1. Khái niệm cá nhân được hiểu như thế nào ?

Cá nhân là con người cụ thể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi và tồn tại trong một tập thể hoặc trong một cộng đồng xã hội.

Cá nhân là chủ thể phổ biến của các giao dịch dân sự. Khi tham gia giao dịch dân sự cá nhân phải là người thành niên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người không có năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự muốn tham gia giao dịch dân sự phải thông qua hành vì của người đại diện hợp pháp mới có giá trị pháp lí.

Trong pháp luật dân sự, cá nhân - với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự - là công dân Việt Nam, người nước ngoài có quốc tịch hoặc không có quốc tịch.

Như vậy, dưới góc độ pháp lý cá nhân được xem như một thực thể, một chủ thể của quan hệ pháp luật.

Dưới góc độ xã hội, theo trang wikipedia thì: Cá nhân (tiếng Anh: person) là một sinh vật (cơ thể sống), ví dụ như con người, có các năng lực và thuộc tính tạo thành nhân vị tính (personhood). Khái niệm nhân vị tính được các tác giả định nghĩa khác nhau trong các chuyên ngành và các nền văn hóa khác nhau theo không gian và thời gian.

Ngoài vấn đề nhân vị tính về việc khi nào thì một sinh vật được tính là một cá nhân, thì còn có các vấn đề khác về bản sắc cá nhân (personal identity) và tự ngã (bản thân, self). Cả hai khái niệm này đều nói về thứ mà làm cho bất cứ một cá nhân cụ thể nào là cá nhân đó chứ không phải là cá nhân khác, và nói về thứ làm cho một cá nhân tại một thời điểm sẽ chính là cá nhân đó tại thời điểm khác (trong tương lai hay trong quá khứ) dù cho có bất cứ thay đổi nào xảy ra.

2. So sánh khái niệm cá nhân, pháp nhân và tổ chức:

Khái niệm cá nhân: Như phân tích ở trên thì cá nhân là một thực thể sống được đánh dấu bằng sự kiện sinh ra (đăng ký khai sinh) và kết thúc bằng sự kiện chế đi (đăng ký khai tử. Việc hình thành nên cá nhân do nhu cầu tự nhiên (sinh con, đẻ cái), ít nhiều không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người (trừ trường hợp bị cưỡng bức, ép buộc), pháp luật các quốc gia thường nghiêm cấm, trừng trị việc hình thành cá nhân theo cách phi tự nhiên (VD: Nhân bản con người...);

>> Xem thêm:  Thế nào là thu thuế môn bài đối với xe ô tô tải của cá nhân?

Đặc tính cá nhân: Mỗi một cá nhân có những đặc tính riêng biệt, không trùng lặp và có khả năng phân biệt giữa cá nhân này với cá nhân khác như: Vân tay, nhóm máu, họ tên, nguyên quán, trình độ học vấn, ưu nhược điểm trong tính cách, mức độ ảnh hưởng tới cộng đồng. Mỗi cá nhân có những đặc điểm quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản riêng biệt. Giá trị cá nhân là yếu tố cốt lõi để hình thành giá trị con người, yếu tố sinh học (khả năng nhân thức, điều kiển hành vi) là điểm tạo ra giá trị pháp lý (tư cách chủ thể của cá nhân trong các quan hệ pháp luật).

Khái niệm pháp nhân thì theo quy định tại điều 74, bộ luật dân sự năm 2015 cụ thể:

Điều 74. Pháp nhân
1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.
Như vậy, pháp nhân được hình thành theo ý chí chủ quan của con người và phải đáp ứng được các điều kiện quy định trong bộ luật dân sự và các văn bản luật chuyên ngành cụ thể cho từng lĩnh vực riêng biệt. Mục đích của các pháp nhân được thành lập thường hướng đến các quan hệ tài sản. Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh hoặc phương trâm kinh doanh là dấu hiệu nhận biết quan trọng của pháp nhân. Quyết định thành lập được đăng ký hợp pháp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là căn cứ quan trọng hình thành pháp nhân và tư cách chủ thể của pháp nhân trong các quan hệ pháp luật.
Khái niệm tổ chức được hiểu đơn giản là khi thiếu 1 trong 4 yếu tố để hình thành pháp nhân thì thường được gọi là tổ chức. Tổ chức cũng được phân loại thành nhiều dạng khác nhau căn cứ vào mục đích thành lập. Ví dụ: Tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn viên ... Mục đích của tổ chức thường hướng đến những quan hệ phi tài sản.
Cá nhân (thuế thu nhập cá nhân) và pháp nhân (thuế thu nhập doanh nghiệp) phải nộp thuế, còn tổ chức thì thường không phải chịu thuế hoặc không phải là đối tượng chính để thu thuế.
Khi tham gia các quan hệ pháp luật thì căn cứ xác lập quan hệ pháp luật của cá nhân là chữ ký (điểm chỉ), còn đối với pháp nhân thì thường sử dụng con dấu hoặc các yếu tố khác theo quy định của pháp luật để thể hiện ý chí của mình.

