1. Cơ sở thực hiện bảo vệ môi trường nước sông

Theo quy định tại Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì quy định tổng quát về bảo vệ môi trường nước mặt như sau:

- Đảm bảo chất lượng nước, kiểm soát trầm tích và bảo vệ môi trường thủy sinh của nguồn nước mặt là trách nhiệm quan trọng, yêu cầu sự theo dõi và đánh giá đều đặn. Đồng thời, cần tính toán, xác định và công bố khả năng chịu tải của môi trường nước mặt.

- Bảo vệ môi trường nước sông phải được thực hiện dựa trên phương pháp tiếp cận quản lý tổng hợp theo lưu vực. Điều này không chỉ hỗ trợ trong việc bảo tồn đa dạng sinh học mà còn liên quan mật thiết đến việc bảo vệ môi trường thủy sinh, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, cũng như khai thác và sử dụng nguồn nước một cách hợp lý.

- Quản lý nguồn thải vào môi trường nước mặt đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về mục đích sử dụng và khả năng chịu tải của môi trường nước mặt. Việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường cho các dự án đầu tư mới, đặc biệt là những dự án có hoạt động xả nước thải trực tiếp vào môi trường nước mặt, đòi hỏi sự đảm bảo về khả năng chịu tải, theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoại trừ những trường hợp mà chủ dự án đầu tư đã đề xuất phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng nước mặt trước khi thải vào môi trường tiếp nhận, hoặc đã đề xuất các phương án tuần hoàn và tái sử dụng nhằm tránh tình trạng phát sinh thêm nước thải. Đặc biệt, trong trường hợp dự án đầu tư liên quan đến xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi, hoặc cải thiện chất lượng môi trường khu vực bị ô nhiễm, sẽ làm nổi bật sự cam kết đối với bảo vệ môi trường và tạo ra những hiệu quả tích cực cho cộng đồng.

=> Vì thế, việc bảo vệ môi trường nước sông đòi hỏi một chiến lược quản lý toàn diện, được xây dựng trên cơ sở tiếp cận toàn bộ hệ thống lưu vực. Điều này không chỉ là một nhiệm vụ cụ thể, mà còn là một cam kết không ngừng đối với sự bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường thủy sinh, quản lý hiệu quả hành lang bảo vệ nguồn nước, cùng việc thực hiện một cách hợp lý quá trình khai thác và sử dụng nguồn nước. Điều này không chỉ giúp duy trì sức khỏe của môi trường nước sông mà còn hỗ trợ trong việc đối phó với những thách thức đa dạng mà môi trường đang đối mặt.

 

2. Trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh?

Tại Điều 8 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm nhận những trách nhiệm quan trọng sau đây, nhằm hướng dẫn và thúc đẩy các hoạt động bảo vệ và quản lý môi trường nước mặt:

- Tầm nhìn và hướng dẫn chi tiết đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt đối với sông, hồ, bao gồm cả việc đánh giá chất lượng môi trường nước mặt. Điều này không chỉ giúp định rõ tình trạng môi trường, mà còn đặt nền tảng cho việc xác định các biện pháp cần thiết để bảo vệ và duy trì sức khỏe của nguồn nước.

- Tổ chức một cách chặt chẽ việc đánh giá chất lượng môi trường nước mặt, trầm tích, và khả năng chịu tải của môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh. Nhiệm vụ này bao gồm việc thực hiện kiểm kê, đánh giá nguồn thải, mức độ ô nhiễm và lập kế hoạch, tổ chức quá trình xử lý ô nhiễm sông, hồ liên tỉnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chịu trách nhiệm xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

- Thực hiện kiểm tra đối với việc triển khai kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh, đồng thời đề xuất và thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước. Bằng cách này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và cải thiện chất lượng nước tại các sông, hồ liên tỉnh, tạo ra một môi trường bền vững và thân thiện với cộng đồng.

=> Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của việc kiểm tra thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh được giao cho một cơ quan có uy tín và trách nhiệm, đó chính là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều này không chỉ là một sự phân công chức năng mà còn là một cam kết đặc biệt của cơ quan này đối với sự bền vững và chất lượng của nguồn nước, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, thể hiện sự quan tâm tận tâm đến nguồn lực quý báu này.

 

3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ nội tỉnh?

Điều 8 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nắm giữ những trách nhiệm quan trọng dưới đây, với sự cam kết đặc biệt đối với sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường:

- Tận tâm trong việc xác định các sông, hồ nội tỉnh và các nguồn nước mặt khác trên địa bàn mà có vai trò then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh còn định rõ vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước mặt và xác định khu vực sinh thủy, tạo ra một kế hoạch toàn diện để giữ gìn và tối ưu hóa giá trị của nguồn nước.

- Mở cửa trái tim thông tin, Ủy ban công khai dữ liệu về nguồn thải vào môi trường nước mặt trên địa bàn, đồng thời tiến hành thu thập thông tin và dữ liệu liên quan đến tình trạng môi trường nước mặt. Quá trình này được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chú trọng đến việc chỉ đạo tổ chức đánh giá thiệt hại do ô nhiễm và quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường nước mặt trên địa bàn theo quy định. Điều này không chỉ là cam kết bảo vệ nguồn nước, mà còn là bước quan trọng hướng tới sự phồn thịnh và sự hài hòa với môi trường xung quanh.

- Tận dụng trí tuệ và sự sáng tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không chỉ tổ chức một loạt hoạt động phòng ngừa mà còn tập trung vào kiểm soát các nguồn thải đổ vào nguồn nước mặt trên địa bàn. Qua đó, thực hiện các giải pháp tiên tiến phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt và nâng cao chất lượng nước mặt, đồng bộ với kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt.

- Một tác động quan trọng nhằm bảo vệ nguồn nước là tổ chức đánh giá chất lượng môi trường nước mặt, trầm tích và khả năng chịu tải của nguồn nước mặt theo đối tượng được quy định tại điểm a. Ngoài ra, công bố thông tin môi trường nước mặt trên địa bàn một cách minh bạch. Trong trường hợp nơi nào không còn khả năng chịu tải, công bố thông tin này, hướng đến sự nhận thức cộng đồng và thúc đẩy các biện pháp cần thiết.

- Bằng tinh thần trách nhiệm cao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành và triển khai kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với các đối tượng được quy định tại điểm a. Hành động này không chỉ là cam kết mạnh mẽ với việc bảo vệ nguồn nước mà còn là sự đóng góp quan trọng vào việc xây dựng một môi trường bền vững và an sinh xã hội.

=> Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không chỉ đảm nhận vai trò quan trọng mà còn chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ nội tỉnh. Hành động này không chỉ là sự thể hiện của sự tận tâm và sự cam kết vững chắc đối với bảo vệ nguồn nước, mà còn là một bước tiến tích cực hướng tới sự phát triển bền vững và hài hòa của cộng đồng tỉnh, làm tăng thêm giá trị cho nguồn nước quý báu.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Cơ sở và nội dung thực hiện bảo vệ môi trường nước sông Cần Thơ. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.