ pháp lý trên tôi có thể giải thích trường hợp của bạn như sau: Việc ngân hàng yêu cầu bạn phải ký tên khi gia đình bạn vay vốn là có cơ sở pháp luật vì tên của bạn có thể có trên giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Do vậy việc bạn có tách khẩu rồi nhưng tên của bạn vẫn có trên giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất do vậy khi gia đình bạn vay vốn bạn vẫn phải ký xác nhận để được vay vốn nhé!

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.