Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Thuế của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Thuế, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý: 

 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn sử dụng hóa đơn 

1. Kho ngoại quan là gì?

1.1 Định nghĩa kho ngoại quan:

Khu vực kho bãi được lập trên lãnh thổ Việt Nam, ngăn cách khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện một số dịch vụ với hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ trong nước đưa vàc theo hợp đồng thuê kho ngoại quan dưới sự kiểm tra, giám sát của hải quan.

Hàng hóa trong kho ngoại quan nếu là hàng xuất khẩu thì đã làm xong thủ tục hải quan để xuất khẩu; nếu là hàng từ nước ngoài đưa vào thì là hàng chờ chuyển tiếp đi nước khác hoặc chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam. Chủ hàng được bảo hộ quyền sở hữu đối với hàng hóa của mình trong kho ngoại quan.

Kho ngoại quan và tất cả hàng hoá, phương tiện vận tải ra, vào hoặc lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan, phải chịu sự kiểm tra, giám sát và quản lí của cơ quan Hải quan.

1.2 Đặc điểm của kho ngoại quan:

Các điều kiện thành lập và thuê kho ngoại quan; thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra và lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan; vấn đề xử lí vi phạm,... được quy định khá chặt chẽ. Ví dụ: Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập đúng pháp luật muốn Nhà nước cho phép sử dụng mặt bằng kho bãi cần thiết, có trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật bảo đảm an toàn cho người, phương tiện vận chuyển, lưu giữ bảo quản hàng hoá; kho ngoại quan phải nằm ở những đầu mối giao lưu hàng hoá giữa nước ta với nước ngoài; có đội ngũ cán bộ có nghiệp vụ kinh doanh kho vận, giao nhận hàng hoá, có trình độ về giao dịch thương mại quốc tế,...

Ngoài việc tạm lưu giữ hoặc bảo quản hàng hoá, chủ kho ngoại quan còn được phép làm các dịch vụ vận chuyển, môi giới tiêu thụ đối với hàng hoá gửi trong kho; dịch vụ khai báo hải quan, dịch vụ giám định, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ tái chế và gia cố bao bì.

Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan gồm: doanh nghiệp, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động xuất nhập khẩu; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hợp đồng thuê kho ngoại quan phải theo mẫu thống nhất do Tổng cục Hải quan Việt Nam ban hành và phải thực hiện trước khi hàng đến cửa khẩu Việt Nam.

Ở Việt Nam, quy chế kho ngoại quan được ban hành kèm theo Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg ngày 02.11.1998 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 12/1998/TT-TCHQ ngày 10.12.1998 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thi hành Quy chế Kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định số 212/1998/QĐ- TTg ngày 02.11.1998 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nhập hàng từ kho ngoại quan thì thuế suất là bao nhiêu?

Hiện nay vấn đề về việc gửi hàng vào kho ngoại quan sau đó chuyển giao quyền sở hữu cho doanh nghiệp nội địa khác trong nước chưa được văn bản pháp luật hiện hành nào quy định cụ thể, rõ ràng về vấn đề này. Trường hợp này có thể theo tinh thần của Công văn 2575 ngày 26 tháng 7 năm 2011 Công văn của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT của mua bán hàng hóa trong kho ngoại quan như sau:

“2. Trường hợp Công ty đặt mua hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để gửi vào kho ngoại quan, sau đó chuyển quyền sở hữu hàng hóa gửi kho ngoại quan cho người mua tại Việt Nam:

(i) Trường hợp người mua là doanh nghiệp Việt Nam (không phải doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) và người mua làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào nội địa thì trường hợp này được xác định là quan hệ mua bán hàng hóa trong khu phi thuế quan (trong kho ngoại quan) và hàng hóa mua bán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). ​

Căn cứ theo Công văn nêu trên thì trường hợp công ty bạn nhập hàng về kho ngoại quan sau đó bên công ty tại Việt Nam mua hàng trực tiếp của công ty bạn từ kho ngoại quan và làm thủ tục hải quan thì đây được coi là hoạt động chuyển đổi chủ sở hữu tại kho ngoại quan. Theo quy định nêu trên thì: “(i) Trường hợp người mua là doanh nghiệp Việt Nam (không phải doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) và người mua làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào nội địa thì trường hợp này được xác định là quan hệ mua bán hàng hóa trong khu phi thuế quan (trong kho ngoại quan) và hàng hóa mua bán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”. Tức trường hợp này Công ty của bạn sẽ sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp như xuất bán cho các chủ thể khác trong khu phi thuế quan theo quy định của các điều khoản nêu trên.

3. Công văn số: 2575/TCT-CS về việc Thuế GTGT hàng hóa mua bán trong kho ngoại quan.

Hiện nay vấn đề về việc gửi hàng vào kho ngoại quan sau đó chuyển giao quyền sở hữu cho doanh nghiệp nội địa khác trong nước chưa được văn bản pháp luật hiện hành nào quy định cụ thể, rõ ràng về vấn đề này. Trường hợp này có thể theo tinh thần của Công văn 2575 ngày 26 tháng 7 năm 2011 Công văn của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT của mua bán hàng hóa trong kho ngoại quan như sau:

   BỘ TÀI CHÍNH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      --------

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2011
 

Công văn số: 2575/TCT-CS
về việc Thuế GTGT hàng hóa mua bán trong kho ngoại quan.

