1. Quy định vè người được quyền giữ di chúc thừa kế đất đai ?

Theo Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015, việc lập di chúc không chỉ là một quyền của người có tài sản mà còn là quyền của họ để tự do quyết định về tương lai của di sản sau khi họ ra đi. Quy định này cung cấp một khung pháp lý rõ ràng về các quyền lợi mà người lập di chúc đươc hưởng, tạo điều kiện cho sự linh hoạt và tự chủ trong việc quản lý di sản của mình.

Trong danh sách các quyền của người lập di chúc, việc chỉ định người thừa kế và truất quyền hưởng di sản của người thừa kế là một trong những điểm nổi bật. Điều này cho phép người lập di chúc thể hiện ý muốn cụ thể về việc phân phối di sản của mình, có thể là do những mối quan hệ gia đình, tình cảm hay bất kỳ yếu tố nào mà họ coi là quan trọng. Khả năng phân định rõ ràng phần di sản cho từng người thừa kế giúp tránh những tranh chấp gia đình sau khi người lập di chúc ra đi.

Bên cạnh đó, quyền dành một phần tài sản để di tặng và thờ cúng là một khía cạnh nhân văn và tâm linh của quy định. Điều này thể hiện tinh thần tôn trọng và tri ân đối với những người thừa kế, cũng như giúp bảo đảm rằng những nguyện vọng về mặt tâm linh của người lập di chúc được thực hiện đúng ý.

Ngoài ra, việc giao nghĩa vụ cho người thừa kế cũng là một yếu tố quan trọng trong quy định này. Điều này có thể bao gồm việc quản lý tài sản, chăm sóc người thừa kế nhỏ tuổi hoặc có nhu cầu đặc biệt. Việc này giúp đảm bảo rằng di sản không chỉ được chia đều mà còn được quản lý và sử dụng một cách có trách nhiệm.

Khoản 1 Điều 641 Bộ luật Dân sự 2015 tiếp tục mở rộng phạm vi của quy định, nói về việc gửi giữ di chúc. Quy định này cho phép người lập di chúc yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc. Điều này không chỉ tăng cường tính minh bạch và tính hiệu quả của di chúc mà còn bảo vệ quyền lợi của người lập di chúc, đặc biệt là khi có những tranh cãi pháp lý xung quanh di sản.

Với quy định này, người được quyền giữ di chúc thừa kế đất đai có thể được chỉ định theo ý muốn của người lập di chúc. Cụ thể, người lập di chúc có thể chọn tổ chức hành nghề công chứng làm người giữ di chúc, hoặc cũng có thể bảo đảm sự tin tưởng bằng cách gửi giao nhiệm vụ này cho một người khác mà họ tin tưởng. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của người lập di chúc mà còn tạo ra sự linh hoạt trong việc quản lý di sản, đặc biệt là khi có những biến động không ngờ xảy ra sau khi di chúc được lập.

Tóm lại, việc quy định rõ ràng quyền của người lập di chúc và cách thức gửi giữ di chúc không chỉ tạo ra một hệ thống pháp luật vững chắc mà còn tôn trọng ý muốn và quyền lợi của người lập di chúc. Điều này giúp tạo ra một môi trường pháp lý ổn định và công bằng trong việc quản lý di sản, đồng thời giảm thiểu rủi ro tranh chấp và xung đột trong gia đình.

 

2. Người được nhận lại bản di chúc từ người giữ di chúc khi người lập di chúc mất là ai ?

Điều 641 Bộ luật Dân sự 2015 chi tiết quy định về việc gửi giữ di chúc, đặt ra những trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể đối với người giữ bản di chúc. Theo khoản 3 của điều này, người giữ di chúc có các nghĩa vụ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn của quá trình thực hiện di chúc.

Trước hết, người giữ di chúc phải giữ bí mật nội dung của di chúc. Điều này là quan trọng để bảo vệ quyền lợi và ý muốn của người lập di chúc, đồng thời tránh những rủi ro liên quan đến thông tin cá nhân và tài sản được mở lời trong di chúc. Việc giữ bí mật còn giúp người thừa kế và các bên liên quan không bị ảnh hưởng bởi thông tin này trước khi di chúc được công bố.

Ngoài ra, nghĩa vụ giữ gìn và bảo quản bản di chúc được coi là một trách nhiệm quan trọng. Người giữ di chúc phải đảm bảo rằng bản di chúc được lưu giữ một cách an toàn, tránh hư hại hoặc mất mát. Trong trường hợp bất kỳ sự cố nào xảy ra làm ảnh hưởng đến nội dung của di chúc, người giữ di chúc cần phải ngay lập tức thông báo cho người lập di chúc. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi thông tin trong di chúc vẫn được giữ nguyên và không bị biến đổi hay mất mát không mong muốn.

Đặc biệt, nghĩa vụ giao lại bản di chúc là một phần quan trọng để đảm bảo rằng di chúc được thực thi theo đúng ý muốn của người lập di chúc. Khi người lập di chúc qua đời, người giữ di chúc phải giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc. Quy trình này cần được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác, theo đúng quy định của pháp luật. Việc giao lại bản di chúc phải được ghi chép thành văn bản, có chữ ký của cả người giao và người nhận, đồng thời cần có sự chứng nhận của ít nhất hai người làm chứng.

