Gia đình tôi được ông bà cho 1 ao đất và xây nhà sinh sống trên đó từ trước năm 1996.

Năm 2008, tôi có chuyển mục đích sử dụng từ đất ao sang đất ở, với diện tích 139 m2 trong hạn mức, được cấp “ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ”  và ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận với số tiền 100 triệu đồng.

Sau 5 năm đã đáo hạn tôi chỉ mới thanh toán được 22 triệu đồng tiền nợ sử dụng đất.

Xin hỏi luật sư sau ngày 1/3/2016, cách tính lại tiền nợ sử dụng đất của gia đình tôi là như thế nào  ? Tôi đóng 50% hay 100 % tiền nợ sử dụng đất mới ? Nhà tôi trong hẻm thuộc vị trí 3, so với bảng giá đất vị trí 1 : 4,5 triệu đồng ( từ năm 2015 – 2020 )

Xin chân thành cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Cách tính tiền sử dụng đất quá 5 năm ?

Luật sư tư vấn pháp luật gọi : 1900.6162

 

Nội dung trả lời

>> Xem thêm:  Mức thuế xây dựng phải đóng khi xây nhà ở ? Cách xin giấy phép xây dựng ?

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý

Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất

Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Nội dung

Trong trường hợp này, theo thông tin bạn cung cấp, gia đình bạn đã ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng từ đất ao sang đất ở. Cụ thể được quy định tại Điều 5, Điều 16 - Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất như sau: 

"Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

ã) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyểnđất vư từ đất có nguồn gốc là ờn, áo gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

>> Xem thêm:  Tư vấn cách tính thuế xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật

Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

2. Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà còn nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ thì được hưởng mức hỗ trợ thanh toán trước hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều này."

Về việc thanh toán nợ có quy định cụ thể tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất như sau: 

"Điều 12. Ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất

2. Thanh toán nợ tiền sử dụng đất:

a) Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế kê khai thanh toán nợ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan thuế căn cứ vào sổ theo dõi nợ để làm thủ tục thanh toán nợ cho hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ."

Theo thông tin bạn cung cấp, năm 2008 bạn ghi nợ tiền sử dụng đất là 100 triệu, tuy nhiên sau 5 năm tức là năm 2013, bạn mới thanh toán được 22 triệu và đáo hạn nợ. Nhưng vì sau 5 năm gia đình bạn vẫn chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất nên sau khi đáo hạn, gia đình bạn sẽ phải nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá đất tại thời điểm hiện tại tức là:

>> Xem thêm:  Hỏi về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thu tiền sử dụng đất ?

Tiền sử dụng đất phải nộp= tiền sử dụng đất còn nợ : tổng tiền sử dụng đất tính tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất x tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hình sự. 

>> Xem thêm:  Căn cứ và thời điểm tính tiền sử dụng đất ? Đối tượng tính tiền thuê đất được quy định như thế nào ?