Trả lời:

Theo quy định của Nghị định 01/2012/NĐ-CP thì hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh số phòng, diện tích từng phòng;

- Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Do đó, đối với hoạt động kinh doanh karaoke, việc xin phép những hộ dân lân cận không được quy định. Trong trường hợp này những cá nhân, đơn vị có nhu cầu kinh doanh karaoke chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ trên và nộp tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp để xin cấp phép.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê