Cụ thể là như thế này tôi đang làm việc cho Vpbank tại TP.HCM nhưng mã số của công ty là đăng ký ở Hà Nội, do trường hợp của tôi là bị trùng số CMND nên khi nộp hồ sơ cho phía công ty thì công ty không giải quyết được và đã đề nghị tôi tới chi cục thuế để tự đăng ký, khi tối đến chi cục thuế TP.HCM thì người ta nói trường hợp này họ không có thẩm quyền giải quyết và cũng không hướng dẫn tới các ban ngành liên quan hiện tại tôi rất hoang mang về vấn đề này và không biết nên giải quyết như thế nào, rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía Quý công ty

Trân trọng!

Người gửi: N.N.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn Thuế của công ty Luật Minh Khuê.

Cấp mã số thuế khi bị trùng số chứng minh nhân dân

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi:1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục hỏi đáp pháp luật của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp luật:

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế về đăng ký thuế

Công văn số 2871/TCT-CNTT hướng dẫn xử lý trùng chứng minh thư trong triển khai đăng ký thuế cho cá nhân

Nội dung phân tích:

Căn cứ điểm a khoản 3 điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế về đăng ký thuế quy định:

" 3. Nguyên tắc cấp mã số thuế

a) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này. Mã số thuế được dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau."

Căn cứ pháp lý để cơ quan thuế xác định tính duy nhất của một cá nhân chính là số chứng minh nhân dân do cơ quan Công an cấp. Về nguyên tắc số CMND do cơ quan Công an cấp là mã số duy nhất đối với từng cá nhân. Tuy vậy trong thực tế nhiều trường hợp trùng số CMND giữa 2 cá nhân ở hai địa phương khác nhau. Theo nguyên tắc xử lý cấp mã số thuế TNCN hiện tại không cho phép cấp MST cho trường hợp trùng CMND.
Để giải quyết tình trạng này, Tổng cục thuế đã có Công văn số 2871/TCT-CNTT ngày 03/8/2010, Hướng dẫn xử lý trùng chứng minh thư trong triển khai đăng ký thuế cho cá nhân như sau:

Khi nhận được kết quả báo trùng số CMND trên hệ thống Đăng ký thuế các cấp, Cục Thuế, Chi cục Thuế tiến hành các bước xác minh như sau:

Bước 1: Kiểm tra thông tin CMND đã nhập vào các hệ thống đăng ký mã số thuế với thông tin trên hồ sơ gốc của người nộp thuế (NNT):

– Nếu do người sử dụng nhập nhầm số CMND thì tiến hành cập nhật lại thông tin trên hệ thống   cho đúng với thông tin trên hồ sơ gốc của người nộp thuế (NNT).

– Nếu số CMND trên hệ thống đã khớp đúng với thông tin trên hồ sơ gốc thì thực hiện tiếp bước 2 dưới dây

Bước 2:  Thực hiện tra cứu thông tin của NNT trên trang web tncnonline.tct.vn (có thể tra cứu theo mã số thuế hoặc số CMND)

–  Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND khớp với  thông tin cá nhân của NNT liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND) :

+ Trong trường hợp hệ thống cho phép thay thế thì NSD thực hiện thay thế trên chức năng của ứng dụng

+ Trong trường hợp không được thay thế thì Cơ quan thuế làm việc với NNT để làm các thủ tục theo quy định đăng ký thuế hiện hành (ví dụ: trường hợp NNT có có 2 mã số thuê TNCN trở lên thì cơ quan thuế hướng dẫn NNT làm thủ tục đóng 1 MST và chỉ sử dụng MST còn lại;  trường hợp NNT làm hồ sơ đăng ký mới và bị báo trùng với 1 MST mà NNT đã được cấp và đang ở trạng thái hoạt động thì cơ quan thuế hướng dẫn NNT đăng ký cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc MST mà NNT đã được cấp,…)

-Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND không khớp với  thông tin cá nhân của NNT liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND):

+ Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4313/TCT-CNTT ngày 21/10/2009. Cụ thể như sau:Thực hiện xử lý trùng CMND trên hệ thống đăng ký mã số thuế bằng cách nhập bổ sung thêm 03 ký tự là ký tự viết tắt tên tỉnh (Ví dụ: Nam Định viết tắt là NDI, Hà Nam là HNA, Hà Nội là HAN,  Đồng Nai là DON; Bà Rịa -Vũng Tàu là BRV v.v…) vào sau ô CMND của NNT và thực hiện việc đăng ký mã số thuế theo đúng quy trình đăng ký thuế hiện hành.

+ In và lưu kết quả tra cứu thông tin của cá nhân báo trùng vào hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, người bị trùng chứng minh nhân dân và người nộp thuế liên quan là hai người khác nhau. Do vậy, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4313/TCT-CNTT. Cụ thể: Trên hệ thống đăng ký mã số thuế, bạn nhập bổ sung thêm 03 ký tự viết tắt tên tỉnh nơi cấp CMND vào sau ô CMND của NNT và thực hiện đăng ký mã số thuế theo đúng quy trình đăng ký thuế hiện hành.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật thuế