1. Tầm quan trọng của việc đặt tên cho giống cây trồng mới

Việc đặt tên giống cây trồng có tầm quan trọng lớn vì những lý do sau:

- Nhận dạng và phân biệt: Tên giống giúp nhận dạng và phân biệt các giống cây trồng khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch, quản lý và nghiên cứu.

- Bảo vệ quyền lợi của người tạo giống: Tên giống được bảo hộ như một loại quyền sở hữu trí tuệ, giúp bảo vệ quyền lợi của những người tạo ra giống cây trồng mới.

- Truyền bá thông tin: Tên giống cung cấp thông tin về đặc điểm, đặc tính và nguồn gốc của giống cây trồng, giúp người sử dụng đưa ra lựa chọn phù hợp.

- Quảng bá và tiếp thị: Tên giống đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá và tiếp thị giống cây trồng, tạo dựng thương hiệu và thu hút khách hàng.

- Lưu giữ di sản: Tên giống cây trồng giúp lưu giữ và truyền đạt di sản nông nghiệp, phản ánh sự đa dạng sinh học và kiến thức truyền thống.

- Ngăn ngừa sự nhầm lẫn và gian lận trong giao dịch giống cây trồng; Đảm bảo chất lượng và tính đồng nhất của giống cây trồng; Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực giống cây trồng.

=> Tóm lại, việc đặt tên giống cây trồng có tầm quan trọng thiết yếu trong việc quản lý, bảo vệ, truyền bá và phát triển ngành trồng trọt.

 

2. Quy định mới nhất về đặt tên cho giống cây trồng mới

Căn cứ vào Điều 14 Luật Trồng trọt 2018 quy định về tên giống cây trồng như sau: 

- Tên giống cây trồng không được chấp nhận trong trường hợp sau đây: Chỉ bao gồm chữ số; Vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc; Trùng cách đọc hoặc cách viết với tên của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, các loại thực phẩm, đồ uống, dược phẩm; Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của giống cây trồng, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; Dễ gây hiểu nhầm về đặc trưng, đặc tính của giống đó; Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả; Trùng với tên của giống cây trồng đã được bảo hộ. Tổ chức, cá nhân mua bán vật liệu nhân giống của giống cây trồng phải sử dụng tên giống đã được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc tự công bố lưu hành giống cây trồng. Khi sử dụng tên giống cây trồng kết hợp với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc các chỉ dẫn tương tự với tên giống cây trồng đã được công nhận lưu hành hoặc công bố lưu hành để sản xuất, mua bán thì tên đó phải có khả năng nhận biết một cách dễ dàng.

- Tên giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện sau: Theo đó, tại Khoản 20 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 có quy định về yêu cầu đối với tên của giống cây trồng như sau: Người đăng ký phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây trồng với cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, tên đó phải trùng với tên đã đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thỏa thuận về bảo hộ giống cây trồng. Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.

- Tên của giống cây trồng không được coi là phù hợp trong các trường hợp sau đây: Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính hoặc sự hình thành giống đó; Vi phạm đạo đức xã hội; Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính của giống đó; Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả; Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng; Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác. Tổ chức, cá nhân chào bán hoặc đưa ra thị trường vật liệu nhân giống của giống cây trồng phải sử dụng tên giống cây trồng như tên đã ghi trong bằng bảo hộ, kể cả sau khi kết thúc thời hạn bảo hộ. Khi tên giống cây trồng được kết hợp với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại hoặc các chỉ dẫn tương tự với tên giống cây trồng đã được đăng ký để chào bán hoặc đưa ra thị trường thì tên đó vẫn phải có khả năng nhận biết một cách dễ dàng.

 

3. Bí quyết đặt tên giống cây trồng theo quy định mới nhất 2024

Xác định đặc điểm nổi bật của giống cây trồng: Năng suất, chất lượng sản phẩm. Khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn hán. Thời gian sinh trưởng, thu hoạch. Đặc điểm hình thái, sinh lý. Lựa chọn từ ngữ phù hợp: Sử dụng từ ngữ ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu....tránh nhầm...

Các tên giống cây trồng đã được bảo hộ: Các giống Keo lá tràm, Các giống Keo tai tượng, Các giống Keo lá liềm, Các giống keo tam bội, Các giống bạch đàn urô, Các giống bạch đàn lai, Học hỏi kinh nghiệm từ các tên giống cây trồng thành công.

Đồng thời: Tránh đặt tên trùng lặp với các tên giống cây trồng đã được bảo hộ.  Kiểm tra tính độc đáo của tên giống cây trồng: Sử dụng các công cụ kiểm tra tính độc đáo trực tuyến. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia về giống cây trồng.

Ví dụ về cách đặt tên giống cây trồng năm 2024:

Giống lúa DT10: DT10 là mã số của giống lúa. Nếp thể hiện đặc điểm của giống lúa. Chống hạn thể hiện ưu điểm của giống lúa.

Giống xoài cát Hòa Lộc: Hòa Lộc là tên địa phương nơi gieo trồng giống xoài. Cát thể hiện đặc điểm của quả xoài.

Giống bắp lai F1 HY123: F1 là ký hiệu cho giống lai thế hệ đầu tiên. HY123 là mã số của giống bắp lai.

