1. Tầm quan trọng của việc nghiệm thu công trình xây dựng

Nghiệm thu là quá trình được đánh giá giữ vai trò quan trọng với nhiều ý nghĩa to lớn như sau:

Nghiệm thu giúp đánh giá chất lượng, sự an toàn của công trình:

Nghiệm thu là các yếu tố được đề ra với mục đích trở thành cơ sở đánh giá chất lượng, sự an toàn của toàn bộ công trình. Biên bản nghiệm thu sẽ hỗ trợ các bên liên quan đánh giá được quá trình thi công, xây dựng có tuân theo các thỏa thuận và các quy định của pháp luật hay không.

Nghiệm thu giúp phát hiện, sửa chữa kịp thời những lỗi kém chất lượng:

Hoạt động kiểm tra, đánh giá sẽ giúp các bên liên quan kịp thời phát hiện ra lỗi trong thi công xây dựng. Những bộ phận kém chất lượng, mắc sai sót sẽ được phản ánh, ghi nhận, sửa chữa, khắc phục. Trong đó, chi phí cho quá trình khắc phục tùy theo lỗi và nhà thầu phải chịu khoản phí đó.

Nhìn chung, nghiệm thu là bước rất quan trọng, là yếu tố bắt buộc khi quy hoạch một dự án, công trình, bởi thực sự cũng không có chủ thầu nào đảm bảo được  100% chất lượng công trình của mình. Việc nghiệm thu sẽ được thực hiện bởi những chuyên gia có thể kiểm tra chất lượng, đồng thời đánh giá công trình một cách tổng thể, chính xác nhất.

2. Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ cho công trình xây dựng gồm những gì?

Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ cho một công trình xây dựng bao gồm những giấy tờ sau:

- Danh mục tài liệu khởi công công trình. 

- Lệnh khởi công. 

- Biên bản họp công trường. 

- Biên bản bàn giao mốc vị trí, cao độ chuẩn - mặt bằng thi công. 

- Biên bản giao nhận hồ sơ. 

- Báo cáo tuần, báo cáo tháng. 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng. 

- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng. 

- Các biên bản kiểm tra (nếu có). 

- Biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm (thí nghiệm trước khi thi công). 

- Biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm (thí nghiệm trong quá trình thi công). 

- Biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm (thí nghiệm sau khi thi công). 

3. Các loại biên bản nghiệm thu

Công tác nghiệm thu cần được ghi chép lại bằng các biên bản, mỗi loại biên bản nghiệm thu sẽ có vai trò riêng. Thông tin chi tiết về mỗi loại hình sẽ được cung cấp dưới đây:

Biên bản nghiệm thu khối lượng:

Biên bản nghiệm thu khối lượng đóng vai trò đánh giá chất lượng của đơn vị, người thực hiện công trình, dự án. Biên bản này sẽ tập trung vào khối lượng công việc, các dụng cụ lao động, công cụ, các nguyên vật liệu,…

Biên bản nghiệm thu hoàn thành:

Biên bản nghiệm thu hoàn thành là bản ghi chép lại các hạng mục, các địa điểm, các thành phần tham gia vào quá trình đánh giá dự án. Biên bản này sẽ đưa đến kết luận cuối cùng là dự án có đảm bảo chất lượng để đi vào hoạt động hay không. Nếu không đạt, biên bản sẽ ghi lại chi tiết các yêu cầu cần được chỉnh sửa cụ thể.

Biên bản nghiệm thu các yếu tố liên quan đến hồ sơ thiết kế:

Trước khi đi đến giai đoạn xây dựng, các yếu tố liên quan đến hồ sơ thiết kế cần phải được thẩm định, nghiệm thu trước khi phê duyệt. Quá trình này sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước.

Nghiệm thu từng hạng mục:

Biên bản nghiệm thu từng hạng mục là biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng các hạng mục khác nhau thuộc dự án, công trình. Các hạng mục phải được ghi rõ các thông tin về tên, địa điểm,… Biên bản này cần được trình bày chính xác, chi tiết để kiểm tra, đối chiếu theo thực tế.

Bên cạnh đó, biên bản nghiệm thu từng hạng mục còn phục vụ cho việc nhận xét về công việc xây dựng của nhà thầu. Từ đó, quyết định về chất lượng đạt tiêu chuẩn  để đưa vào sử dụng hay không sẽ được đưa ra. Trong trường hợp sai sót xảy ra, biên bản cần nêu rõ, đồng thời đưa ra các yêu cầu sửa chữa, thời gian sửa.

4. Các giai đoạn nghiệm thu công trình xây dựng

Giai đoạn 1: Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị 

Trước khi vật liệu, thiết bị, cấu kiện được sử dụng vào mục đích thi công công trình thì cần phải được kiểm tra về chủng loại, chất lượng, xuất xứ. Cụ thể, nhà thầu sẽ lập hồ sơ chất lượng của vật liệu, thiết bị, cấu kiện xây dựng và đưa cho chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát kiểm tra và xác nhận. 

