Băt buộc với ngành 651 Hoạt động trung gian tiền tệ

    * Văn bản chấp thuận cho ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký niêm yết cổ phiếu

    * Giấy phép xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

    * Văn bản chấp thuận cho tổ chức tín dụng được thực hiện hoạt động bao thanh toán

    * Văn bản cho phép sử dụng các dịch vụ và ứng dụng Internet của các tổ chức tín dụng

    * Giấy phép làm đại lý chi trả kiều hối

 

>> Tư  vấn pháp luật doanh nghiệp gọi số: 1900.6162

Băt buộc với ngành 6511 Hoạt động ngân hàng

    * Giấy phép kinh doanh vàng tiêu chuẩn quốc tế

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

    * Giấy phép kinh doanh vàng tiêu chuẩn quốc tế ở nước ngoài

    * Giấy phép xuất nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế

    * Giấy phép mở văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài

    * Giấy phép hoạt động ngoại hối đối với ngân hàng thương mại

    * Quyết định mở tài khoản đồng Việt Nam hoặc đồng kíp Lào tại Ngân hàng của Lào

    * Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

 

Băt buộc với ngành 65113 Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

    * Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài

    * Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng liên doanh

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)

    * Văn bản chấp thuận mở sở giao dịch, chi nhánh của ngân hàng liên doanh

    * Giấy phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của người Việt Nam ở nước ngoài chuyển về

    * Giấy phép hoạt động ngoại hối đối với ngân hàng thương mại

 

Băt buộc với ngành 6591 Cho thuê Tài chính (gồm mua, cho thuê lại theo hình thức cho thuê TC)

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty cho thuê tài chính thuộc tổ chức tín dụng

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty cho thuê tài chính liên doanh

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty cho thuê tài chính cổ phần

    * Giấy phép kinh doanh vàng tiêu chuẩn quốc tế

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

    * Giấy phép kinh doanh vàng tiêu chuẩn quốc tế ở nước ngoài

    * Giấy phép xuất nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế

    * Văn bản chấp thuận hoạt động cho thuê vận hành của công ty cho thuê tài chính

    * Giấy phép hoạt động ngoại hối đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng

 

Băt buộc với ngành 6592 Hoạt động cấp tín dụng khác

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính cổ phần

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính 100% vốn nước ngoài

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính trong Tổng công ty nhà nước

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính thuộc tổ chức tín dụng

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính liên doanh

    * Giấy phép hoạt động ngoại hối đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng

    * Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự

 

Băt buộc với ngành 6593 Hoạt động huy động vốn

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính cổ phần

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính 100% vốn nước ngoài

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính trong Tổng công ty nhà nước

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính thuộc tổ chức tín dụng

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính liên doanh

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp

    * Giấy phép hoạt động ngoại hối đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng

 

Băt buộc với ngành 6599 Hoạt động trung gian tài chính khác

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính cổ phần

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính 100% vốn nước ngoài

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính trong Tổng công ty nhà nước

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính thuộc tổ chức tín dụng

    * Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính liên doanh

    * Giấy phép kinh doanh vàng tiêu chuẩn quốc tế

    * Giấy phép kinh doanh vàng tiêu chuẩn quốc tế ở nước ngoài

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

    * Giấy phép xuất nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế

    * Giấy phép hoạt động ngoại hối đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng

 

Băt buộc với ngành 7011 Nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật

    * Văn bản cho phép trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm

    * Văn bản cho phép trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm

    * Văn bản cho phép nhập khẩu giống cây trồng chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh

    * Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Băt buộc với ngành 7012 Nghiên cứu và phát triển khoa học y dược

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quản trị nội bộ cho doanh nghiệp

    * Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thuốc thú y và các chế phẩm sinh học dùng trong thú y ngoài Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ NN & PTNT ban hành

    * Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y

    * Giấy chứng nhận thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

 

Băt buộc với ngành 70121 Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học y dược vào cuộc sống