Các nghĩa vụ của người giữ di chúc không chỉ nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện di chúc mà còn nhấn mạnh tới việc bảo vệ quyền lợi và ý muốn của người lập di chúc. Quy định này giúp tạo ra một hệ thống an toàn và đồng bộ trong việc quản lý di sản, đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý và tranh chấp trong quá trình thực thi di chúc.

Bên cạnh đó, Điều 647 Bộ luật Dân sự 2015 chủ yếu quy định về quá trình công bố di chúc và các quyền lợi, trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình này. Việc công bố di chúc không chỉ là bước quan trọng để thực hiện ý muốn của người lập di chúc mà còn đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc xử lý di sản sau khi người lập di chúc qua đời.

Quy định trong khoản 1 của điều này nêu rõ rằng nếu di chúc được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng, thì công chứng viên sẽ là người công bố di chúc. Điều này tạo ra một quy trình chính thức và có tính chất pháp lý cao trong việc công bố di chúc, giúp bảo đảm tính chính xác và đúng đắn của thông tin được công bố.

Quy định về trường hợp người lập di chúc chỉ định người công bố di chúc. Trong trường hợp này, người được chỉ định sẽ có trách nhiệm công bố di chúc theo đúng ý muốn của người lập di chúc. Tuy nhiên, nếu không có sự chỉ định hoặc người được chỉ định từ chối, nhóm người thừa kế còn lại sẽ thống nhất và chọn người công bố di chúc. Điều này giúp giải quyết mọi tranh chấp có thể xảy ra và đảm bảo rằng di chúc được công bố một cách mạnh mẽ và minh bạch.

Quy định về thời điểm công bố di chúc sau khi mở thừa kế. Người công bố di chúc phải sao gửi di chúc tới tất cả những người liên quan đến nội dung di chúc. Điều này tạo điều kiện cho mọi bên liên quan có cơ hội hiểu rõ ý muốn của người lập di chúc và đồng thời tạo ra sự minh bạch trong quá trình thực hiện di chúc.

Khoản 4 và 5 của điều này liên quan đến việc xác nhận tính chính xác và hiệu lực của di chúc. Người nhận bản sao di chúc được quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc để đảm bảo tính toàn vẹn của di chúc. Điều này là quan trọng để ngăn chặn sự thay đổi hay giả mạo di chúc. Trong trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài, quy định yêu cầu việc dịch ra tiếng Việt và có công chứng hoặc chứng thực, giúp bảo đảm rằng di chúc có sự hiểu biết đúng đắn và đồng đều từ tất cả các bên liên quan.

Tổng quan, các quy định trong Điều 647 Bộ luật Dân sự 2015 không chỉ tạo ra một khung pháp lý chặt chẽ cho quá trình công bố di chúc mà còn bảo vệ quyền lợi và ý muốn của người lập di chúc. Nhờ đó, quá trình thực hiện di chúc trở nên minh bạch, công bằng và hiệu quả, giảm thiểu rủi ro tranh chấp trong việc xử lý di sản.

 

3. Những người hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung của bản di chúc ?

Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về những trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc, tạo ra một khung pháp lý cho việc phân chia di sản khi không có di chúc hoặc khi di chúc không xác định rõ về quyền lợi của những người được thừa kế. Điều này nhấn mạnh đến quyền lợi của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là những người yếu đuối và cần sự bảo vệ đặc biệt.

Theo quy định, những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo quy định pháp luật. Điều này áp dụng trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó. Đối tượng được nêu rõ bao gồm con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng và con thành niên mà không có khả năng lao động.

Quy định này là một biện pháp quan trọng để bảo vệ quyền lợi của những thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ em và những người có khả năng lao động hạn chế. Con chưa thành niên, như là những người có độ tuổi chưa đủ để tự quản lý và bảo vệ quyền lợi của mình, được đặt trong tình thế được bảo vệ hơn khi có quyền hưởng di sản bằng hai phần ba suất. Đồng thời, những người thành niên mà không có khả năng lao động được xem xét đặc biệt để đảm bảo rằng họ không gặp khó khăn khi mất đi nguồn thu nhập từ gia đình.

Tuy nhiên, quy định cũng có những giới hạn và ngoại lệ. Quy định không áp dụng đối với những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015. Điều này nhấn mạnh đến quyền của mỗi cá nhân từ chối di sản nếu họ muốn tự do quyết định về tương lai tài chính của mình. Ngoài ra, những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 cũng không được hưởng lợi ích từ quy định này.

Quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của những thành viên yếu đuối trong gia đình mà còn tạo ra một hệ thống pháp lý linh hoạt, đồng thời cân nhắc đến quyền tự do của mỗi người từ chối di sản. Điều này góp phần làm cho quá trình thừa kế và phân chia di sản trở nên công bằng và tích cực trong việc đảm bảo sự bền vững và ổn định của hệ thống pháp luật gia đình.

Xem thêm: Không chăm sóc cha me đẻ có được thừa kế đất đai không ?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn