1. Trường hợp nào cần kiểm định chất lượng công trình xây dựng?

Kiểm định chất lượng công trình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng bất kỳ một công trình nhất định nào đó trên thực tế. Trong một số trường hợp nhất định thì các chủ đầu tư cần phải tiến hành hoạt động kiểm định chất lượng công trình xây dựng định kỳ hoặc đột xuất. Có thể kể đến một số trường hợp cần phải tiến hành hoạt động kiểm định chất lượng công trình xây dựng cụ thể như sau:

- Khi công trình xảy ra sự cố hoặc có khiếm khuyết về chất lượng;

- Khi có tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng;

- Kiểm định định kỳ công trình xây dựng trong quá trình sử dụng;

- Cải tạo, nâng cấp hoặc kéo dài tuổi thọ công trình xây dựng;

- Phúc tra chất lượng công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

- Được quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật, hợp đồng xây dựng;

- Khi công trình đã được thi công xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tức là công trình thi công đó không đáp ứng theo yêu cầu của thiết kế hoặc không đủ các căn cứ để đánh giá chất lượng, nghiệm thu;

- Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (thường được viết tắt là PPP);

- Khi công trình hết tuổi thọ thiết kế mà chủ sở hữu công trình có nhu cầu tiếp tục sử dụng;

- Khi công trình đang khai thác, sử dụng có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn;

- Kiểm định xây dựng công trình phục vụ công tác bảo trì … hoặc một số trường hợp khác khi xét thấy cần thiết.

Nội dung của quá trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng bao gồm những nội dung như sau:

- Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, công trình xây dựng;

- Kiểm định xác định nguyên nhân hư hỏng, xác định nguyên nhân sự cố, thời hạn sử dụng của bộ phận công trình, công trình xây dựng;

- Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng.

2. Cách tính chi phí kiểm định chất lượng công trình xây dựng mới nhất

Cách xác định chi phí kiểm định chất lượng công trình

Công thức tính chi phí kiểm định chất lượng công trình: Ctv = Ccg + Cql + Ck + TN + VAT + Cdp

Trong đó:

- Ctv: Chi phí cần xác định

- Ccg: Chi phí chuyên gia

- Cql: Chi phí quản lý được

- Ck: Chi phí khác được xác định bằng cách dự trù từ 5 ÷ 10%

- TN: Thu nhập chịu thuế tính trước = (Ccg + Cql) x 6%

- VAT: Thuế giá trị gia tăng = 10%

- Cdp: Chi phí dự phòng = 5 ÷ 10%

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định về chi phí kiểm định chất lượng công trình xây dựng như sau:

- Chi phí kiểm định xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định của pháp luật về quản lý chi phi đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan phù hợp với nội dung, khối lượng công việc theo hợp đồng được ký kết giữa các bên hoặc để cương kiếm định được phê duyệt

- Trong quá trình thì công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng, sản xuất sản phẩm xây dựng và các nhà thầu khác có liên quan phải chịu chi phi thực hiện kiểm định nếu kết quả kiểm định liên quan đến công việc do mình thực hiện chúng mình được lỗi của các nhà thầu này. Đối với các trường hợp còn lại, chi phí thực hiện kiểm định được tỉnh trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình;

- Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm chi trả chi phí thực hiện kiểm định trong quá trình khai thác, sử dụng. Trường hợp kết quả kiểm định chứng minh được lỗi thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nào có liên quan thì các tổ chức, cá nhân đó phải chịu chi phí kiểm định tương ứng với lỗi do mình gây ra.

Như vậy thì có thể thấy, căn cứ theo điều luật nêu trên thì chi phí kiểm định chất lượng công trình xây dựng sẽ được tính và xác lập bằng cách lập dự toán theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và phù hợp với các quy định khác của pháp luật có liên quan, phù hợp với nội dung và khối lượng công việc theo hợp đồng đã được các bên ký kết, phù hợp với đề cương kiểm định được phê duyệt bởi chủ thể có thẩm quyền.

3. Vai trò của việc kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Kiểm định trong hoạt động kiểm định chất lượng công trình xây dựng (do nhà thầu thực hiện):

- Việc tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng là một công việc quan trọng nhất trong kế hoạch chất lượng của nhà thầu nhằm thực hiện các cam kết trong hợp đồng giao nhận thầu giữa chủ công trình và nhà thầu. Việc kiểm định chất lượng là trách nhiệm của nhà thầu và là nội dung hoạt động của nhà thầu chính, các thầu phụ và nhà cung ứng vật tư trang thiết bị nhằm cung cấp cho Chủ đầu tư một sản phẩm thoả mãn các yêu cầu đặt ra mà đầu tiên phải là chất lượng.

- Yêu cầu đối với chương trình kiểm định chất lượng phải được nêu cụ thể trong các tài liệu của hợp đồng. Để có hiệu quả, công việc kiểm định chất lượng phải thường xuyên và chủ động, không gián đoạn và bị động. Chủ công trình cần được đảm bảo rằng chương trình kiểm định chất lượng của nhà thầu là toàn diện và được thực hiện liên tục. Nếu chương trình kiểm định chất lượng của nhà thầu chỉ là đối phó trước chương trình bảo đảm chất lượng để chủ đầu tư chấp nhận nghiệm thu thì đó là điều không đúng và không được phép.

- Nhà thầu đã thoả thuận là tạo ra một sản phẩm cuối cùng phù hợp với mọi yêu cầu của các văn bản hợp đồng. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ riêng của nhà thầu. Các đơn vị thi công công trình phải thiết lập chế độ trách nhiệm thể hiện trong hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng không chỉ nhằm kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát dây chuyền sản xuất, kiểm soát thao tác, kiểm tra các bước công việc mà còn phải gồm chế độ lấy mẫu kiểm nghiệm.

- Công việc kiểm nghiệm các loại vật liệu chủ yếu, các bán thành phẩm, thành phẩm, cấu kiện xây dựng, dụng cụ và thiết bị lắp đặt vào công trình, việc nhận xét về sự phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện công việc tiếp theo là nội dung hoạt động kiểm định chất lượng do nhà thầu thực hiện.

Kiểm định và bảo đảm chất lượng công trình xây dựng (do chủ đầu tư thực hiện):

- Việc bảo đảm chất lượng thông qua giám sát để nghiệm thu là trách nhiệm của chủ công trình. Cũng giống như kiểm định chất lượng, một kế hoạch bảo đảm chất lượng đem lại lợi ích cho chủ công trình. Nếu thiếu một kế hoạch bảo đảm chất lượng hiệu quả, chủ công trình sẽ phải tốn kém nhiều do phải chi tiền của và thời gian để sửa chữa những phần chất lượng kém mà còn chấp nhận một công trình có nhiều rủi ro.

Ví dụ: Việc xác định cường độ của bê tông kết cấu bao gồm phương pháp thí nghiệm cường độ trực tiếp và phương pháp thí nghiệm cường độ không làm tổn thương đến kết cấu hay gọi là thí nghiệm cường độ gián tiếp.

Xem thêm: Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Cách tính chi phí kiểm định chất lượng công trình xây dựng mới nhất  mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!