>> Tham khảo :   Thành lập công ty bán hàng đa cấp       

.Tư vấn Bán hàng đa cấp là gì?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

- Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau;

- Hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu dùng tại nơi ở, nơi làm việc của người tiêu dùng hoặc địa điểm khác không phải là địa điểm bán lẻ thường xuyên của doanh nghiệp hoặc của người tham gia;

- Người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị bán hàng của mình và của người tham gia bán hàng đa cấp cấp dưới trong mạng lưới do mình tổ chức và mạng lưới đó được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận.    

Tham thảo:

Luật cạnh tranh năm 2004

- Nghị định số 110/2005/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư dân sự - Công ty luật Minh Khuê