Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý

Nghị định 51/2010/ NĐ_CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Thông tư 39/2014/TT_BTC hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ_CP và nghị định 04/2014/NĐ_CP

Thông tư 119/2014/TT_BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về Thuế

Thông tư 26/2015/TT_BTC về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ

II. Nội dung tư vấn

Hóa đơn là giấy tờ yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. Hóa đơn do bên bán phát hành. Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu chứng nhận đã trả tiền. Khi đó, hóa đơn có cả tác dụng giống như biên lai hay giấy biên nhận. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2014/NĐ_CP: "Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật." Nói cách khác, hoá đơn là bảng liệt kê danh sách các hàng hoá cùng với các thông tin liên quan về hàng hoá và việc chuyển giao hàng hoá mà bên chuyển giao giao cho bên nhận được. 

Phân loại hóa đơn (khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/NĐ_CP):

>> Xem thêm:  Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà không?

- Hóa đơn giá trị gia tăng.

- Hóa đơn bán hàng

- Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

- Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung của hóa đơn:

Trong các hoạt động kinh doanh thương mại, hóa đơn có vai trò của một dạng chứng từ thương mại, chứng từ kế toán và chứng từ thuế. Do đó mỗi hóa đơn phải có đủ các nội dung sau (Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ_CP):

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tên liên hóa đơn. Đối với hóa đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức đã nhận in hóa đơn;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xuất hóa đơn khi tham gia đấu thầu

đ) Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

Một số trường hợp không cần thiết phải đầy đủ tất cả các nội dung theo quy định trên:

- Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/NĐ_CP. Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính".

- Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

- Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

- Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

- Các trường hợp khác.

Ngoài các thông tin bắt buộc phải có nêu trên, tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in, đặt in hóa đơn được phép bổ sung các tiêu chí khác, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình, kể cả in lô-gô trang trí hoặc quảng cáo. Các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.

Hình thức Hóa đơn:

Theo Điều 3 Thông tư 39/2014/NĐ_CP, Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức sau:

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn sau khi nghiệm thu ? Cách xuất hóa đơn cho chi nhánh ?

"a) Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b) Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)."

Thời điểm lập hóa đơn:

- Hóa đơn phải được lập ngay sau khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền. 

- Việc lập hoá đơn có thể viết bằng tay, đánh máy 1 lần in sang các liên có nội dung như nhau.

 Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng:

- Người bán phải lập hóa đơn cung cấp hành hóa, dịch vụ bao gồm cả hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, dịch vụ dùng để biếu, tặng cho, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn VAT 0% như thế nào ? Cách ghi hóa đơn chính xác

- Nội dung hóa đơn phải ghi đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh: không được tẩy xóa, sửa chữa, dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không dùng mực đỏ, chữ số và chữ cái phải viết liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc đè lên chữ viết in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có)

- Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống thì không cần gạch chéo.

- Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung trên hóa đơn phải thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

- Hóa đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn

Ad cho mình hỏi,mình đi lấn đường trên đoạn đường vạch kẻ liền.e bị bắt CA bảo lỗi của em từ 500k-700k.ghi biển bản bắt nộp tại chỗ 500k mà ko đưa hóa đơn đỏ,em hỏi CA thì bảo nộp tại kho bạc mới có hóa đơn .còn tại chỗ không có,em mỗi nộp 500 cầm giấy tờ của mình về ,cho em hỏi CA ko đưa hóa đơn như vậy có đúng không?

Trong trường hợp của bạn không cần phải phải cấp hóa đơn nhưng việc xử phạt phải có biên bản xử phạt và sau khi nộp tiền xong bên Công An phải cấp cho bạn biên lai thu tiền phạt. 

Luật sư cho tôi hỏi: Công ty tôi xuất bán hàng vận chuyển đường dài. Bây giờ tôi không lập hóa đơn đỏ cho người mua. Thì tôi muốn thay giấy tờ khác để khi người mua đi đường gặp thanh tra xuất trình giấy tờ chứng minh hàng hóa đó, tôi có thể lập giấy phiếu xuất kho của công ty được không? Không phải là xuất cho nội bộ công ty.

 Trường hợp này của công ty bạn là bán hàng cho người khác chứ không phải việc xuất kho trong nội bộ công ty, do đó không thể thay thế hóa đơn bán hàng hóa bằng phiếu xuất kho.

Chào luật sư. Công ty em làm trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật cho du học sinh. Em muốn hỏi khoản học phí công ty thu bằng phiếu thu có được hạch toán doanh thu không hay bắt buộc phải xuất hóa đơn. Em xin trân thành cảm ơn.

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 39/2014/TT_BTC: " Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn". Do đó, nếu khoản thu này lớn hơn 200. 000 đồng thì công ty bạn buộc phải lập hóa đơn. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòngluatsu@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Cách ghi đơn vị tính trên hóa đơn dịch vụ, cách xuất và sử dụng hóa đơn theo quy định mới ?