Luat Minh Khue

bảo hiệm xã hội tự nguyện

bảo hiệm xã hội tự nguyện - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hiệm xã hội tự nguyện

Làm thế nào để được hưởng chế độ thai sản?

Làm thế nào để được hưởng chế độ thai sản?
Kính chào luật sư, tôi có một vấn đề rất mong nhận được sự tư vấn của luật sư: Trước đây tôi làm việc tại công ty A và đóng BHXH được 1 năm 9 tháng, đến cuối tháng 5/2014 tôi nghỉ việc, tôi chưa lấy BHXH một lần theo quy định.

Công ty có quyền sa thải khi người lao động tự nghỉ dưỡng thai sản không?

Công ty có quyền sa thải khi người lao động tự nghỉ dưỡng thai sản không?
Thưa luật sư, Tôi đóng BHXH từ năm 2007 và hiện hợp đồng lao động của tôi tận 2015 mới hết hạn. Đến nay tôi có bầu 1 tháng, nhưng vì tôi yếu và công việc tại cty tôi nặng nhọc, đi lại nhiều nên không thể đi làm tiếp được. Hiện tại người quản lý của tôi muốn tôi viết đơn nghỉ việc luôn và không muốn cho tôi nghỉ dưỡng thai. Tôi có 3 vấn đề cần luật sư tư vấn giúp:

Quản lý thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quản lý thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện
Theo Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức, quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn. Định kỳ hằng quý, cử cán bộ xuống xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và thủ tục cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.