1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ 20/6/2023

Theo quy định của Điều 9 Nghị định 40/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 18/2023/NĐ-CP), hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp áp dụng từ ngày 20/06/2023 bao gồm các tài liệu sau đây:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

- 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

- 01 bản danh sách kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu và giấy tờ cư trú hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam) của những người nêu tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2023/NĐ-CP).

- 01 bản sao giấy tờ pháp lý về việc thành lập tổ chức trong trường hợp là tổ chức.

- 02 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

+ Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

+ Kế hoạch trả thưởng;

+ Chương trình đào tạo cơ bản;

+ Quy tắc hoạt động.

- 01 bản danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: Tên, chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, chế độ bảo hành (nếu có), giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán, thời điểm áp dụng.

- 01 bản chính văn bản xác nhận ký quỹ.

- Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp đáp ứng quy định tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 33 Điều 1 Nghị định 18/2023/NĐ-CP, trong đó phải bao gồm các thông tin cơ bản sau:

+ Địa chỉ IP máy chủ và địa điểm đặt máy chủ vật lý;

+ Cơ chế vận hành của hệ thống, bao gồm thông tin mô tả hệ thống, cách thức nhập và lưu trữ dữ liệu, cách thức quản trị dữ liệu;

+ Các thông tin tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 33 Điều 1 Nghị định 18/2023/NĐ-CP).

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử đáp ứng quy định tại Điều 45 Nghị định 40/2018/NĐ-CP).

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong ba năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận, chứng minh việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm h khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, trong trường hợp doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông.

- Giấy phép kinh doanh có nội dung cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ, bao gồm hoạt động bán lẻ theo phương thức đa cấp, trong trường hợp doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông.

 

2. Đối tượng kinh doanh theo phương thức đa cấp

Theo quy định của Điều 4 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, về đối tượng kinh doanh theo phương thức đa cấp, chúng ta có một số điểm cần lưu ý như sau.

 

2.1. Đối tượng được phép kinh doanh

Theo quy định, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được áp dụng cho các hàng hóa. Điều này có nghĩa là chỉ có thể áp dụng phương thức đa cấp cho việc kinh doanh các sản phẩm hàng hóa. Các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với các đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm, trừ trường hợp có quy định khác trong pháp luật.

 

2.2. Những hàng hóa không được kinh doanh theo phương thức đa cấp

Điều này đề cập đến những loại hàng hóa không được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cụ thể, các loại hàng hóa sau đây không được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp:

Thuốc, trang thiết bị y tế: Các sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm thuốc, trang thiết bị y tế không được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thuốc thú y và thuốc thú y thủy sản: Các loại thuốc dùng trong điều trị và chăm sóc sức khỏe động vật, bao gồm cả thuốc thú y thủy sản không được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thuốc bảo vệ thực vật: Các loại thuốc, chất bảo vệ thực vật không được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn: Các loại hóa chất, chế phẩm được sử dụng để diệt côn trùng, diệt khuẩn, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng, y tế và các loại hóa chất nguy hiểm không được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Sản phẩm nội dung thông tin số: Các sản phẩm liên quan đến nội dung thông tin số, bao gồm các dịch vụ, ứng dụng, phần mềm, không được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điều này chỉ là một tóm tắt và không thể thay thế cho việc tham khảo chi tiết các quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan khác. Để hiểu rõ hơn và áp dụng đúng quy định, bạn nên tham khảo trực tiếp các văn bản pháp luật hiện hành và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền, như Bộ Công Thương hoặc cơ quan quản lý doanh nghiệp tại địa phương.

 

3. Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp mới nhất 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 18/2023/NĐ-CP), tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cần phải đáp ứng một số điều kiện sau đây.

Đầu tiên, tổ chức phải được thành lập tại Việt Nam theo luật pháp và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động theo quy định và không vi phạm luật pháp.

Thứ hai, tổ chức phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên. Điều này đảm bảo rằng tổ chức có đủ tài chính để thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp một cách ổn định và bền vững.

Thứ ba, thành viên của tổ chức phải tuân thủ các quy định về chức vụ và không bao gồm những người đã từng giữ chức vụ trong doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CPNghị định 40/2018/NĐ-CP trong thời gian tổ chức đó đang hoạt động bán hàng đa cấp.

Thứ tư, tổ chức phải ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 40/2018/NĐ-CP. Điều này đảm bảo rằng tổ chức có khả năng đảm bảo quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp.

Thứ năm, tổ chức phải có hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định Nghị định 40/2018/NĐ-CP. Điều này đảm bảo rằng người tham gia bán hàng đa cấp được nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Thứ sáu, tổ chức phải có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp và trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp.

Thứ bảy, tổ chức phải có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp. Điều này đảm bảo rằng người tham gia có kênh giao tiếp và giải quyết các vấn đề liên quan.

Cuối cùng, nếu tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông, thì tất cả các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đó phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong thực tế tối thiểu là 03 năm liên tục ở một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trên thế giới. Điều này đảm bảo rằng tổ chức có kinh nghiệm và kiến thức đầy đủ về hoạt động bán hàng đa cấp trước khi tham gia vào thị trường Việt Nam.

Tổng kết lại, theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 18/2023/NĐ-CP), tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cần đáp ứng một loạt các điều kiện như là doanh nghiệp hợp pháp, có vốn điều lệ đủ, thành viên không vi phạm quy định, ký quỹ tại ngân hàng, có các hợp đồng và quy tắc rõ ràng, có hệ thống quản lý thông tin và liên lạc, và có kinh nghiệm hoạt động bán hàng đa cấp. Điều này nhằm tạo ra một môi trường lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp trong thị trường Việt Nam.

>> Xem thêm: Tư vấn việc rút khỏi công ty bán hàng đa cấp ?

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc hotline: 19006162 để nhận được thông tin sớm nhất!