Việc kiểm tra vật liệu, thiết bị, cấu kiện xây dựng cần phải được lập thành biên bản, ghi rõ chủng loại, quy cách, số lượng được đưa vào công trình theo từng đợt. Chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát sẽ kiểm tra thông tin trong hồ sơ chất lượng một cách cẩn thận. Biên bản kiểm tra chất lượng chỉ có hiệu lực sau khi có chữ ký xác nhận của đại diện chủ đầu tư và đại diện chủ thầu xây dựng. 

Giai đoạn 2: Nghiệm thu công việc xây dựng 

Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng, bao gồm các công tác đất, bê tông, cốt pha, cốt thép, cấu kiện, khối xây, bộ phận kết cấu công trình, lắp đặt thiết bị và chạy thử không tải, được thực hiện tuỳ theo tình hình cụ thể, cụ thể: 

- Kiểm tra hiện trạng đối tượng nghiệm thu.

- Kiểm tra hệ thống giàn giáo, chống đỡ tạm và các biện pháp đảm bảo an toàn  cho người thực hiện lao động.

- Kiểm tra kết quả đo lường, thử nghiệm để xác định khối lượng, chất lượng của kết cấu công trình, máy móc, thiết bị, cấu kiện xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng. 

- So sánh và đối chiếu giữa số liệu thực tế về khối lượng, chất lượng của kết cấu công trình, cấu kiện xây dựng, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng với số liệu trong bản thiết kế được duyệt, những chỉ dẫn kỹ thuật từ nhà sản xuất. 

 - Đánh giá chất lượng công trình, kết quả kiểm tra. 

Sau khi đánh giá kết quả kiểm tra, thử nghiệm, đại diện tổ chức làm nghiệm thu công trình xây dựng cần phải lập bản vẽ hoàn công công việc để làm cơ sở tiến hành các bước tiếp theo trong quy trình nghiệm thu. 

Giai đoạn 3: Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp 

Quy trình nghiệm thu công trình xây dựng bao gồm cả công việc nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp. Giai đoạn này nhằm đảm bảo quá trình xây lắp công trình xây dựng đạt chất lượng, được thực hiện đúng các quy định trong hợp đồng được ký kết. 

- Kiểm tra đối tượng nghiệm thu ngay tại hiện trường và biên bản nghiệm thu cấu kiến, các công việc liên quan. 

- Kiểm tra kết quả thí nghiệm, đo lường để xác định chất lượng, khối lượng nguyên vật liệu, kết cấu của bộ phận trong công trình, thiết bị, cấu kiện. 

- Kiểm tra thử những loại bể chứa và áp lực đường ống. 

- Kiểm tra vận hành, hiệu chỉnh và thí nghiệm toàn bộ máy móc, thiết bị được lắp đặt tại công trình xây dựng: cấp điện, cấp nước, thoát nước, thang máy, điều hoà không khí trung tâm, chữa cháy, báo cháy báo khói, chống sét, mạng vi tính, quan sát - bảo vệ, thiết bị hệ thống điện tử, âm thanh...

- Kiểm tra tài liệu đo đạc khối lượng kết cấu, kích thước hình dọc, bộ phận công trình xây dựng. 

Nếu đối tượng nghiệm thu có chất lượng đạt yêu cầu thiết kế được duyệt, phù hợp quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp thuận sử dụng, đảm bảo chỉ số kỹ thuật từ nhà sản xuất, chủ đầu tư sẽ lập biên bản nghiệm thu.

Biên bản nghiệm thu cần có chữ ký của những người đại diện hợp pháp của cấp có thẩm quyền của các bên tham gia nghiệm thu. 

Giai đoạn 4: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng 

Đây là công việc cuối cùng trong quy trình nghiệm thu trước khi đưa công trình xây dựng vào sử dụng. Giai đoạn này chính là kiểm tra và đánh giá chất lượng của toàn bộ các hạng mục công trình và toàn bộ kết quả xây lắp. 

Nội dung của quá trình nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng gồm những công việc sau đây:

- Kiểm tra toàn bộ hiện trường thi công công trình xây dựng. 

- Kiểm tra số lượng, khối lượng, chất lượng thực tế, so sánh với số liệu ghi trong bản kiểm duyệt. 

- Kiểm tra toàn bộ kết quả hoạt động của thiết bị công nghệ và hệ thống máy móc. 

- Kiểm tra kết quả quan trắc lún và đo đạc các hạng mục công trình sau khi xây dựng. 

- Kiểm tra các tiêu chí, điều kiện đảm bảo an toàn của công trình. 

- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ hoàn công. 

Sau khi kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, nếu các hạng mục và toàn bộ công trình đạt chất lượng, quy chuẩn xây dựng, tiểu chuẩn kỹ thuật, đồng thời bảo đảm an toàn về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, chủ đầu tư sẽ lập biên bản nghiệm thu theo quy định. 

Trong trường hợp xảy ra sai sót, hư hỏng, hay có những công việc chưa hoàn thành, các bên liên quan cần lập các bảng kê quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Xem thêm: Quy định mới nhất về công tác nghiệm thu công trình xây dựng ?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ cho công trình xây dựng gồm những gì? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!