    * Chứng chỉ hành nghề dược

    * Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược tư nhân

    * Giấy phép đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế

    * Giấy phép đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất tại nước ngoài

    * Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (GMP)

>> Xem thêm:  Tư vấn quản trị tài chính cho doanh nghiệp

 

Băt buộc với ngành 7013 Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp

    * Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thuốc thú y và các chế phẩm sinh học dùng trong thú y ngoài Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ NN & PTNT ban hành

    * Văn bản cho phép trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm

    * Văn bản cho phép trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm

    * Văn bản cho phép nhập khẩu giống cây trồng chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh

    * Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Băt buộc với ngành 7112 Cho thuê nhà ở

    * Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (đối với một số ngành trừ kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy, toà nhà cao từ 11 tầng trở lên dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc)

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp

    * Giấy chứng nhận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

    * Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (đối với một số dự án, công trình)

    * Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự

 

Băt buộc với ngành 7113 Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh

    * Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (đối với một số ngành trừ kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy, toà nhà cao từ 11 tầng trở lên dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc)

    * Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

    * Giấy chứng nhận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

    * Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (đối với một số dự án, công trình)

    * Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

 

Băt buộc với ngành 7114 Cho thuê kho, bãi đỗ xe

    * Giấy chứng nhận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

    * Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (đối với một số dự án, công trình)

 

Băt buộc với ngành 7115 Cho thuê nhà có trang bị KT đặc biệt

    * Giấy chứng nhận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

    * Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (đối với một số dự án, công trình)

 

Băt buộc với ngành 7116 Cho thuê nhà thi đấu TT

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể, thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD

    * Giấy chứng nhận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

    * Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (đối với một số dự án, công trình)

 

Băt buộc với ngành 7122 Định giá bất động sản

    * Thẻ thẩm định viên về giá

 

Băt buộc với ngành 7234 Cho thuê băng video, đĩa các loại

    * Giấy phép kinh doanh bán, cho thuê băng đĩa phim

    * Giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa nhựa

    * Giấy phép nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp

 

Băt buộc với ngành 7411 Hoạt động tư vấn và đại diện pháp luật

    * Chứng chỉ hành nghề luật sư

    * Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật

    * Giấy chứng nhận đủ điều kiện của luật sư nước ngoài để tư vấn về pháp luật Việt Nam

    * Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

    * Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật được thành lập bởi tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội nghề nghiệp

    * Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư, công ty Luật hợp danh

    * Giấy phép thành lập Chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam

    * Giấy phép thành lập Công ty luật hợp danh nước ngoài và Việt Nam

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói, thành lập công ty nhanh

    * Giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

    * Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của Luật sư nước ngoài

    * Thẻ cộng tác viên của tổ chức trợ giúp pháp lý

    * Giấy chứng nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

    * Thẻ Người đại diện sở hữu công nghiệp

 

Băt buộc với ngành 74121 Dịch vụ kế toán

    * Chứng chỉ hành nghề kế toán

    * Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn chia công ty, tách công ty, hợp nhất và sáp nhập công ty

Băt buộc với ngành 74122 Dịch vụ kiểm toán

    * Chứng chỉ kiểm toán viên

 

Băt buộc với ngành 7414 Tư vấn về quản lý kinh doanh

    * Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng

 

Băt buộc với ngành 7415 Tư vấn đầu tư, sử dụng các nguồn tài chính

    * Giấy phép thầu (Nhà thầu nước ngoài là tổ chức tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng)

 

Băt buộc với ngành 7417 Các dịch vụ tư vấn về KH-KT (tư vấn về NN, KT, nguồn năng lượng...)

>> Xem thêm:  Tư vấn quy định về việc bán tài sản khi phá sản theo quyết định của Tòa án ?

