1. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:

Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan không chỉ đơn thuần là một tài liệu pháp lý hay một văn bằng chứng nhận kỹ năng, mà nó còn là một công cụ quan trọng giúp điều chỉnh và quản lý hiệu quả các hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu. Được cấp bởi Tổng cục Hải quan, chứng chỉ này đánh dấu sự đủ điều kiện và năng lực của cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hải quan, từ khai báo thông tin về hàng hóa đến việc nộp thuế và lệ phí.

Một trong những mục đích quan trọng của việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan là nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực cho những người làm công tác trong lĩnh vực này. Thông qua việc kiểm tra và đánh giá, chứng chỉ này đảm bảo rằng người được cấp có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các thủ tục hải quan một cách chính xác và hiệu quả. Điều này không chỉ giúp cải thiện chất lượng công việc mà còn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong ngành hải quan.

Ngoài ra, mục đích của chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan còn là đảm bảo việc thực hiện đúng quy định pháp luật về thủ tục hải quan. Việc áp dụng các quy định hải quan một cách chính xác và minh bạch là điều cần thiết để bảo vệ lợi ích của các bên liên quan, từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính tuân thủ và công bằng trong thương mại quốc tế.

Không chỉ vậy, chứng chỉ này còn tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thương mại quốc tế. Việc có người làm việc có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan giúp tăng cường sự hiểu biết về quy trình hải quan và giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc thực hiện thủ tục không đúng quy định. Điều này có thể thúc đẩy sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế, tạo ra cơ sở hạ tầng hải quan vững mạnh và đáng tin cậy để hỗ trợ cho việc mở cửa cửa khẩu và thúc đẩy giao thương toàn cầu.

Theo quy định tại khoản 3 của Điều 20 trong Luật Hải quan 2014, vai trò và quyền hạn của đại lý làm thủ tục hải quan được đề cập rõ ràng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quyền lực để quyết định về các hoạt động của đại lý này được ủy thác cho cơ quan chức năng, cụ thể là Tổng cục Hải quan.

Theo quy định của Điều 20, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được quyền quyết định về việc công nhận, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Điều này cho thấy sự quyết định của họ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các đại lý này và có tầm quan trọng lớn đối với ngành công nghiệp hải quan.

Việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cũng nằm trong trách nhiệm của Tổng cục trưởng. Chứng chỉ này không chỉ là một tài liệu pháp lý quan trọng mà còn là một minh chứng cho việc đảm bảo đầy đủ nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường hải quan ngày càng phức tạp và đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao.

Thêm vào đó, việc cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cũng được quản lý bởi Tổng cục trưởng. Mã số này là một phần không thể thiếu trong quá trình thực hiện các thủ tục hải quan và quản lý vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Sự kiểm soát chặt chẽ và chính xác về mã số này giúp đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho toàn bộ hệ thống hải quan.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, qua việc thực hiện những quyền và nghĩa vụ như đã nêu trên, thể hiện vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành hệ thống hải quan của quốc gia. Bằng cách đảm bảo sự tuân thủ chặt chẽ các quy định và tiêu chuẩn, họ đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và an toàn cho tất cả các bên liên quan.

Tóm lại, vai trò của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan không chỉ là quản lý và điều hành mà còn là người đóng vai trò quyết định quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ pháp luật và an ninh quốc gia trong lĩnh vực hải quan. Điều này đặt ra một trách nhiệm lớn đối với họ để đảm bảo hoạt động của hệ thống hải quan được diễn ra một cách hiệu quả và minh bạch nhất.

 

2. Quy trình cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:

Quy trình cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, theo quy định của Điều 4 Thông tư 12/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC, là một quy trình quan trọng, đảm bảo nguồn nhân lực trong lĩnh vực hải quan được đào tạo và cập nhật kiến thức đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của thị trường và pháp luật.

Trước hết, để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người tham gia phải đáp ứng các điều kiện cụ thể. Đối với trường hợp a, người tham gia thi cần đạt yêu cầu về số môn thi theo quy định tại điểm a, điểm c của khoản 9 Điều 3 Thông tư này. Điều này đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc liên quan đến khai hải quan một cách chuyên nghiệp.