Các giống Keo lá tràm: AA92; AA95

Các giống Keo tai tượng: M14; AM35; AM37; AM81; AM88; AM110; AM127; AM135

Các giống Keo lá liềm: AC9; AC13; AC20; AC25; AC32; AC34; AC40; AC45; AC61; AC71; AC73

 

4. Lưu ý khi đặt tên cho giống cây trồng mới

Khi đặt tên giống cây trồng, cần lưu ý những điểm sau:

 • Đảm bảo tính độc đáo và dễ nhận biết: Tên giống nên độc đáo, dễ nhớ và dễ phân biệt với các giống cây trồng khác. Tránh sử dụng những tên chung chung hoặc khó phát âm.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật: Tên giống phải tuân thủ các quy định của Luật Trồng trọt và các văn bản pháp luật liên quan. Tránh sử dụng những tên vi phạm truyền thống văn hóa, đạo đức hoặc trùng với tên của các giống cây trồng đã được bảo hộ.
 • Phản ánh đặc điểm của giống: Tên giống nên phản ánh một hoặc nhiều đặc điểm nổi bật của giống cây trồng, chẳng hạn như năng suất cao, khả năng kháng bệnh hoặc chất lượng sản phẩm.
 • Có ý nghĩa và dễ hiểu: Tên giống nên có ý nghĩa và dễ hiểu đối với người sử dụng. Tránh sử dụng những tên quá dài, phức tạp hoặc mang tính khoa học trừu tượng.
 • Phù hợp với mục đích sử dụng: Tên giống nên phù hợp với mục đích sử dụng của giống cây trồng. Ví dụ, giống cây trồng dùng để sản xuất lương thực có thể được đặt tên theo đặc điểm năng suất, trong khi giống cây trồng dùng để làm cảnh có thể được đặt tên theo đặc điểm hình dáng hoặc màu sắc.
 • Xét đến yếu tố thương mại: Nếu giống cây trồng được sản xuất và bán trên thị trường, nên cân nhắc đến yếu tố thương mại khi đặt tên. Tên giống nên dễ nhớ, hấp dẫn và tạo ấn tượng tốt với khách hàng.

Ngoài ra, khi đặt tên giống cây trồng, cũng nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực trồng trọt, nông nghiệp hoặc ngôn ngữ học để đảm bảo tên giống chính xác, phù hợp và có ý nghĩa. Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia về giống cây trồng trước khi đặt tên. Sử dụng tên giống cây trồng hiệu quả sẽ giúp quảng bá giống cây trồng ra thị trường và tạo dựng thương hiệu cho giống cây trồng.

 

5. Dịch vụ tra cứu tư vấn đặt tên giống cây trồng của Luật Minh Khuê

Luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tra cứu tư vấn đặt tên giống cây trồng chuyên nghiệp, giúp các tổ chức, cá nhân lựa chọn được tên giống phù hợp với quy định của pháp luật và mang tính độc đáo, dễ nhận biết. Luật Minh Khuê là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện cho khách hàng trong và ngoài nước. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng, Luật Minh Khuê luôn nỗ lực mang đến những giải pháp pháp lý tối ưu, hiệu quả và thiết thực nhất cho khách hàng. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Luật Minh Khuê sở hữu đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam.
 • Dịch vụ pháp lý toàn diện: Luật Minh Khuê cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ tư vấn pháp luật, soạn thảo hợp đồng, đại diện tại tòa án đến các dịch vụ pháp lý chuyên sâu khác.
 • Giải pháp pháp lý sáng tạo: Luật Minh Khuê luôn tìm tòi, nghiên cứu và đưa ra những giải pháp pháp lý sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế và mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
 • Uy tín và thương hiệu: Luật Minh Khuê đã xây dựng được uy tín và thương hiệu vững chắc trên thị trường pháp lý Việt Nam. Công ty được nhiều khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn.
- Đối tượng sử dụng dịch vụ
 • Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, nghiên cứu và phát triển giống cây trồng.
 • Các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.
 • Những cá nhân, tổ chức có nhu cầu đặt tên cho giống cây trồng mới.
- Quy trình sử dụng dịch vụ
Bước 1: Liên hệ với Luật Minh Khuê qua hotline hoặc email để được tư vấn ban đầu.
Bước 2: Cung cấp thông tin về giống cây trồng, bao gồm đặc điểm, đặc tính và mục đích sử dụng.
Bước 3: Đội ngũ chuyên gia của Luật Minh Khuê sẽ tiến hành tra cứu, phân tích và đề xuất các tên giống phù hợp.
Bước 4: Khách hàng lựa chọn tên giống ưng ý và được tư vấn về các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đặt tên giống cây trồng.
- Lợi ích của dịch vụ: Đảm bảo tên giống cây trồng tuân thủ các quy định của pháp luật. Giúp khách hàng lựa chọn được tên giống độc đáo, dễ nhận biết và phù hợp với đặc điểm của giống cây trồng. Tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng trong quá trình đặt tên giống cây trồng. Được tư vấn về các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đặt tên giống cây trồng.
- Thông tin liên hệ: Để sử dụng dịch vụ tra cứu tư vấn đặt tên giống cây trồng của Luật Minh Khuê, vui lòng liên hệ: