1. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực?

Bộ Khoa học và Công nghệ, theo quy định của Nghị định 28/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/06/2023, đóng vai trò là cơ quan trực thuộc Chính phủ Việt Nam. Nhiệm vụ chính của Bộ là thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dưới đây là chi tiết về vị trí và chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ:

Vị trí:

Bộ Khoa học và Công nghệ là một cơ quan thuộc Chính phủ, có trách nhiệm chính thực hiện các nhiệm vụ và chức năng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Chức năng:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo:

Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, và đổi mới sáng tạo. Điều này bao gồm việc xây dựng và thúc đẩy các chương trình, dự án nghiên cứu và phát triển có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và nâng cao năng suất kinh tế.

-  Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ:

Bộ đảm bảo việc phát triển và tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước thông qua các chính sách, chiến lược, và chương trình hỗ trợ. Điều này bao gồm cả việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Sở hữu trí tuệ:

Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm việc cấp phép, đăng ký bản quyền, và thực hiện các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của người sở hữu trí tuệ.

- Tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

Bộ thực hiện vai trò trong việc phát triển và quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhằm đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia.

- Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân:

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quản lý, giám sát và đảm bảo an toàn trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bức xạ và hạt nhân, bao gồm cả việc đưa ra các chính sách và biện pháp để ngăn chặn rủi ro liên quan đến sử dụng công nghệ hạt nhân.

- Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc bộ quản lý:

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, đảm bảo sự hài hòa và hiệu quả trong cung cấp các dịch vụ này đối với cộng đồng và doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ không chỉ là cơ quan quản lý mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và thúc đẩy sự phát triển bền vững của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

 

2. Các cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, theo quy định của Điều 3 Nghị định 28/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/06/2023, được chia thành 22 đơn vị, tổ chức trực thuộc, bao gồm:

- Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.

- Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật.

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ.

- Vụ Công nghệ cao.

- Vụ Năng lượng nguyên tử.

- Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Văn phòng Bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

- Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

- Cục Sở hữu trí tuệ.

- Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (sử dụng con dấu hình Quốc huy).

- Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

- Báo VnExpress.

- Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

Các đơn vị từ 1 đến 18 được quy định là các tổ chức hành chính, chịu trách nhiệm hỗ trợ Bộ trưởng trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Các đơn vị từ 19 đến 22 được xác định là các đơn vị sự nghiệp, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Riêng Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia sử dụng con dấu hình Quốc huy.

Tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ theo Công văn 28/2023/NĐ-CP có cấu trúc gồm 22 cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, phân chia rõ giữa các vụ, cục, ủy ban và các tổ chức sự nghiệp khác. Các đơn vị từ 1 đến 18 đóng vai trò là các tổ chức hành chính, hỗ trợ Bộ trưởng trong việc quản lý nhà nước, trong khi các đơn vị từ 19 đến 22 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Điều này thể hiện sự chặt chẽ và hiệu quả trong quản lý ngành khoa học và công nghệ, từ việc nghiên cứu đến ứng dụng và đánh giá công nghệ. Việc sử dụng con dấu hình Quốc huy của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia còn tăng thêm tính nhất quán và uy tín cho các hoạt động quốc gia trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng. Đồng thời, sự có mặt của các tổ chức như Báo VnExpress và Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong danh sách cũng thể hiện tầm quan trọng của việc thông tin và truyền thông trong lĩnh vực này.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với tư cách là thành viên Chính phủ

Theo Điều 33 của Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, với tư cách là thành viên Chính phủ, có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể Chính phủ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia vào quá trình đưa ra quyết định và liên đới chịu trách nhiệm về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong quyết định của Chính phủ.

- Đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, chính sách, cơ chế, văn bản pháp luật: Bộ trưởng có trách nhiệm đưa ra các đề xuất về chủ trương, chính sách, cơ chế, và văn bản pháp luật cần thiết trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Người này chủ động làm việc với Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công việc của Chính phủ và chịu trách nhiệm đầy đủ về nội dung và tiến độ của các đề án, dự án, văn bản pháp luật được giao.

- Tham dự phiên họp Chính phủ và tham gia biểu quyết: Bộ trưởng tham dự các phiên họp của Chính phủ và tham gia vào quá trình biểu quyết tại những phiên họp này.

- Thực hiện công việc cụ thể theo ngành, lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền: Bộ trưởng chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cụ thể theo ngành, lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Người này đưa ra chỉ đạo, hướng dẫn, và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ ủy quyền: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thực hiện các nhiệm vụ khác được ủy quyền bởi Thủ tướng Chính phủ.

Vai trò của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong Chính phủ không chỉ là đại diện cho ngành này mà còn đòi hỏi sự chủ động, chịu trách nhiệm và tham gia tích cực vào quá trình đưa ra quyết định và thực hiện chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của đất nước.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước? Cho ví dụ

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.