1. Bãi bỏ toàn bộ 22 văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Công an

Bãi bỏ toàn bộ 22 văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Công an là nội dung được đề cập tại Thông tư 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành.

Theo Thông tư nêu trên, bãi bỏ toàn bộ 22 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành, cụ thể như sau:

- Quyết định 511/1999/QĐ-BCA(V26) ngày 03/9/1999 về việc ban hành Quy chế về phòng, chống HIV/AIDS trong trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Thông tư 01/2010/TT-BCA ngày 12/01/2010 hướng dẫn thi hành một điều của Quyết định 20/2009/QĐ-TTg ngày 10/02/2009 quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Thông tư 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.

- Thông tư 48/2010/TT-BCA ngày 16/11/2010 quy định về thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trong Công an nhân dân.

- Thông tư 50/2010/TT-BCA ngày 16/11/2010 quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa mua sắm, nhập khẩu trong Công an nhân dân.

- Thông tư 03/2011/TT-BCA ngày 24/01/2011 quy định về phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp trong công tác hậu cần, kỹ thuật trong Công an nhân dân.

Thông tư 42/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Cămpuchia cho cán bộ, viên chức, công dân Việt Nam sang Cămpuchia.

Thông tư 67/2013/TT-BCA ngày 11/12/2013 quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Thông tư 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014 sửa đổi Thông tư 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.

Thông tư 29/2016/TT-BCA ngày 06 /7/2016 hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BCA-TCĐC ngày 19/6/2001 hướng dẫn thực hiện Quyết định 566/QĐ-TTg ngày 22/6/2000 phê duyệt quy hoạch đất an ninh do Bộ Công an quản lý trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư liên tịch 16/2004/TTLT-BCA-BQP ngày 01/11/2004 hướng dẫn thực hiện một điều của Luật Giao thông đường bộ về tổ chức đăng ký, cấp biển cho xe ô tô làm nhiệm vụ kinh tế của các doanh nghiệp quốc phòng, xe quân đội có nhu cầu cấp biển xe dân sự và việc kiểm tra, xử lý xe quân đội vi phạm hành chính về giao thông đường bộ.

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi, bổ sung một quy định của Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư liên tịch 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28/12/2007 hướng dẫn về việc xóa sổ đăng ký, thu hồi biển của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng.

Thông tư liên tịch 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28/12/2007 hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật.

- Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BCA-BQP-BYT-BGTVT-BKH&CN ngày 31/3/2008 quy định về tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên.

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009 hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06/10/2009 hướng dẫn việc cấp giấy hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN ngày 18/02/2011 quy định việc phối hợp thực hiện Quyết định 20/2009/QĐ-TTg ngày 10/02/2009 quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCA-BNG ngày 03/01/2012 sửa đổi Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12/5/2009 trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

- Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20/8/2013 sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06/10/2009 hướng dẫn việc cấp giấy hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoài ra, Thông tư còn bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành như sau:

Bãi bỏ Khoản 1 Điều 2; khoản 1 Điều 3; Điều 4; Mẫu TK7 của Thông tư 41/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 11/7/2023, tại Hà Nội, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp thuộc Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của Trung tướng Lê Quốc Hùng, là Ủy viên Trung ương Đảng và đồng thời giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, người đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Chương trình được chủ trì bởi Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, người hiện đang là Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp thuộc Bộ Công an đã báo cáo chi tiết về các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và điều ước quốc tế. Trong giai đoạn này, Cục đã đảm nhận vai trò chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu lãnh đạo Bộ và Chính phủ, trình Quốc hội 04 dự án luật tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Ngoài ra, Cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nội và ngoại ngành để đưa ra ý kiến, thẩm định, và góp ý cho các dự án và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự. Đã có 17 văn bản được thẩm định và 1013 lượt ý kiến tham gia từ các đơn vị trong và ngoài ngành Công an, chuẩn bị ý kiến cho 104 văn bản sẽ được trình lên thành viên Chính phủ.

Cục cũng đã tổ chức kiểm tra 25 thông tư do Bộ trưởng Bộ Công an và liên tịch ban hành, cũng như 30 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Đồng thời, việc cập nhật dữ liệu đối với 55 văn bản vào Hệ Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an và 16 văn bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đã được thực hiện.

Trong lĩnh vực điều ước quốc tế, Cục đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 01 thỏa thuận và đề xuất Chủ tịch nước cho phép ký 03 hiệp định về các lĩnh vực dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù và phòng, chống tội phạm. Ngoài ra, Cục cũng tham gia triển khai Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tham gia xây dựng Hiệp định ASEAN về dẫn độ.

3. Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật không?

Bộ trưởng là người đứng đầu Bộ Công an, có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Bộ Công an. Cụ thể, Bộ trưởng có những chức năng và nhiệm vụ như sau:

Tổ chức thực hiện công việc thuộc thẩm quyền:

- Thực hiện công việc theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức Chính phủ.

- Tổ chức thực hiện các công việc được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc ủy quyền.

- Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định.

- Tổ chức thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Quyền hạn:

- Quyết định về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, và quyết định công nhận, cho thôi Tập sự Phó Vụ trưởng và cấp tương đương.

- Trình Chính phủ về các vấn đề như thành lập, hợp nhất, chấm dứt hoạt động, giải thể Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Công an tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

- Quyết định về thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể Cục và các vấn đề liên quan đến bộ máy, biên chế của Cơ quan thuộc Bộ, và quyết định về danh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

- Quyết định phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tá; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ Phó Tổng cục trưởng, Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức vụ, chức danh tương đương.

- Quyết định về thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy và hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

Chủ trì và Điều hành:

- Phân công một Thứ trưởng làm Thứ trưởng Thường trực, giúp Bộ trưởng điều hành công việc chung của Bộ.

- Trực tiếp giải quyết công việc cấp bách và quan trọng mặc dù thuộc lĩnh vực đã được phân công của một Thứ trưởng, hay do Thứ trưởng đó đi vắng; quyết định những vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các Thứ trưởng.

- Định kỳ chủ trì họp với các Thứ trưởng và nếu cần, với Trợ lý Bộ trưởng để thống nhất chủ trương, biện pháp chỉ đạo điều hành công việc của Bộ.

- Quyết định nội dung, thời gian, thành phần và chủ trì các cuộc họp quan trọng của Bộ.

Nhiệm vụ Khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Những quyền hạn và nhiệm vụ này đặt Bộ trưởng Bộ Công an ở vị trí quan trọng trong việc quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống Công an nhân dân.

Xem thêm: Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật là gì? Ví dụ thẩm quyền bãi bỏ

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Bãi bỏ toàn bộ 22 văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Công an mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!