3. Một số khái niệm liên quan đến cá nhân dưới góc độ pháp lý

Theo thống kê của trang thư viện pháp luật về thuật ngữ pháp lý liên quan đến cá nhân thường được sử dụng một số cụm từ sau:

STT Thuật ngữ Mô tả Nguồn
1 Bí mật cá nhân của người tiêu dùng
Hết hiệu lực
a) Là thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng; b) Đã được người tiêu dùng hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan khác áp dụng các biện pháp bảo mật; c) Việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin này không có sự chấp thuận của người tiêu dùng và có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tính mạng, tài sản hoặc các thiệt hại về vật chất và tinh thần khác đối với người tiêu dùng. 19/2012/NĐ-CP
2 Bộ phận quản lý thuế thu nhập cá nhân
Hết hiệu lực
Là phòng quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế; Đội thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế 1864/QĐ-TCT
3 Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có phản ánh, kiến nghị. 20/2008/NĐ-CP
3 Cá nhân Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài có năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian bị tạm giam hoặc thi hành án theo quy định của pháp luật đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh 615/QĐ-UBND
3 Cá nhân
Hết hiệu lực
Là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài 35/2011/QĐ-UBND Tỉnh An Giang
4 Cá nhân chủ nhiệm
Hết hiệu lực
là người trực tiếp tổ chức thực hiện dự án khuyến nông. Cá nhân chủ nhiệm là người thuộc Tổ chức chủ trì và mỗi cá nhân chỉ được chủ nhiệm không quá 2 dự án khuyến nông Trung ương tại một thời điểm. 15/2013/TT-BNNPTNT
6 Cá nhân giám định tư pháp xây dựng bao gồm: tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc và văn phòng giám định tư pháp xây dựng. 04/2014/TT-BXD
7 Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ Là người thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ. 29/2013/QH13
8 Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động th­ương mại sau đây: a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các th­ương nhân đ­ược phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong; b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định; c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, n­ước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định; d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ; đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định; e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác. 39/2007/NĐ-CP
9 Cá nhân nước ngoài
Hết hiệu lực
Là người không có quốc tịch Việt Nam 51/2009/NĐ-CP
10 Cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
Hết hiệu lực
Bao gồm: hộ cá thể và nhóm kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp; cá nhân kinh doanh; cá nhân hành nghề độc lập; cá nhân có tài sản cho thuê; cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh tại Việt Nam 09/2003/QH11
11 Cá nhân thuộc cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải gồm: a) Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ; b) Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam; c) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành quy định tại khoản 3 Điều này; d) Cấp trưởng, cấp phó: Vụ Pháp chế - Thanh tra; Phòng Pháp chế - Thanh tra; Phòng Thanh tra - An toàn; Đội Thanh tra - An toàn; đ) Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Đội trưởng, Phó Đội trưởng thuộc Thanh tra Sở; e) Trưởng đoàn thanh tra; g) Thành viên đoàn thanh tra; h) Thanh tra viên các ngạch, công chức thanh tra chuyên ngành (sau đây gọi là công chức thanh tra); i) Viên chức được phân công tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính (sau đây gọi là viên chức); l) Nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng để phục vụ trong các cơ quan thanh tra ngành Giao thông vận tải (sau đây gọi là nhân viên). 67/2013/TT-BGTVT
12 Cá nhân trong hoạt động thủy sản
Hết hiệu lực
là người trực tiếp hoạt động thuỷ sản hoặc người đại diện của hộ gia đình đăng ký kinh doanh hoạt động thuỷ sản 17/2003/QH11
