1. Hiểu như thế nào là loài cây trồng chính?

Theo khoản 7 Điều 2 của Luật Trồng trọt 2018, loài cây trồng chính được giải thích một cách rõ ràng và chi tiết. Điều này không chỉ là một định nghĩa đơn giản, mà còn là một khái niệm mang tính chất quyết định trong việc quản lý và phát triển nguồn tài nguyên nông nghiệp. 
Loài cây trồng chính không chỉ là những loại cây phổ biến mà còn phải mang lại giá trị kinh tế cao, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Sự quản lý chặt chẽ của loại cây này là cần thiết để đảm bảo rằng nguồn lợi từ việc trồng trọt được tối đa hóa và phân phối công bằng.
Một điểm quan trọng cần nhấn mạnh là loài cây trồng chính không chỉ được xác định dựa trên khía cạnh phổ biến mà còn dựa trên vai trò chủ đạo của chúng trong ngành nông nghiệp và sự phụ thuộc của nền kinh tế vào sản phẩm của chúng. Sự hiểu biết sâu sắc về loài cây này sẽ giúp cho quyết định và các biện pháp quản lý trở nên hiệu quả hơn, từ việc áp dụng các chính sách hỗ trợ đến việc xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng.
Do đó, việc định nghĩa rõ ràng và chặt chẽ về loài cây trồng chính trong Luật Trồng trọt 2018 là cực kỳ quan trọng để tạo ra một cơ sở pháp lý và quản lý hợp lý trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời đảm bảo sự bền vững cho ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế đất nước.
 

2. Khi nào giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính chỉ được phép sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật Trồng trọt 2018, việc sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính phải tuân thủ những điều kiện và quy trình được quy định một cách cụ thể và nghiêm ngặt. 
Điều quan trọng nhất là giống cây trồng chỉ được phép thực hiện các hoạt động này sau khi đã được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo quy định tại Điều 15 của Luật Trồng trọt hoặc được cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng theo quy định tại Điều 16 của Luật Trồng trọt. Điều này đảm bảo rằng giống cây trồng được chọn lọc và kiểm soát một cách chặt chẽ để đảm bảo chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nâng cao hiệu suất sản xuất nông nghiệp.
Tuy nhiên, cũng có các trường hợp ngoại lệ, như phục vụ cho mục đích nghiên cứu, khảo nghiệm, triển lãm, trao đổi quốc tế hoặc sản xuất hạt lai để xuất khẩu. Trong những trường hợp này, việc quản lý và kiểm soát cũng được thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo rằng các hoạt động không gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và nguồn lợi của ngành nông nghiệp.
Tóm lại, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công nhận lưu hành giống cây trồng là vô cùng cần thiết để bảo vệ sự đa dạng sinh học, đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.
Theo quy định tại Điều 15 của Luật Trồng trọt 2018, việc cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là một quy trình phức tạp và chi tiết, đòi hỏi sự chặt chẽ và cẩn trọng từ phía các cơ quan chức năng. Điều này nhằm đảm bảo rằng giống cây trồng được sử dụng là những sản phẩm chất lượng, đáng tin cậy và đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp và tiêu dùng.
Theo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật Trồng trọt, để được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng, các tổ chức hoặc cá nhân cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Điều này bao gồm việc có tên giống cây trồng, đảm bảo tính đồng nhất, tính ổn định và khác biệt của giống cây, đạt tiêu chuẩn quốc gia về giá trị canh tác và sử dụng. Đồng thời, họ cũng phải cung cấp mẫu giống cây trồng theo quy định và công bố thông tin liên quan đến giống cây trồng và quy trình sản xuất.
Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng được cấp lại, gia hạn, đình chỉ, phục hồi hoặc hủy bỏ tùy theo từng trường hợp cụ thể và theo quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý giống cây trồng, ngăn chặn các hành vi vi phạm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định này đòi hỏi sự cẩn trọng và tính toàn diện từ phía chính phủ trong việc quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền liên quan. Chính phủ phải đảm bảo rằng quy trình này diễn ra một cách minh bạch, minh chứng và tiên tiến để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và bảo vệ môi trường sống.
Việc cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng, như quy định tại Điều 16 của Luật Trồng trọt 2018, là một quá trình cẩn thận và phức tạp, đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan có thẩm quyền. Điều này nhằm đảm bảo rằng các giống cây trồng đặc cách được sử dụng là những sản phẩm đặc biệt, có giá trị văn hóa và kỹ thuật cao, đồng thời bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng sinh học và di sản nông nghiệp của mỗi vùng miền.
Theo điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 16, để được cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng, giống cây trồng đó cần phải đáp ứng một số tiêu chí cụ thể. Điều này bao gồm việc là giống cây trồng đặc sản, giống cây trồng bản địa hoặc đã tồn tại trong sản xuất lâu dài và được đề nghị bởi địa phương. Bên cạnh đó, cần có bản mô tả đặc tính của giống cây và hiện trạng sử dụng, cùng với việc cung cấp mẫu lưu theo quy định tại Điều 20 của Luật Trồng trọt.
Một điểm đáng chú ý là, theo quy định tại khoản 2 Điều 16, các quy định về việc cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng sẽ không áp dụng các quy định về việc cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng thông thường, như quy định tại các khoản 2, 4, 5 và 6 của Điều 15 của Luật Trồng trọt. Điều này thể hiện sự nhất quán và linh hoạt trong quản lý giống cây trồng, nhằm đáp ứng được đặc điểm và yêu cầu riêng của các giống cây đặc cách.
Để thực hiện việc cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng một cách hiệu quả, chính phủ sẽ quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ. Điều này nhằm đảm bảo rằng quá trình này diễn ra một cách minh bạch, công bằng và đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường và nguồn lợi nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và bảo tồn các giống cây trồng đặc cách.
 