    * Chứng chỉ hành nghề thú y

    * Văn bản cho phép trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm

    * Văn bản cho phép trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm

    * Văn bản cho phép nhập khẩu giống cây trồng chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh

    * Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới

    * Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng

    * Giấy phép hoạt động điện lực đối với tổ chức tư vấn

 

Băt buộc với ngành 7421 Hoạt động về kiến trúc, tư vấn về công ngghệ và kỹ thuật có liên quan

    * Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

    * Giấy phép thầu (Nhà thầu nước ngoài là tổ chức tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng)

 

Băt buộc với ngành 74211 Các dịch vụ về kiến trúc xây dựng

    * Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

    * Giấy phép thầu (Nhà thầu nước ngoài là tổ chức tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng)

 

Băt buộc với ngành 74212 Dịch vụ thiết kế kết cấu

    * Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

    * Giấy phép thầu (Nhà thầu nước ngoài là tổ chức tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng)

 

Băt buộc với ngành 74213 Thiết kế các hệ thống kỹ thuật liên quan đến công trình

    * Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

    * Giấy phép thầu (Nhà thầu nước ngoài là tổ chức tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng)

 

Băt buộc với ngành 74214 Các dịch vụ kiến trúc cảnh quan

    * Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

    * Giấy phép thầu (Nhà thầu nước ngoài là tổ chức tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng)

 

Băt buộc với ngành 74215 Dịch vụ tư vấn thiết kế khác

    * Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

    * Giấy phép thầu (Nhà thầu nước ngoài là tổ chức tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng)

 

Băt buộc với ngành 74216 Dịch vụ hỗ trợ xây dựng

    * Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

    * Giấy phép thầu (Nhà thầu nước ngoài là tổ chức tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng)

 

Băt buộc với ngành 74217 Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ

    * Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

    * Giấy phép thầu (Nhà thầu nước ngoài là tổ chức tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng)

 

Băt buộc với ngành 74218 Các dịch vụ thiết ké công nghiệp, máy móc, xe cộ

    * Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

 

Băt buộc với ngành 74219 Các hoạt động hỗ trợ khai thác khoáng sản

    * Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

    * Giấy phép thầu (Nhà thầu nước ngoài là tổ chức tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng)

 

Băt buộc với ngành 7422 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

    * Giấy chứng nhận và thẻ kiểm định viên đo lường

    * Quyết định chứng nhận mẫu chuẩn sản xuất trong nước

    * Quyết định công nhận khả năng kiểm định

    * Quyết định ủy quyền kiểm định cho cơ quan, tổ chức

 

Băt buộc với ngành 74223 Các dịch vụ thí nghiệm, kiểm tra bức xạ

    * Giấy đăng ký nguồn bức xạ và nơi cất giữ chất thải phóng xạ

    * Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ và tiến hành hoạt động bức xạ

    * Giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt

 

Băt buộc với ngành 743 Quảng cáo (trừ in quảng cáo)

    * Giấy phép thành lập VPĐD, CN, HĐHTKD, liên doanh giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo và Việt Nam

    * Giấy đăng ký thực hiện quảng cáo các sản phẩm trên mạng thông tin máy tính

    * Giấy phép thực hiện quảng cáo

    * Giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo

 

Băt buộc với ngành 7491 Dịch vụ môi giới, tuyển chọn lao động và cung cấp nhân sự

    * Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động

 

Băt buộc với ngành 74911 Dịch vụ việc làm (tuyển dụng, giới thiệu việc làm)

    * Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

 

Băt buộc với ngành 7492 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

    * Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 

Băt buộc với ngành 74925 Dịch vụ kiểm định chữ ký, chữ viết

    * Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

Băt buộc với ngành 47921 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ con người

    * Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 

Băt buộc với ngành 74922 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ tài sản và hàng hóa

    * Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 

Băt buộc với ngành 749231 Dịch vụ cung cấp các hệ thống báo cháy, báo trộm, giám sát bán hàng

    * Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

 

Băt buộc với ngành 749311 Dịch vụ diệt côn trùng, chống mối mọt

    * Giấy đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

 

Băt buộc với ngành 74991 Phân phối phim và vi deo

    * Giấy phép nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

 

Băt buộc với ngành 74995 Kinh doanh đồ cổ

    * Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

    * Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn!
Trân trọng./.
 
CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ
------------------