- Tháng 9/2015 nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đầu tư vào công ty với hình thức mua cổ phần với giá trị tương ứng 20% vốn điều lệ và hoàn tất thủ tục đăng ký tại SKHĐT.

- Tháng 12/2015 Công ty bổ sung ngành nghề: Sản xuất hóa chất khác. Chi tiết: Sản xuất hóa chất trong lĩnh vực sản xuất găng tay cao su (Mã ngành 2029).

Khi cấp giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp bổ sung ngành nghề, SKHĐT ghi :Sản xuất hóa chất khác. Chi tiết: Sản xuất hóa chất trong lĩnh vực sản xuất găng tay cao su.(công ty phải làm thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật).

Xin hỏi quý Cty, với đặc thù của công ty và ngành nghề bổ sung như trên có bắt buộc công ty chúng tôi phải làm thủ tục đầu tư hay chỉ cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề có điều kiện ?

Cảm ơn luật sư!

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014 

>> Xem thêm:  Có phải nộp thuế khi góp vốn bằng tài sản không ? Tính thuế chuyển nhượng đối với bất động sản góp vốn ?

Luật đầu tư 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Về việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào công ty với hình thức góp vốn, mua cổ phần:

Theo quy định tại điều 25_ Luật đầu tư 2014 quy định: 

1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;...

2. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;...

Như vậy, Khi tổ chức kinh tế là nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào công ty của bạn, mà công ty của bạn lại là công ty kinh doanh nghành nghề kinh doanh có điều kiện ( thuộc phụ lục 4_ Luật đầu tư) như Nhà đầu tư nước ngoài đó chỉ chiếm giữ 20% vốn điều lệ thì theo quy định tại khoản 1 _ điều 26 luật đầu tư thì họ phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Về Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: ( điều 46_ NĐ 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư)

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ (bao gồm: Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; ...; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư;

Sau khi nhận được thông báo theo quy định trên, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vn, mua cổ phần, phn vn góp thực hiện thủ tục thay đi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Như vậy, theo quan điểm của tôi: nếu theo quy định trên thì việc hoàn thành thủ tục đầu tư nghĩa là công ty phải thực hiện việc đăng ký thay đổi  thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

2.2. Về việc thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

>> Xem thêm:  Cán bộ, công chức, viên chức có được mua cổ phần trong công ty cổ phần không ?

Thấy rằng pháp luật quy định tương đối kỹ về vấn đề này. Đầu tiên nếu bạn muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh hay bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh thì bạn phải thực hiện việc thông báo về việc thay đổi, bổ sung với cơ quan đăng ký kinh doanh. Do công ty bạn bổ sung thêm ngàng nghề kinh doanh nhưng lại là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên khi thông báo bổ sung thì bạn phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề đó. 

Theo đó công ty bạn phải thực hiện thông báo theo quy định của pháp luật như sau:  "Thông báo bổ sung, ngành nghề kinh doanh"

-  Trường hợp bổ sung ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh  nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung thông báo bao gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưacó mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nộidung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

- Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ bổ sung thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệuquốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việcthay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

-  Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn03 ngày làm việc.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theoquy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch vàđầu tư.

>> Xem thêm:  Nhân công lắp đặt thì áp mã ngành nào ?

Như vậy, thủ tục khi thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh thì không phải thực hiện thêm thủ tục đầu tư nữa mà công ty chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật. 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định mới về Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hiện nay ?