13 Cá nhân tư vấn giám sát
Hết hiệu lực
là người thuộc tổ chức tư vấn giám sát hoặc người hành nghề độc lập về tư vấn giám sát. 22/2008/QĐ-BGTVT
14 Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp bao gồm giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. 13/2012/QH13
15 Các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi; Trạm Khai thác công trình thủy lợi, tổ quản lý công trình thủy lợi, tổ hợp tác dùng nước, hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác toàn bộ công trình hoặc hạng mục công trình thủy lợi 77/2012/QĐ-UBND Tỉnh Đồng Nai
16 Các tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế
Hết hiệu lực
Là các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng, các Bộ có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; 13/2013/TT-BXD
17 Căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại của cá nhân
Hết hiệu lực
Là căn hộ có sẵn của cá nhân đã mua trong dự án phát triển nhà ở thương mại và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật 51/2009/NĐ-CP
18 Chăn nuôi của hộ gia đình, cá nhân
Hết hiệu lực
là chăn nuôi ở quy mô chưa đạt tiêu chí của kinh tế trang trại theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 12/VBHN-BNNPTNT
18 Chăn nuôi của hộ gia đình, cá nhân
Hết hiệu lực
Là chăn nuôi ở quy mô chưa đạt tiêu chí của kinh tế trang trại theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 09/2012/QĐ-UBND Tỉnh Sóc Trăng
19 Chăn nuôi hộ gia đình, cá nhân
Hết hiệu lực
là chăn nuôi ở quy mô chưa đạt tiêu chí của kinh tế trang trại theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 35/2013/QĐ-UBND Tỉnh Bình Dương
20 Chăn nuôi hộ gia đình, cá nhân qui mô nhỏ
Hết hiệu lực
cơ sở chăn nuôi có số động vật ít hơn số lượng chăn nuôi hộ gia đình, cá nhân qui mô lớn. 35/2013/QĐ-UBND Tỉnh Bình Dương
21 Chăn nuôi hộ gia đình, cá nhân quy mô lớn
Hết hiệu lực
cơ sở chăn nuôi thường xuyên có số lượng động vật như sau: - Trâu, bò, ngựa: mục đích nuôi sinh sản, phối giống, lấy sữa từ 05 con đến dưới 10 con; mục đích nuôi lấy thịt từ 20 con đến dưới 50 con; - Heo: mục đích nuôi sinh sản, phối giống từ 10 con đến dưới 20 con; mục đích nuôi thịt từ 50 con đến dưới 100 con; - Dê, cừu, chó: từ 100 đến dưới 200 con; - Thỏ: từ 200 con đến dưới 5.000 con; - Gia cầm từ 200 con đến dưới 2.000 con (đối với chim cút từ 2.000 đến dưới 20.000 con). 35/2013/QĐ-UBND Tỉnh Bình Dương
22 Cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài
Hết hiệu lực
bao gồm: Các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan thuộc hệ thống chính quyền, Đảng các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là đoàn nước ngoài) 24/2012/QĐ-UBND Tỉnh Tiền Giang
23 Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan là cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và được Cơ quan chủ trì mời hoặc yêu cầu tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế cụ thể 04/2014/QĐ-TTg
24 Đất ao liền kề với đất ở của hộ gia đình, cá nhân
Hết hiệu lực
Là phần diện tích đất mặt nước mà hộ gia đình cá nhân đang sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản hoặc để làm cảnh quan nằm trong thửa đất có nhà ở của hộ gia đình cá nhân 750/2009/QĐ-UBND Tỉnh Bắc Kạn
25 Đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn
Hết hiệu lực
Bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 14/2006/QĐ-UBND Tỉnh Hậu Giang
25 Đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn
Hết hiệu lực
Bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn đủ điều kiện được xác định là đất ở phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt đối với nơi có quy hoạch 1844/2007/QĐ-UBND Tỉnh Yên Bái
26 Đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại xã, phường, thị trấn
Hết hiệu lực
Bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư, phù hợp với quy hoạch xây dựng khu dân cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 51/2008/QĐ-UBND Tỉnh Hậu Giang
27 Đất vườn gắn liền với đất ở trong khuôn viên có nhà ở của mỗi hộ, gia đình, cá nhân trong khu dân cư
Hết hiệu lực
Là phần diện tích đất nằm trong khuôn viên của thửa đất có nhà ở của hộ gia đình cá nhân, được trồng xen kẽ, lẫn giữa các cây trồng hàng năm với cây trồng lâu năm, cây thuốc, cây cảnh, hoa hoặc trồng hỗn hợp các loại cây trồng mà không thể tách riêng để tính diện tích cho từng loại 750/2009/QĐ-UBND Tỉnh Bắc Kạn
28 Điều tra thống kê về tiền tệ và ngân hàng của tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước
Hết hiệu lực
Là điều tra thống kê do tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện để thu thập các thông tin thống kê về tiền tệ và ngân hàng. Điều tra thống kê về tiền tệ và ngân hàng được quy định tại Mục 2, Chương II Thông tư này 06/2011/TT-NHNN
29 Đối tượng là cá nhân
Hết hiệu lực
Bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên (kể cả nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn được đóng bảo hiểm) 06/2012/TT-BKHĐT
30 Dụng cụ cứu sinh cá nhân Là thiết bị cứu sinh sử dụng cầm tay hoặc đeo trên người có tác dụng giữ cho người nổi trên mặt nước mà dụng cụ nổi đó vẫn giữ nguyên được hình dạng và đặc tính kỹ thuật trong suốt quá trình hoạt động ở dưới nước 02/2013/QĐ-UBND
31 dụng cụ nổi cá nhân Là thiết bị cứu sinh sử dụng cầm tay hoặc đeo trên người có tác dụng giữ người nổi trên mặt nước mà dụng cụ nổi đó vẫn giữ nguyên được hình dạng và đặc tính kỹ thuật trong suốt quá trình hoạt động ở dưới nước (trừ phao tròn và áo phao) 15/2012/TT-BGTVT
32 Dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân Là thiết bị cứu sinh sử dụng cầm tay hoặc đeo trên người có tác dụng giữ người nổi trên mặt nước mà dụng cụ nổi đó vẫn giữ nguyên được hình dạng và đặc tính kỹ thuật trong suốt quá trình hoạt động ở dưới nước (trừ phao tròn và áo phao) 15/2012/TT-BGTVT
33 Giấy tờ chứng thực cá nhân
Hết hiệu lực
trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là các giấy tờ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. 01/2013/TT-BKHĐT
34 Giấy tờ của cá nhân, tổ chức
Hết hiệu lực
Là các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp cho người sở hữu chứng khoán được TTLK ghi nhận để theo dõi và quản lý thông tin người sở hữu chứng khoán trên hệ thống của TTLK. - Đối với cá nhân người Việt Nam: Chứng minh nhân dân. - Đối với cá nhân người nước ngoài: Hộ chiếu. - Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập. - Các giấy tờ khác được TTLK chấp thuận. 14/QĐ-TTLK
35 Hộ gia đình, cá nhân
Hết hiệu lực
Là người sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai năm 2003 33/2008/QĐ-UBND Tỉnh Lạng Sơn
36 Hộ gia đình, cá nhân chưa có nhà ở, đất ở
Hết hiệu lực
Là hộ gia đình, cá nhân chưa có nhà ở, đất ở trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã nơi xin giao đất 100/2009/QĐ-UBND Tỉnh Nghệ An
37 Hộ gia đình, cá nhân tái định cư
Hết hiệu lực
Là hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này được mua hoặc thuê nhà ở tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định của Nghị định này. 84/2013/NĐ-CP
38 Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
Hết hiệu lực
Ttrong Quy định này là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất được Nhà nước giao quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc nhận chuyển nhượng hợp pháp quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc do khai hoang trước thời điểm công bố quy hoạch, sử dụng ổn định đến thời điểm thu hồi đất, không ai tranh chấp và có nguồn sống chủ yếu (nguồn sống chính) từ sản xuất nông nghiệp 25/2008/QĐ-UBND Tỉnh Bình Định
38 Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó 45/2013/QH13
39 Hồ sơ cá nhân Bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này, bản sao có chứng thực giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc tài liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác 229/2012/TT-BTC
Mọi vướng mắc pháp lý của người dân liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vui lòng gọi: 1900.0159 để được luật sư tư vấn.

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

Trân trọng!
Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động trong trường hợp nào?