1. Mười (10) lời thề của quân đội nhân dân

Mười lời thề trong quân đội nhân dân Việt Nam bắt nguồn từ 34 cán bộ, chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân dưới cờ đỏ sao vàng đã long trọng tuyên đọc 10 lời thề danh dự tại khu rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, Cao Bằng vào ngày 22/12/1944. Bắt đầu từ thời điểm đó thì quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam phải thuộc 10 lời thề danh dự đó 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể về thời khắc lịch sử này như sau:

"Giữa mùa đông, khí trời nơi non cao lạnh buốt. Trong khu rừng đại ngàn với những hàng cây thằng tắp. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, lần đầu tiên tập họp đội ngũ chỉnh tề, dưới là cờ sao đỏ thắm. Đại diện liên tỉnh ủy Cao - Bắc -Lạng cùng với rất đông đại biểu nhân dân Tày, Mán, Nùng của hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn đến tham dự, đứng thành hai hàng hai bên bộ đội. Tôi được ủy nhiệm thay mặt Đoàn thể tuyên bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và vạch rõ nhiệm vụ của Đội với tổ quốc "

Mười lời thề danh dự quân nhân là lời tuyên hệ được đọc trong lễ chào cờ của quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là nghi thức trang trọng trở thành một truyền thống lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam

Mười lời thề của quân đội nhân dân Việt Nam đó là:

Chúng tôi, Quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc:

1. Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hóa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội

"xin thề"

2. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác

" xin thề"

3. Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kiêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"

"xin thề"

4. Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, triệt để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu

"xin thề"

5. Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước

"xin thề"

6. Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nều bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai

"xin thề"

7. Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí

"xin thề"

8. Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù. Luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công, không tham ô, lãng phí

"xin thề"

9. Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên:

- Kính trọng dân

- giúp đỡ dân

- Bảo vệ dân

và ba điều răn

- không lấy của dân

- Không dọa nạt dân

- Không quấy nhiễu dân

Để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí

"xin thề"

10.giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

"xin thề"

 

2. Mười hai (12) điều kỷ luật của quân đội nhân dân.

12 điều kỷ luật của quân đội

1. Không lấy cái kim sợi chỉ của nhân dân

2. Mua bán phải công bằng, sòng phẳng

3. Mượn cái gì của nhân dân phải hỏi, dùng xong phải trả, làm hỏng, làm mất phải đền

4. Đóng quân nhà dân không được làm phiễn nhiễu nhân dân, phải giữ gìn nhà cửa sạch sẽ

5. Phải nghiêm chỉnh chấp hành chính sách dân tộc tôn trọng tự do, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của nhân dân

6. Phải đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, kính già, yêu trẻ, đúng đắn với phụ nữ

7. Không dọa nạt, đánh mắng nhân dân

8. Phải bảo vệ tính mạng, tài sản của tập thể và của Nhà nước

9. Phải đoàn kết, tôn trọng và ủng hộ các cơ quan dân, chính, đảng , các lực lượng vũ trang địa phương

10. Phải gương mẫu chấp hành mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước

11. Phải tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân thực hiện mọi đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

12. Phải giữ gìn bí mật và vận động nhân dân giữ bí mật của nhà nước và quân đội

Ngoài ra còn có bài thơ về 12 điều kỷ luật trong quân đội nhân dân đó là bài thơ có nội dung như sau: 

Một là tiết lộ quân cơ

Hai là chểnh mảng trong giờ gác canh

Ba là thông với địch tình

Bốn là vô cớ bỏ dinh trốn về

Năm là làm trái với lời thề

Sáu là ương ngạnh không nghe lệnh truyền

Bảy là ức hiếp nhân dân

Tám đem thắng vật làm riêng của mình

Chín là vô cớ sát nhân

Mười là ngăn cản hành quân dọc đường

Mười một  chưa đánh đã hàng

Mười hai lâm trận tìm đường tháo lui. 

 

3. Ý nghĩa của 10 lời thề

Mười lời thề của quân đội nhân dân Việt Nam có ý nghĩa như sau:

- Mười lời thề danh dự quân nhân thể hiện rõ về văn hóa chính trị, văn hóa đạo đức. Đó là sự thiêng liêng thể hiện phẩm giá tốt đẹp của quân nhân trước tổ quốc

- Qua lời thề danh dự có thể thấy rõ được truyền thống cach mạng được gìn giữ từ xa xưa của ông cha ta hy sinh tất cả để bảo vệ tổ quốc

- Khằng định Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân ngày càng hùng mạnh, mục tiêu, lý tưởng và trách nhiệm hướng tới một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc

- Nội dung trong 10 lời thề danh dự thể hiện những tâm huyết của người lính, lòng trung thành với nhân dân, với tổ quốc. Nguyện hy sinh, chiến đấu tất cả vì sự nghiệp cách mạng 

- Lời thề danh dự là lời thề phấn đấu, lòng yêu nước và ý chí cách mạng,phục tùng mệnh lệnh của cấp trên , ý chí cách mạng không ngại gian nan và khổ cực.

Mười lời thề danh dự của nhân dân được các cán bộ, chiến sĩ toàn quân học thuộc lòng. Đối với các đơn vị chính quy mười lười thề quân nhân được các chiến sĩ đọc vào mỗi buổi sáng thứ hai khi làm lễ chào cờ. Tất cả không phân biệt cấp, chức, đứng nghiêm trang dưới Quốc kỳ. Một chiến sĩ sẽ bước lên phía trước đọc mười lời thề. Khi kết thúc mỗi lời thề thì mọi người đồng thanh hô to " xin thề" 

Mười lời thề trong quân đội nhân dân Việt Nam là lời răn đe cho các chiến sĩ,cán bộ người hoạt động trong quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn trung thàn tuyệt đối với tổ quốc, phục vụ tổ quốc hết mình đúng với câu " Trung với nước, Hiếu với dân".