Biện pháp bắt buộc cá nhân hay tổ chức phải thực hiện một nghĩa vụ, trách nhiệm theo quyết định đã có hiệu lực của một cá nhân, tổ chức có thẩm quyền.

Cá nhân hay tổ chức phải chịu biện pháp cưỡng chế khi, theo quy định của pháp luật hay quyết định của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền, họ buộc phải thực hiện một hành vi nhất định (buộc phải hành động hay buộc phải chấm dứt hành vi). Thông thường, trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế, người phải thực hiện hành vi được dành một thời gian nhất định để thực hiện một cách tự nguyện. Hết thời hạn này, nếu không thực hiện sẽ bị người có thẩm quyền buộc phải thực hiện.

Có nhiều loại cưỡng chế: cưỡng chế nhà nước và cưỡng chế xã hội; cưỡng chế trong các lĩnh vực hình sự, hành chính, dân sự; cưỡng chế trong phạm vi quốc gia, cưỡng chế trong phạm vi quốc tế; cưỡng chế có dùng vũ lực, cưỡng chế không dùng vũ lực.

Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế phải theo những thủ tục, trình tự và điều kiện nhất định đã được quy định hay thoả thuận trước.