3. Ai ban hành,  sửa đổi, bổ sung danh mục loài cây trồng chính trong từng thời kỳ?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 13 của Luật Trồng trọt 2018, việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục loài cây trồng chính trong từng thời kỳ là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng và tầm quan trọng của việc quản lý và điều chỉnh danh mục loài cây trồng chính, là cơ sở để thực hiện các chính sách, biện pháp hỗ trợ và quản lý hiệu quả nguồn gen cây trồng trong nước.
Quá trình này không chỉ là việc xác định và liệt kê các loại cây trồng quan trọng mà còn là một quá trình động, phản ánh sự thay đổi của nhu cầu sản xuất nông nghiệp, điều kiện tự nhiên, cũng như sự phát triển của khoa học và công nghệ. Điều này đồng nghĩa với việc Danh mục loài cây trồng chính cần được điều chỉnh và cập nhật thường xuyên để phản ánh chính xác và đầy đủ nhất tình hình thực tế trong lĩnh vực nông nghiệp.
Quá trình ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục loài cây trồng chính cần phải tuân thủ quy trình pháp lý và thực hiện dựa trên cơ sở khoa học, kỹ thuật và thực tiễn sản xuất. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tiến hành các nghiên cứu, đánh giá và thảo luận một cách cẩn thận để đảm bảo sự chính xác và công bằng trong việc xác định các loài cây trồng chính mới, loại bỏ hoặc thay đổi loài cây trồng không còn phù hợp.
Việc điều chỉnh Danh mục loài cây trồng chính cũng phải được thực hiện dựa trên sự hợp tác chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu, các cơ quan chức năng và các tổ chức liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chỉ thông qua việc hợp tác và thảo luận mở cửa, danh mục này mới có thể phản ánh đúng mục tiêu phát triển bền vững và hiệu quả của ngành nông nghiệp đất nước.
 

Xem thêm bài viết: Khảo nghiệm giống cây trồng là gì? Thủ tục cấp quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp nhanh chóng