30/4 -1/5 được nghỉ bao nhiêu ngày là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Cùng theo dõi lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ngay sau đây để lên kế hoạch nghỉ ngơi, du lịch, sắp xếp công việc được chủ động, thuận lợi hơn nhé. 

 

1. Ngày 30/4 -1/5 hàng năm được nghỉ bao nhiêu ngày?

Ngày 10/3 Âm lịch là ngày lễ truyền thống của người Việt tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng. Đây là ngày lễ được người dân Việt Nam trên toàn thế giới kỷ niệm và tôn kính. Trong năm 2023 này, ngày giỗ Tổ liền trước ngày 30/4 (ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và ngày 1/5 (ngày quốc tế Lao động). Chính vì thế, chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ kéo dài và trọn vẹn.

 

1.1. Đối với người lao động

Năm 2023, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 Âm lịch) trùng với ngày thứ bảy, 29/4/2023 Dương lịch. Đồng thời, ngày giải phóng miền Nam (ngày 30/4 Dương lịch) rơi vào ngày Chủ nhật và ngày Quốc tế lao động (ngày 1/5 Dương lịch) rơi vào ngày thứ hai.

Như vậy, năm nay, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 dịp lễ là Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng, ngày Quốc tế lao động.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với các ngày nghỉ lễ, tết nêu trên thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp. Như vậy, lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, ngày Quốc tế lao động của người lao động như sau:

- Đối với người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì sẽ được nghỉ liên tục 05 ngày kể từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 3/5/2023.

- Đối với người lao động làm việc theo chế độ nghỉ ngày chủ nhật hàng tuần thì sẽ được nghỉ liên tục 04 ngày từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 2/5/2023.

 

1.2. Đối với cán bộ, công chức

Căn cứ Điều 13 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật về lao động.

Như vậy, tương tự như người lao động, cán bộ, công chức đang làm việc theo chế độ nghỉ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì sẽ được nghỉ 5 ngày từ 29/4/2023 đến hết ngày 3/5/2023.

Trường hợp cán bộ, công chức làm việc theo chế độ nghỉ chủ nhật hàng tuần thì sẽ được nghỉ 4 ngày từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 2/5/2023.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân. Trường hợp các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp. Các ngày nghỉ lễ, Tết khác trong năm sẽ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

 

1.3. Đối với học sinh

Với những trường có lịch học từ thứ hai đến thứ bảy thì có lịch nghỉ vào 4 ngày liên tiếp từ 29/4 đến 3/5 năm 2023. 

Đối với các trường không dạy học vào thứ bảy thì học sinh được nghỉ bù thêm 1 ngày vào ngày 3/5/2023 và quay lại trường vào ngày tiếp theo.

 

2. Người lao động đi làm vào ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động được trả lương như thế nào?

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng và Quốc tế Lao động năm 2023 vẫn sẽ được hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, nếu người lao động có nhu cầu đi làm vào những ngày này và được doanh nghiệp đồng ý thì người lao động được tính lương làm thêm giờ theo quy định tại điều 98 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

- Lương ngày nghỉ hàng tuần: ít nhất bằng 200%.

- Lương ngày nghỉ lễ, tết: ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng nguyên lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ngoài ra, nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của những ngày lễ trên thì ngoài việc trả lương làm thêm giờ và tiền lương làm thêm ban đêm (ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường), người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần. (Căn cứ theo Khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP).

 

3. Không cho nhân viên nghỉ lễ bị phạt bao nhiêu?

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 5 Nghị định 28/2020/NĐ-CP:

"Điều 5: Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, chương III và chương IV của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều 6; khoản 3,4,6 Điều 12; khoản 2 Điều 24; khoản 1 Điều 25; khoản 1,5,6,7 Điều 26; khoản 5 Điều 40; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 41; khoản 2, 4 Điều 42; khoản 1, 2 Điều 43; các khoản 1, 2, 3 Điều 44; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 45 của Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Chương V của Nghị định này là thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân.

3. Tổ chức bị xử phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân trong Nghị định này bao gồm:

a) Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm, trừ trường hợp thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

b) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp;

đ) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

e) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện với tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực;

h) Tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài;

i) Tổ chức phi chính phủ;

k) Văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời tại Việt Nam của tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài;

l) Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở văn hóa - xã hội."

Theo căn cứ tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2020/NĐ-CP: "Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hàng tuần hoặc nghỉ hàng năm hoặc nghỉ lễ, tết."

Như vậy, nếu người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết, người sử dụng lao động là cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng (người sử dụng lao động là tổ chức sẽ bị phạt tiền gấp đôi). Đối với tổ chức vi phạm thì mức phạt sẽ là gấp đôi mức nêu trên. Như vậy, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động sẽ được đảm bảo tốt hơn.

Trên đây là toàn bộ bài viết của Luật Minh Khuê về lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 hàng năm Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho quý độc giả. Xin trân trọng cảm ơn!