Số tiền tôi sẽ bị phạt vì khi bán hàng không xuất hóa đơn là bao nhiêu ?

Mong nhận được tư vấn từ luật sư. Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: Chị T.X

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế công ty luật Minh Khuê.

Cách xử lý khi khách hàng mua hàng không lấy hóa đơn.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào chị! cảm ơn chị đã gửi thắc mắc của mình tới công ty tư vấn luật Minh Khuê căn cứ những thông tin mà chị cung cấp luật sư xin tư vấn cho chị như sau.

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư số 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

2. Nội dung phân tích:

Như chị đã nêu trong thắc mắc, khách hàng khi tới mua hàng tài công ty và không lấy hóa đơn. Đối với trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn được quy định tại Điểm b khoản 2 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

"...Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”."

Cùng với đó tại Điều 18 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

"Điều 18: Bán hàng hóa dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn.

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”

Vậy đối với trường hợp của chị khi người mua hàng tại công ty có giá trị lớn hơn hay nhỏ hơn 200.000 (hai trăm nghìn) đồng thì công ty đều phải xuất hóa đơn trên hóa đơn phải thể hiện rõ Khách hàng không lấy hóa đơn.

Đối với trường hợp chị bán hàng từ tháng 7/2015 không xuất hóa đơn tới tháng 8/2015 chị xuất bổ sung và kê khai thuế thì công ty chị sẽ bị quy về trường hợp xuất hóa đơn không đúng thời điểm tại Điểm a Khoản 3 Điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC như sau:

"Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hóa đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

a.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định."

Vậy tùy vào trường hợp công ty chị thực hiện theo kỳ khai thuế tháng hay kỳ khai thuế quý mà công ty chị có những điều chỉnh khai thuế bổ sung khi thực hiện xuất bổ sung số hóa đơn thiếu của tháng 07/2015 và chịu mức phạt từ 4.000.000 đồng ( bốn triệu đồng chẵn) đến 8.000.000 đồng (tám triệu đồng chẵn.) thep quy định của cơ quan thuế quản lý. 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của chị, cảm ơn chị đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê