Trước khi tôi ra trường thì mỗi tháng có người bên quỹ tiết kiệm xuống thu nhà tôi 100.000 thu trong hai ba năm và nói là đóng quỹ tiết kiệm gì đó. Khi tôi ra trường thì số tiền tiết kiệm đó là khoảng 2 triệu trừ vào tiền lãi nói là đóng lãi gì đó và trừ hết còn dư 4 đồng. Đến nay tôi ra trường và đã đi làm mỗi tháng phải đóng lãi là 209.000 và tiền tiết kiệm gửi 100.000 nữa. Tổng mỗi tháng phải đưa là 309.000. Tôi muốn hỏi: tiền tiết kiệm đó mình đóng mỗi tháng là tiền gì và có được cộng dồn trừ vào nợ gốc 32 triệu để giảm bớt không? Tôi đã đưa thêm 1 triệu vào quỹ tiết kiệm. Mỗi tháng tôi gửi tiết kiệm 1 triệu vậy tiền đó được trừ vào nợ gốc 32 triệu không. Tôi tính mỗi tháng trả như vậy để giảm nợ gốc và lãi xuống Thì như vậy có đúng không. 

Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Cách tính lãi vay và trả nợ gốc mỗi tháng như thế nào

Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, Gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Về vấn đề của bạn Công ty xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

>> Xem thêm:  Cho vay tiền nhưng yêu cầu trả bằng vàng tính có hợp pháp ?

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, tiền lãi và tiền tiết kiệm là khác nhau không thể nhập vào làm một .

Tiền tiết kiệm là khoản tiền tạm thời nhà rỗi, gửi tiền không nhằm mục đích thanh toán. Mục đích quan trọng nhất giữu vững sự an toàn ho tài sản. Khi cần họ sẽ rút từ khoản tiền đó để chi tiêu. Tiền tiết kiệm phụ thuộc vào ý chí tự nguyện của khách hàng. 

Khi sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào, người vay cũng phải trả thêm một phần giá trị ngoài phần vốn gốc vay ban đầu. Tỷ lệ phần trăm của phần tăng thêm này so với phần vốn vay ban đầu được gọi là lãi suất. Lãi suất là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ và là lợi tức người cho vay có được đối với việc trì hoãn chi tiêu.

Mỗi tháng có người bên quỹ tiết kiệm xuống thu nhà tôi 100.000 thu trong khoảng hai ba năm và nói là đóng quỹ tiết kiệm gì đó không rõ. Khi bạn ra trường thì số tiền tiết kiệm đó là khoảng 2 triệu trừ vào tiền lãi nói là đóng lãi gì đó và trừ hết còn dư 4 đồng. Đến nay mỗi tháng phải đóng lãi là 209.000 và tiền tiết kiệm gửi 100.000 nữa. Như vây, không đúng với quy định của pháp luật. Tiền tiết kiệm đóng do sự tự nguyện của gia đình bạn còn Quỹ tiết kiệm không thể cứ mỗi tháng xuống thu 100. 000 của gia đình bạn được. Mặc khác số tiền này còn được trừ để tính lãi là hoàn toàn không đúng với quy định pháp luật. 

Lãi suất trong trường hợp của bạn sẽ áp dụng theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định 853/QĐ-TTg:

"2. Điều chỉnh lãi suất cho vay quy định tại khoản 1, Điều 7, Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau: Lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là 0,65%/tháng".

Ta thấy, hàng tháng gia đình bạn phải đóng lãi suất 0,65%/tháng. 
Thứ hai, gia đình bạn cần quan tâm đến thời hạn cho vay cũng như trả nợ gốc và lãi tiền vay.
Theo Điều 6 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về hời hạn cho vay:

>> Xem thêm:  Tư vấn về hợp đồng vay tài sản và nghĩa vụ trả nợ ?

"Điều 6. Thời hạn cho vay
1. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày đối tượng được vay vốn bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong hợp đồng tín dụng. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.
2. Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khoá học, kể cả thời gian học sinh, sinh viên được các trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Thời hạn phát tiền vay được chia thành các kỳ hạn phát tiền vay do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hoặc thoả thuận với đối tượng được vay vốn.
 3. Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay, đối với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định".

Theo Điều 9 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về trả nợ gốc và lãi tiền vay.

"Điều 9. Trả nợ gốc và lãi tiền vay:
1. Trong thời hạn phát tiền vay đối tượng được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi; lãi tiền vay được tính kể từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.
2. Đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá  12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khoá học.
3. Mức trả nợ mỗi lần do Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn và được thống nhất trong hợp đồng tín dụng.

Gia đình bạn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá  12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khoá học".

Bên cạnh đó có thể điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn khi chưa có điều kiện. Theo Điều 11 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg:

"Điều 11. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn:
1. Đến kỳ trả nợ cuối cùng, người vay có khó khăn chưa trả được nợ, phải có văn bản đề nghị gia hạn nợ thì được Ngân hàng Chính sách xã hội  xem xét cho gia hạn nợ cho đối tượng vay vốn; thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ.
2. Trường hợp đối tượng được vay vốn không trả nợ đúng hạn theo kỳ hạn trả nợ cuối cùng và không được phép gia hạn nợ, Ngân hàng Chính sách xã hội chuyển thành nợ quá hạn. Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội có biện pháp thu hồi nợ.
3. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định cụ thể việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn".

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự.

 

>> Xem thêm:  Quyền khởi kiện ra tòa khi không được trả khoản cho vay

 

>> Xem thêm:  Cách tính lãi khi vay nợ như thế nào là hợp pháp ?