1. Thế nào là nghiệm thu công trình trong lĩnh vực quản lý đất đai?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 49/2016/TT-BTNMT thì quá trình nghiệm thu công trình trong lĩnh vực quản lý đất đai đóng vai trò quan trọng trong việc chủ đầu tư chứng nhận chất lượng và khối lượng của các hạng mục công trình đã hoàn thành. Điều này dựa trên kết quả chi tiết của quá trình giám sát, kiểm tra, và thẩm định chất lượng, khối lượng của công trình thuộc lĩnh vực quản lý đất đai.

Điều này không chỉ là một bước quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả và đáng tin cậy của dự án mà còn là cơ hội để xác nhận rằng các tiêu chuẩn chất lượng đã được đáp ứng và dự án đã được triển khai đúng theo kế hoạch quản lý đất đai.

2. Căn cứ nghiệm thu công trình trong lĩnh vực quản lý đất đai

Tại Điều 16 Thông tư 49/2016/TT-BTNMT thì căn cứ nghiệm thu là quá trình cực kỳ quan trọng và chi tiết, đặc biệt được thực hiện theo các căn cứ sau đây:

- Chấp nhận và phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán, và nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng mọi khía cạnh của dự án đều tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn có liên quan.

- Thực hiện kiểm tra chất lượng và khối lượng của công trình cũng như sản phẩm, được tiến hành bởi đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao, để đảm bảo rằng mọi yếu tố kỹ thuật đều đáp ứng được các tiêu chuẩn và đặc điểm cụ thể đã được đề ra.

- Lập và trình bày báo cáo thẩm định về chất lượng và khối lượng của công trình cùng sản phẩm tới các cơ quan chủ quản. Báo cáo này không chỉ giúp cung cấp thông tin đầy đủ và chi tiết, mà còn đánh giá mức độ tuân thủ và đáp ứng của dự án đối với tiêu chí đã đề ra.

- Đánh giá và kiểm tra các sản phẩm đã hoàn thành cùng với các tài liệu liên quan khác, nếu có, để đảm bảo tính hoàn thiện và tính đầy đủ của dự án. Điều này đồng thời giúp chứng minh rằng tất cả các phần của công trình đều đã được kiểm soát và quản lý một cách toàn diện.

Trong khoảng thời gian không vượt quá 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm Chủ đầu tư nhận được báo cáo thẩm định chất lượng và khối lượng của từng hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm, Chủ đầu tư cam kết hoàn thành quá trình nghiệm thu một cách chặt chẽ và chuyên nghiệp. Trong trường hợp của chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ mang tính phức tạp và có khối lượng sản phẩm lớn, thời gian nghiệm thu có thể mở rộng, nhưng tuyệt đối không vượt quá 10 ngày làm việc.

Điều này là một cam kết rõ ràng về tính hiệu quả và sự quyết liệt của Chủ đầu tư trong việc đảm bảo rằng mọi khía cạnh của công trình được kiểm tra và chấp thuận một cách cẩn thận. Đồng thời, thời gian nghiệm thu linh hoạt được thiết lập để đảm bảo tính công bằng và đầy đủ, phản ánh đúng chất lượng và khối lượng của công trình đối với các dự án có đặc điểm phức tạp. Nội dung chi tiết của quá trình nghiệm thu bao gồm các bước quan trọng sau:

- Tiến hành nghiệm thu chất lượng, khối lượng, và mức độ khó khăn (nếu có) của từng hạng mục công việc đã hoàn thành, đảm bảo rằng chúng đáp ứng chất lượng và các chỉ tiêu khác đã được phê duyệt trong chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, và nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, tiến hành đánh giá về sự tăng giảm của các hạng mục công việc so với kế hoạch ban đầu.

- Tạo Biên bản nghiệm thu chất lượng và khối lượng công trình, sản phẩm theo Mẫu số 9, được ban hành kèm theo Thông tư hiện hành. Biên bản này không chỉ là bản tóm tắt chặt chẽ mà còn là tài liệu chính xác và đầy đủ về mọi chi tiết của quá trình nghiệm thu.

