1. Quy định mới về hộ kinh doanh từ ngày 01/07/2023

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có một số điểm mới sau đây:

 

1.1. Bổ sung quy định về quy trình liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

Theo quy định mới tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Sau khi nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, số hóa, đặt tên văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy, hồ sơ sẽ được tải lên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế.

Trong quy định mới đã bổ sung quy định về mã số hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh sẽ có 2 mã số được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gồm: Mã số đăng ký hộ kinh doanh và Mã số hộ kinh doanh. Trong đó, "Mã số hộ kinh doanh" là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh. Còn "Mã số hộ kinh doanh" được sử dụng để thực hiện liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, phục vụ công tác quản lý nhà nước và trao đổi thông tin về hộ kinh doanh.

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT cũng làm rõ một số khái niệm như: “đăng ký hộ kinh doanh”, “Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”, “hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh”, “mã số hộ kinh doanh”. 

 

1.2. Bổ sung quy định về việc chuyển đổi, cập nhật dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh và cung cấp thông tin đăng ký hộ kinh doanh

Theo Điều 5h của Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT, vai trò của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc chuyển đổi dữ liệu, cập nhật và bổ sung thông tin liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh cũng được quy định rõ ràng và chi tiết hơn. Quy định này giúp tối giản hóa thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian và giảm bớt chi phí cho các đối tượng tham gia đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời tăng cường khả năng quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước.

Thông tin về đăng ký hộ kinh doanh bao gồm: tên hộ kinh doanh, mã số đăng ký hộ kinh doanh, mã số hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, ngành, nghề kinh doanh, tên chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh cũng được công bố qua mạng thông tin điện tử tại địa chỉ https://www.dangkykinhdoanh.gov.vn

 

1.3. Bổ sung phương thức đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Bên cạnh phương thức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT đã bổ sung phương thức đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Phương thức này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Khi đăng ký qua mạng thông tin điện tử, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các giấy tờ theo quy định, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử, có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ bằng bản giấy và được chấp thuận khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức, nội dung và tính xác thực. 

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT cũng quy định về thời hạn sửa đổi hồ sơ qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ không được sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh sẽ bị hủy theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

 

1.4. Bổ sung quy định về nơi tiếp nhận thông báo hoạt động địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Thông tư đã bổ sung quy định mới về nơi tiếp nhận thông báo hoạt động địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh. Thông tin sau khi tiếp nhận được truyền sang cơ quan thuế qua hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan thuế nhận và trả Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh để trả cho hộ kinh doanh.

Quy định này giúp rút gọn, đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho hộ kinh doanh. Khác với trước đây các thủ tục này cần hộ kinh doanh thực hiện tại hai cơ quan nhà nước khác nhau, tại hai thời điểm khác nhau.

 

1.5. Bổ sung phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT cũng bổ sung quy định về thời điểm và phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh. 

Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh cần được nộp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí này có thể được nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh sẽ không được hoàn trả trong trường hợp hộ kinh doanh không được Giấy chứng nhận đăng ký và các lỗi giao dịch phát sinh khi thanh toán trực tuyến được giải quyết theo quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

1.6. Bổ sung hướng dẫn về việc ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT đã quy định rõ việc ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh. Cụ thể, khi đăng ký thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh cần lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để làm ngành, nghề kinh doanh chính.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh chính cho hộ kinh doanh.

 

1.7. Sửa đổi, bổ sung hệ thống mẫu biểu sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

- Bổ sung 04 mẫu biểu mới gồm:

+ Phụ lục số III-7: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh,

+ Phụ lục số VI-2: Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh,

+ Phụ lục số VI-3: Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh,

+ Phụ lục số VI-13: Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử;

- Sửa đổi 19 mẫu biểu gồm: Mẫu hóa các trường thông tin đăng ký hộ kinh doanh phục vụ công tác liên thông, bổ sung thông tin về mã số hộ kinh doanh,…;

- Bãi bỏ 01 mẫu biểu là Phụ lục số VI-14: Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

 

2. Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định mới nhất

Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cần bao gồm các tài liệu sau đây:

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục III-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT;

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Giấy tờ này bao gồm bản sao CCCD/ CMTND hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;

- Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

- Giấy ủy quyền có chứng thực chữ ký và hợp đồng dịch vụ trong trường hợp nộp hồ sơ qua đơn vị dịch vụ.

Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nộp dưới dạng điện tử. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử bao gồm các giấy tờ theo quy định và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy.

 

3. Liên hệ ngay luật Minh Khuê để triển khai dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực đăng ký thành lập hộ kinh doanh, thành lập doanh nghiệp hoặc đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ là đơn vị hỗ trợ pháp lý mà còn là đối tác đồng hành, mang lại giá trị lâu dài cho các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh. Dịch vụ của chúng tôi luôn linh hoạt, nhanh chóng, đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho Quý khách hàng, chúng tôi cam kết về sự chuyên nghiệp, có trách nhiệm và luôn tâm huyết trong quá trình hỗ trợ Quý khách, giúp thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc để Quý khách hàng tham gia kinh doanh thương mại trên thị trường.

Lý do bạn chính bạn nên chọn dịch vụ của Công ty Luật Minh Khuê gồm các lý do sau đây:

+ Đội ngũ chuyên gia, chuyên viên tại Luật Minh Khuê có kinh nghiệm, chuyên môn cao cung cấp và mang đến cho Quý khách hàng thông tin chính xác và có ích, trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Quý khách hàng.

+ Dịch vụ của chúng tôi linh hoạt, đáp ứng nhanh chóng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

+ Sự đồng hành của chúng tôi trong tất cả các lĩnh vực pháp lý của bạn.

Trên đây là bài viết về bổ sung quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh của Luật Minh Khuê. Để được hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc được hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua các kênh sau: Gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc gọi ngay tổng đài tư vấn chuyên môn số: 19006162.