Tôi biết đây là 2 dịch vụ có yêu cầu về vốn pháp định ,các cty tôi muốn hợp tác hoàn toàn đáp ứng đủ yêu cầu đó nhưng công ty tôi lại không đăng ký 2 lĩnh vực kinh doanh đó. Vậy tôi có thể sử dụng " hợp đồng hợp tác kinh doanh " để hợp tác với các cty đó mà vẫn đảm bảo tính pháp lý về quy định cũng như tránh rủi ro trong quá trình hợp tác không. (hợp tác mang tính chất bên họ có đủ điều kiện pháp lý còn bên tôi có nguồn nhân lực có thể hoạt động được trong 2 lĩnh vực đó ). Vốn pháp định của 2 dịch vụ này khá lớn ( cho thuê nhân lực - 2 tỷ , tư vấn giới thiệu việc làm - 300 triệu ) hiện tại nó vượt quá khả năng cuả cty tôi , xin văn phòng tư vấn cho tôi những phương pháp hợp tác kinh doanh để tôi có thể đảm bảo trước pháp luật khi đi vào hoạt động ?Xin chân thành cảm ơn quý văn phòng.

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Đầu tư 2014

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Đầu tư 2014:

"Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế."

Từ khái niệm trên có thể rút ra một số đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

Thứ nhất, sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh không thể hiện việc thành lập một tổ chức kinh tế mới để điều chỉnh hoạt động của dự án đầu tư, các bên có thể thỏa thuận cử ra một hoặc một nhóm người thực hiện hoạt động quản lý, vận hành dự án. Có thể thấy, việc không thành lập một tổ chức kinh tế, cơ cấu quản lý khá đơn giản dẫn đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các bên trong dự án vẫn do tự các bên trong hợp đồng BCC trực tiếp quản lý và chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan Nhà nước. Do đó, để thực hiện một hoạt động kinh doanh nào thì doanh nghiệp thực hiện hoạt động đó vẫn phải đáp ứng những điều kiện mà pháp luật quy định.

>> Xem thêm:  Xin cấp phép cho hoạt động xét nghiệm ADN huyết thống ở đâu ?

Thứ hai, việc hợp tác của các bên trong hợp đồng BCC nhằm mục đích chung là việc phân chia lợi nhuận, sản phẩm dựa trên việc bổ sung những khiểm khuyết của hai bên liên quan đến vấn đề cơ sở vật chất, vốn góp bằng tiền, sự hướng dẫn của một bên liên quan đến việc phát triển dự án theo quy định của pháp luật và biến động thị trường...Như vậy, điều kiện cần để một doanh nghiệp có thể trở thành một bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh là phải có tài sản góp vốn.

Thứ ba, Khi ký kết và thực hiện hợp đồng BBC, các nhà đầu tư nhân danh chính mình trong quá trình hoạt động, linh động và ít phụ thuộc vào đối tác khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ.

Từ những giải thích trên đây về hợp đồng BCC, đối với trường hợp của bạn không thể áp dụng hợp đồng BCC cho hoạt động liên kết với doanh nghiệp khác để tham gia hoạt động cho thuê lại lao động và tư vấn giới thiệu việc làm, vì những lý do sau: Để thực hiện hai hoạt động kinh doanh này, công ty TNHH MTV phải nhân danh chính bản thân doanh nghiệp của mình mà không được dùng doanh nghĩa của doanh nghiệp hợp tác với mình để thực hiện. Trong khi đó, công ty MTV chưa đủ điều kiện để thực hiện hai hoạt động kinh doanh này theo quy định pháp luật hiện hành. Mặt khác, điều kiện kinh doanh không phải là tài sản góp vốn và giấy phép kinh doanh liên quan đến những ngành nghề kinh doanh có điều kiện là loại giấy phép chỉ trao điều kiện cho chủ thể có trên trên giấy phép mà không thể chuyển nhượng cho chủ thể khác thông qua hợp đồng.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Cá nhân muốn hợp tác kinh doanh với công ty trong nước có dùng" Hợp đồng hợp tác kinh doanh được không"?​. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hoạt động cho thuê lại lao động ?