- Xây dựng Bảng tổng hợp khối lượng công trình và sản phẩm theo từng năm, sử dụng Mẫu số 10 được phát hành cùng với Thông tư. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ có quy mô và thời gian triển khai lớn, giúp tạo ra một cái nhìn tổng quan về tiến độ và khối lượng đã thi công từng năm.

3. Hồ sơ nghiệm thu công trình trong lĩnh vực quản lý đất đai

Điều 16 Thông tư 49/2016/TT-BTNMT cũng quy định hồ sơ nghiệm thu, như một tài liệu tổng hợp và đầy đủ, bao gồm những thành phần quan trọng sau:

- Tài liệu chính xác và chi tiết về Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, và nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng mọi quyết định và chỉ tiêu chiến lược đã được xác nhận và chấp thuận một cách chặt chẽ.

- Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản chính thức giao nhiệm vụ cho đơn vị thi công, mô tả đầy đủ và chi tiết về các cam kết và trách nhiệm của đơn vị thi công.

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công, chứa đựng thông tin quan trọng về quá trình thi công và đảm bảo rằng mọi yếu tố kỹ thuật đều đáp ứng tiêu chuẩn đã đặt ra.

- Các báo cáo liên quan đến khối lượng phát sinh và vướng mắc trong quá trình thi công, cũng như các văn bản xử lý từ chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu tư (nếu có). Những thông tin này giúp hiểu rõ hơn về các thách thức và biện pháp giải quyết đã được thực hiện trong quá trình triển khai dự án.

- Báo cáo chi tiết từ đơn vị thi công về quá trình và kết quả sửa chữa sai sót, kèm theo văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm từ chủ đầu tư (nếu có). Những thông tin này là chứng cứ rõ ràng về sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của đơn vị thi công trong việc đảm bảo chất lượng và khắc phục mọi không đồng nhất.

- Xây dựng Biên bản kiểm tra chất lượng và khối lượng công trình, sản phẩm, được cấp chủ đầu tư chấp thuận. Điều này đặc biệt quan trọng nếu Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng không có sự tham gia của đơn vị giám sát, kiểm tra, tạo điều kiện cho một cái nhìn tổng thể về tình trạng thực tế của dự án.

- Tổng hợp thông tin từ báo cáo giám sát và kiểm tra chất lượng, khối lượng từ đơn vị thi công, là một bước quan trọng trong quá trình nghiệm thu. Những báo cáo này là nguồn thông tin đáng tin cậy và cung cấp cái nhìn toàn diện về quá trình triển khai và chất lượng công trình.

- Báo cáo thẩm định chất lượng và khối lượng của công trình và sản phẩm, là bước cuối cùng nhưng cực kỳ quan trọng. Thông qua báo cáo này, đảm bảo rằng tất cả các tiêu chuẩn và đặc điểm đã được thẩm định một cách cẩn thận và chính xác.

- Biên bản nghiệm thu chất lượng và khối lượng của công trình và sản phẩm đóng vai trò như một hồ sơ chính xác và toàn diện về độ hoàn thiện và đáp ứng tiêu chuẩn của dự án. Bước nghiệm thu này không chỉ là một quá trình kiểm tra mà còn là cơ hội để đánh giá chất lượng và khối lượng của công trình đã thi công.

- Biên bản giao nộp sản phẩm hoặc phiếu nhập kho, theo quy định tại Điều 18 của Thông tư này, là bước cuối cùng của quá trình, đánh dấu sự hoàn tất và chấp nhận chính thức của sản phẩm từ đơn vị thi công. Điều này đồng thời giúp tạo ra một bản kê khai chính xác về các sản phẩm đã được giao nộp.

- Xây dựng Bảng tổng hợp khối lượng công trình và sản phẩm theo từng năm, nếu có, là một công đoạn quan trọng trong việc theo dõi tiến độ của dự án. Thông qua bảng tổng hợp này, Chủ đầu tư có cái nhìn tổng quan về sự phát triển của công trình qua các giai đoạn, từng năm một cách rõ ràng và chi tiết.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Xử phạt vi phạm hành chính trong khỏi công, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định mới nhất. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.