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nagase Việt Nam;
(Toà nhà Tung Shing, số 2 Ngô Quyền, Hà Nội)
- Công ty TNHH Elematec Việt Nam;
(Số 649 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)
- Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Gia Kim tại Hà Nội
(Số 2/245 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7.3/2011 ngày 07/03/2011 của Công ty TNHH Nagase Việt Nam, công văn số 03/2011 ngày 31/03/2011 của Công ty TNHH Elematec Việt Nam và công văn số 001/11_07 CNHN ngày 11/07/2011 của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Gia Kim tại Hà Nội (sau đây gọi chung là Công ty) nêu vướng mắc về thuế GTGT đối với trường hợp Công ty mua hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan, sau đó chuyển nhượng cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp chế xuất tại kho ngoại quan.

Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Vụ Chính sách Thuế, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 23 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan gồm có: "Chuyển quyền sở hữu hàng hoá."

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 26 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa ra kho ngoại quan để nhập khẩu vào thị trường Việt Nam như sau: "Hàng hoá từ nước ngoài gửi kho ngoại quan được chuyển quyền sở hữu, hàng hoá gửi kho ngoại quan được Cục Hải quan thanh lý, nếu nhập khẩu vào thị trường Việt Nam phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hoá nhập khẩu khác theo quy định;"

Tại Khoản 6, Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 và Khoản 6, Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan như sau:

"a) Việc chuyển quyền sở hữu hàng hoá gửi kho ngoại quan do chủ hàng hoá thực hiện khi có hành vi mua bán hàng hoá theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại.

b) Sau khi đã chuyển quyền sở hữu hàng hoá, chủ hàng hoá (chủ cũ) hoặc chủ kho ngoại quan (nếu được uỷ quyền) nộp cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan nhũng chứng từ sau:

b.1) Văn bản thông báo về việc chuyển quyền sở hữu hàng hoá đang gửi kho ngoại quan từ chủ hàng cũ sang chủ hàng mới (thông báo phải có các nội dung chủ yếu: tên, địa chỉ người chuyển quyền sở hữu hàng hoá; tên, địa chỉ người nhận quyền sở hữu hàng hoá tên, lượng hàng hoá chuyển quyền sở hữu; số, ngày, tháng, năm tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan; ngày, tháng, năm chuyển quyền sở hữu) ;

b.2) Hợp đồng mua bán hàng hoá giữa chủ hàng mới và chủ hàng cũ của lô hàng gửi kho ngoại quan;

b.3) Hợp đồng thuê kho ngoại quan của chủ hàng mới."

Tại Khoản 9 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ kho ngoại quan vào Việt Nam như sau:

"Trị giá tính thuế được xác định theo nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá tính thuế hướng dẫn tại Thông tư này."

Tại Điều 13 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp trị giá giao dịch như sau:

"Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu trước hết phải được xác định theo trị giá giao dịch.

Trị giá giao dịch là giá mà người mua thực.tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán để mua hàng hoá nhập khẩu, sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán được xác định bằng tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hoá nhập khẩu."

Tại Điểm 20, Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

"... Hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu."

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty mua hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp khác thì thực hiện như sau:

1. Trường hợp Công ty mua hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào nội địa và nộp thuế' GTGT ở khâu nhập khẩu, sau đó mới xuất bán hàng hóa cho doanh nghiệp khác trong thị trường nội địa thì về nguyên tắc người bán và người mua được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng quy định tại Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp Công ty đặt mua hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để gửi vào kho ngoại quan, sau đó chuyển quyền sở hữu hàng hóa gửi kho ngoại quan cho người mua tại Việt Nam:

(i) Trường hợp người mua là doanh nghiệp Việt Nam (không phải doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) và người mua làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào nội địa thì trường hợp này được xác định là quan hệ mua bán hàng hóa trong khu phi thuế quan (trong kho ngoại quan) và hàng hóa mua bán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

(ii) Trường hợp người mua là doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (doanh nghiệp thuộc các khu theo quy định tại Điểm 20 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính) và người mua làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa thì trường hợp này là quan hệ mua bán hàng hóa giữa các khu phi thuế quan với nhau (từ kho ngoại quan vào khu phi thuế quan) và hàng hóa mua bán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Thủ tục hải quan, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, trị giá tính thuế, sử dụng hóa đơn và kê khai khấu trừ thuế ở cả hai trường hợp trên như sau:

- Người mua là doanh nghiệp tại Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào nội địa hoặc vào khu phi thuế quan, nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Trường hợp người mua là doanh nghiệp Việt Nam không phải doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người mua thực hiện nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.

Trường hợp người mua là doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người mua không phải nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan.

- Về trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu: Trị giá tính thuế của hàng nhập khẩu được xác định theo giá thực tế mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho Công ty để mua hàng hóa nhập khẩu.

- Về giá tính thuế GTGT: Trên cơ sở trị giá tính thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu để xác định giá tính thuế GTGT theo quy định.

- Về việc sử dụng hóa đơn: Công ty sử dụng hóa đơn GTGT khi chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho người mua, theo giá không có thuế GTGT. Trên hóa đơn ghi hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi và.gạch bỏ. Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để cục đơn vị biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Bán hàng từ kho ngoại quan thì thuế suất là bao nhiêu % ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê