1. Điều kiện hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà đất đã có công chứng

Theo quy định tại Điều 51 Luật Công chứng 2014 thì trong trường hợp chưa tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đúng quy trình, việc hủy bỏ hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất, mặc dù đã được công chứng, hoàn toàn có thể thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều này có thể thực hiện thông qua sự đồng ý và cam kết bằng văn bản của cả hai bên liên quan.

Trong tình huống này, sự hủy bỏ hợp đồng có thể diễn ra thông qua việc thỏa thuận giữa các bên, và việc này phải được ghi chép đầy đủ bằng văn bản, đảm bảo tính chính xác và rõ ràng của các điều khoản và điều kiện mới được thỏa thuận. Điều này cung cấp cơ chế bảo vệ cho các bên liên quan, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về việc hủy bỏ hợp đồng mua bán đất.

Quá trình hủy bỏ hợp đồng này sẽ yêu cầu việc thực hiện công chứng tại văn phòng công chứng, với sự hiện diện của chính công chứng viên đã thực hiện công chứng cho hợp đồng ban đầu. Với việc thực hiện quá trình hủy bỏ này, hợp đồng mua bán nhà đất đã được công chứng có thể được chấm dứt nếu có sự đồng thuận và cam kết bằng văn bản từ tất cả các bên liên quan đến hợp đồng đó. Điều này tạo ra một cơ chế linh hoạt và bảo vệ quyền lợi cho mọi bên, đồng thời tuân thủ đúng các quy định pháp lý liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng.

Trong trường hợp một tổ chức hành nghề công chứng đã chấm dứt hoạt động và giải thể, công chứng viên đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến hồ sơ công chứng. Với vai trò này, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng sẽ tiếp tục lưu trữ và thực hiện việc xử lý các hồ sơ công chứng, bao gồm cả việc hủy bỏ các hợp đồng. Sau khi quyết định hủy bỏ hợp đồng, các bên liên quan sẽ phải trả lại cho nhau những gì đã nhận ban đầu theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp thanh toán cho việc mua bán đất đã sử dụng số tiền đặt cọc, việc này sẽ được thực hiện bằng việc trả lại số tiền đặt cọc cho bên đã đặt cọc.

 

2. Hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà đất đã có công chứng cần những giấy tờ nào?

Để việc hủy hợp đồng mua bán đất đã công chứng diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ sau:

- Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu số 01/PYC): Mẫu phiếu này được cung cấp miễn phí tại văn phòng công chứng. Bạn cần điền đầy đủ thông tin cá nhân của bản thân và các bên liên quan vào phiếu, bao gồm: họ tên, địa chỉ, số CMND/CCCD, nội dung yêu cầu công chứng (hủy hợp đồng mua bán đất). Ký tên và đóng dấu (nếu có) vào phiếu.

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Cần cung cấp bản gốc hợp đồng đã được công chứng trước đây. Hợp đồng cần nguyên vẹn, không bị rách nát, tẩy xóa hay sửa chữa.

- Biên bản thỏa thuận về việc hủy bỏ hợp đồng mua bán đất: Biên bản thỏa thuận cần được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai bên mua bán. Nội dung thỏa thuận cần nêu rõ lý do hủy hợp đồng, các điều khoản về việc hoàn trả tiền cọc, thanh toán các khoản phí liên quan (nếu có), và các thỏa thuận khác (nếu có).

- Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu: Cung cấp bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. Bản sao cần rõ ràng, không bị che khuất thông tin.

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cung cấp bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến hợp đồng mua bán. Bản sao cần rõ ràng, không bị che khuất thông tin.

- Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có: Ví dụ: Giấy ủy quyền, Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (nếu có),... Cần cung cấp bản sao đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật.

- Lưu ý:

+ Nên nộp hồ sơ hủy hợp đồng mua bán đất tại văn phòng công chứng nơi đã thực hiện công chứng hợp đồng trước đây.

+ Các bên liên quan cần có mặt trực tiếp để ký tên vào biên bản thỏa thuận hủy hợp đồng.

+ Cần thanh toán lệ phí công chứng theo quy định.

 

3. Các bước thực hiện hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà đất đã có công chứng

Trình tự, thủ tục hủy hợp đồng mua bán đất đã công chứng được thực hiện như sau:

- Bước 1: Nộp hồ sơ

+ Người "yêu cầu hủy hợp đồng công chứng" (thường là bên mua hoặc bên bán) nộp hồ sơ đầy đủ đến tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng hợp đồng mua bán đất trước đó.

+ Hồ sơ bao gồm: Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu số 01/PYC); Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bản gốc đã công chứng); Biên bản thỏa thuận về việc hủy bỏ hợp đồng mua bán đất (có chữ ký của cả hai bên); Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu;Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản sao giấy tờ khác có liên quan theo quy định của pháp luật

+ Lưu ý: Hồ sơ cần được nộp trực tiếp bởi người yêu cầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Cần kiểm tra kỹ lưỡng tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ trước khi nộp.

- Bước 2: Công chứng viên kiểm tra hồ sơ

+ Công chứng viên sẽ kiểm tra xem hồ sơ có đầy đủ, hợp lệ và đáp ứng các quy định của pháp luật hay không.

+ Nội dung kiểm tra: Tính chính xác và đầy đủ của thông tin trong hồ sơ.Tính pháp lý của các giấy tờ trong hồ sơ. Sự thỏa thuận tự nguyện của các bên liên quan

-> Nếu hồ sơ hợp lệ: Công chứng viên sẽ tiến hành thụ lý và ghi vào sổ công chứng. Lập và ký Văn bản công chứng về việc hủy bỏ hợp đồng mua bán đất. Trao trả bản gốc Văn bản công chứng cho người yêu cầu.

-> Nếu hồ sơ không hợp lệ: Công chứng viên sẽ thông báo cho người yêu cầu biết lý do và hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Giải thích cho các bên về quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý

+ Sau khi thụ lý hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ, công chứng viên sẽ giải thích cho các bên về:

-> Quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan trong việc hủy bỏ hợp đồng.

-> Hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng, bao gồm: Tác động đến quyền sở hữu tài sản; Tác động đến các khoản chi phí đã thanh toán; Tác động đến các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và pháp luật

+ Việc giải thích cần được thực hiện một cách rõ ràng, dễ hiểu để các bên nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

+ Công chứng viên cũng có thể giải đáp các thắc mắc của các bên liên quan về việc hủy bỏ hợp đồng.

- Bước 4: Yêu cầu các bên đọc lại hợp đồng

+ Sau khi giải thích, công chứng viên sẽ yêu cầu các bên đọc lại hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán đất đã công chứng.

+ Mục đích của việc đọc lại hợp đồng là để đảm bảo rằng các bên đều hiểu rõ nội dung và đồng ý với các điều khoản của hợp đồng.

+ Nếu có bất kỳ ý kiến nào cần chỉnh sửa hoặc bổ sung, các bên có thể trao đổi trực tiếp với công chứng viên.

+ Sau khi các bên đều đồng ý với nội dung hợp đồng, công chứng viên sẽ tiến hành ký và đóng dấu vào hợp đồng.

- Bước 5: Ký hợp đồng

+ Sau khi đọc lại hợp đồng và đồng ý với tất cả các điều khoản, các bên trong hợp đồng đã công chứng sẽ tiến hành ký vào từng trang của hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán đất đã công chứng.

+ Lưu ý: Các bên cần ký tên đầy đủ họ và tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng. Chữ ký của các bên phải rõ ràng, dễ nhận diện. Hợp đồng cần được ký bởi tất cả các bên tham gia vào việc hủy bỏ hợp đồng.

+ Công chứng viên sẽ kiểm tra lại chữ ký của các bên và xác nhận tính hợp lệ của hợp đồng.

- Bước 6: Thanh toán lệ phí công chứng

+ Sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng, người yêu cầu công chứng cần nộp tiền lệ phí công chứng theo quy định của pháp luật.

+ Mức phí công chứng sẽ phụ thuộc vào giá trị tài sản giao dịch và nội dung của hợp đồng.

+ Người yêu cầu công chứng có thể thanh toán lệ phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

+ Công chứng viên sẽ cấp biên lai thu tiền cho người yêu cầu công chứng.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Trách nhiệm khi đơn phương hủy bỏ hợp đồng thuê nhà. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.