Đối với trường hợp b, các công chức hải quan giữ ngạch kiểm tra viên hải quan có thời gian làm việc đủ lâu hoặc sau khi chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc, sẽ được cấp chứng chỉ trong một thời hạn nhất định. Điều này thể hiện sự liên kết giữa kinh nghiệm làm việc và việc cập nhật kiến thức, kỹ năng của các cán bộ hải quan.

Quy trình cấp chứng chỉ được thực hiện một cách cẩn thận và đúng quy trình. Đối với các trường hợp quy định tại điểm a, Tổng cục trưởng cấp chứng chỉ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Điều này đảm bảo tính thời gian và tính hiệu quả của quy trình.

Đối với các trường hợp quy định tại điểm b, quy trình bao gồm việc nộp đơn đề nghị và các tài liệu cần thiết, sau đó Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra và xem xét hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quy trình mà còn thể hiện sự chủ động và linh hoạt của cơ quan chức năng.

Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan không chỉ là một tài liệu pháp lý mà còn là một công cụ quan trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu suất trong hoạt động hải quan. Bằng cách thực hiện quy trình cấp chứng chỉ một cách cẩn thận và minh bạch, ngành hải quan có thể đảm bảo sự chuyên nghiệp và an toàn cho hoạt động thương mại quốc tế.

 

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người được cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:

Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan không chỉ là một văn bằng chứng nhận kiến thức và kỹ năng mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để người được cấp có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến hải quan một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Dưới đây là các quyền hạn và nghĩa vụ của họ, như đã quy định trong Thông tư 12/2015/TT-BTC.

Thứ nhất, về quyền hạn:

- Thực hiện thủ tục khai hải quan: Người được cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan có quyền thực hiện trực tiếp hoặc qua trung gian đại lý hải quan các thủ tục khai báo thông tin về hàng hóa, phương tiện vận tải, người vận chuyển, chủ hàng, người nhận hàng theo quy định của pháp luật về hải quan.

- Tra cứu thông tin về thủ tục hải quan: Họ có quyền tra cứu thông tin về mã số hàng hóa, thuế, phí, lệ phí hải quan, quy định pháp luật liên quan đến thủ tục hải quan, và tình trạng hồ sơ khai hải quan.

- Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hải quan: Người được cấp chứng chỉ cũng có quyền khiếu nại đối với quyết định hành chính của cơ quan hải quan liên quan đến việc khai hải quan, và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hải quan của cơ quan hải quan, cán bộ, công chức hải quan hoặc người làm việc khác trong lĩnh vực hải quan.

Thứ hai, về nghĩa vụ:

- Tuân thủ pháp luật về hải quan: Người được cấp chứng chỉ phải tuân thủ và khai báo thông tin về hàng hóa, phương tiện vận tải, người vận chuyển, chủ hàng, người nhận hàng một cách trung thực, chính xác, và đầy đủ.

- Chịu trách nhiệm về thông tin khai báo: Họ phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, đầy đủ của thông tin khai báo, và bồi thường thiệt hại nếu có thông tin khai báo sai dẫn đến việc truy thu thuế, phí, lệ phí hải quan hoặc xử phạt vi phạm hành chính.

- Bảo mật thông tin: Người được cấp chứng chỉ phải giữ bí mật thông tin liên quan đến việc khai hải quan và không được cung cấp thông tin cho người không có thẩm quyền.

- Có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện thủ tục khai hải quan: Họ phải thực hiện thủ tục khai hải quan nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, và hợp tác với cơ quan hải quan trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai hải quan.

Tóm lại, chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan không chỉ là văn bằng chứng nhận kỹ năng mà còn là cam kết tuân thủ pháp luật và đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch trong hoạt động hải quan. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả cho hoạt động thương mại quốc tế.

Xem thêm: Quy định mới về nguyên tắc kiểm tra, giám sát thủ tục hải quan

Để liên hệ với chúng tôi, quý khách có thể gọi đến tổng đài 1900.6162, nơi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Ngoài ra, quý khách cũng có thể gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để liên lạc với chúng tôi.