có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng được nhiều người lao động quan tâm. Dưới đây là một số vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện và chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định hai điều kiện để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Điều 2

4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Điều kiện thứ nhất: công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên

- Điều kiện thứ hai: người lao động không thuộc vào trường hợp những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bao gồm các trường hợp theo Điều 2 THông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫ thi hành một số điều của luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội tự nguyện:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi;

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;

- Người lao động giúp việc gia đình;

- Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

- Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

- Người lao động đã đủ Điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ Điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Người tham gia khác.

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

- Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 22% mức thu nhập hàng tháng do người lao động lựa chọn.

- Mức thu nhập hàng tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

3. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

- Đóng hàng tháng;

- Đóng 03 tháng một lần;

- Đóng 06 tháng một lần;

- Đóng 12 tháng một lần;

- Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

- Đóng một lần cho những năm còn htiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

* Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm tự nguyện theo 1 trong các phương thức :Đóng hàng tháng; Đóng 03 tháng một lần; Đóng 06 tháng một lần; Đóng 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần. Đến khi nào còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

4. Chế độ hưu trí : bao gồm hưu trí hàng tháng và hưu trí một lần

4.1 Chế độ hưu trí hàng tháng

- Điều kiện hưởng:

+ Nam từ đủ 60 tuổi trở lên; Nữ từ đủ 55 tuổi trở lên

- Mức hưởng lương hưu hàng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu x mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng: mức tối đa là 75%

+ Từ 1/1/2016 đến trước 1/1/2018:

Đối với nam: 45% x 15 năm + mỗi năm tăng thêm x 2%

Đối với nữ: 45% x 15 năm + mỗi năm tăng thêm x 3%

+ Từ ngày 1/1/2018 trở đi

Đối với nam:

Năm 2018: 45% x 16 năm + mỗi năm tăng thêm x 2%

Năm 2019: 45% x 17 năm + mỗi năm tăng thêm x 2%

Năm 2020: 45% x 18 năm + mỗi năm tăng thêm x 2%

Năm 2021: 45% x 19 năm + mỗi năm tăng thêm x 2%

Từ năm 2022: 45% x 20 năm + mỗi năm tăng thêm x 2%

Đối với nữ: 45% x 15 năm + mỗi năm tăng thêm x 2%

4.2. Chế độ hưởng hưu trí một lần

* Đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

- Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu ( Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) như g chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiết tục tham gia bảo hiểm xã hội;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang mức một trong những bênh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

* Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tính theo số năm đóng bảo hiểm:

- 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê